Kalendarz, imieniny

Środa 15 Sierpnia 2018 r.  
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii

Nawigacja

Aktualności   /   

Wyszukiwarka

Treść strony

Rowery wodne

     W sobotę 11 sierpnia 2018r. w porcie jachtowym odbyły się XIX Ogólnopolskie Zawody "Jazdy rowerem po desce na wodzie Kołobrzeg 2018". W konkursie wzięło udział  41 zawodników. Do przejechania był dystans 21 metrów po pływających deskach. Wszyscy zawodnicy otrzymali certyfikaty a zwycięzcy cenne nagrody i upominki ufundowane przez kołobrzeskich sponsorów.  Impreza jak co roku zgromadziła sporą liczbę sympatyków tej zabawy oraz turystów i mieszkańców Kołobrzegu.

 • autor: J.Macko, data: 2018-08-13

Regaty

      W sobotę 21 lipca Jacht Klub Morski Joseph Conrad zorganizował XXXIX Regaty Żeglarskie "Srebrny Dzwon" . Impreza rozpoczęła się w marinie odprawą i podniesieniem bandery na maszt a następnie jachty wypłynęły na morze. W regatach wzięły udział jachty różnych klas. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem żeglarzy oraz widzów zgromadzonych na kołobrzeskim molo. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody wręczone przez Zastępcę Prezydenta Miasta Kołobrzeg Pana Jerzego Wolskiego.

 • autor: J.Macko, data: 2018-07-23

Centrum Nautilium z bulwarami

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., wraz z Gminą Miasto Kołobrzeg, uczestniczył telekonferencji z Polskim Funduszem Rozwoju.Omówiono planowane zadania inwestycyjne w mieście na najbliższe lata, które mogłyby być wspierane w ramach "Pakietu dla Miast Średnich". Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. przedstawił koncepcję budowy "Nautilium" wraz z zagospodarowaniem bulwarów nad Parsętą.

Błękitna Flaga

     Port Jachtowy otrzymał Błękitną Flagę na rok 2018. Błękitna Flaga jest to międzynarodowy program zainicjowany przez Fundację Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE) w 1985 r. Fundacja Edukacji Błękitna Flaga jest programem realizowanym w celu promowania ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich, w otoczeniu kąpielisk i przystani jachtowych. Program ten spełnia także ważną rolę zwiększania świadomości ekologicznej turystów oraz społeczności lokalnych. Obiekty wyróżnione Błękitną Flagą możemy rozpoznać po powiewającej nad nimi Błękitnej Fladze.

 

Nauka w porcie

    Dnia 14 czerwca naszą marinę odwiedziło 53 uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4, którzy zostali oprowadzeni po porcie, wysłuchali pogadanki na tematy związane z funkcjonowaniem kołobrzeskiego portu, mariny, zwyczajów morskich, nazewnictwa takielunku i ożaglowania oraz  różnych ciekawostek morskich. Ponadto demonstrowano dzieciom sposoby wiązania różnych węzłów stosowanych przez żeglarzy. Zapraszamy kolejne szkoły do odwiedzania naszego portu.

 • autor: J.Macko, data: 2018-06-15

Wizyta studyjna w porcie jachtowym

    W dniu 06 czerwca 2018 roku studenci specjalności Eksploatacja Portów Jachtowych (III Transport, WI-ET) mieli okazję obejrzeć kolejne porty jachtowe w województwie zachodniopomorskim. Tym razem wyjazd ukierunkowany był głównie na poznanie aspektów związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania portów jachtowych. Odwiedzone porty to Marina Solna w Kołobrzegu oraz port jachtowy i przystań sezonowa w Dziwnowie. Zwiedzanie portów było tym ciekawsze, że odbywało się w towarzystwie Pana Zbigniewa Andruszkiewicza, który projektował wszystkie te obiekty. W Kołobrzegu o ciekawostkach związanych z funkcjonowaniem mariny opowiadał studentom również Pan Józef Macko - Inspektor ds. eksploatacji portu i serwisu portowego.

         Specjalność Eksploatacja Portów Jachtowych objęta jest honorowym patronatem Związku Portów i Przystani Jachtowych - Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Zarówno Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jak i Akademia Morska w Szczecinie są partnerami międzynarodowego projektu South Coast Baltic – Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network, finansowanego w ramach Interreg South Baltic Programme 2014-2020. Opiekunem specjalności jest dr inż. Aleksandra Łapko.

 • autor: dr inż. Aleksandra Łapko, data: 2018-06-07

Otwarcie sezonu żeglarskiego

     W sobotę 26 maja na terenie Portu Jachtowego odbyło się uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego. Złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Żeglarzy na Wiecznej Wachcie. Wręczono  wyróżnienia i odznaczenia oraz odsłonięto tablicę pamiątkową związaną z nadaniem nazwy Basenu Solnego im. 100- lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. W  imprezie wzięli udział licznie zaproszeni  goście, uczniowie, mieszkańcy, turyści oraz  żeglarze z jachtów cumujących w porcie.   

 • autor: J.Macko, data: 2018-05-28

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

         W piątek 11 maja 2018r. w Porcie Jachtowym odbyły Dni  Otwarte Funduszy Europejskich. Kołobrzeską marinę odwiedziło kilkaset przedszkolaków i uczniów z Podczela  oraz  kołobrzeskich szkół. W ramach wycieczek dzieci zostały oprowadzone po porcie oraz wysłuchały pogadanek  na różne tematy związane z funkcjonowanie portu, rybołówstwa, zapoznały się z technikami wiązania węzłów, oglądały zacumowane jachty i interesowały się takielunkiem i osprzętem na jednostkach pływających oraz wyposażeniem mariny, a także morskimi opowieściami. Odwiedzających zapoznawano  z dotychczas zrealizowanymi  przez Zarząd Portu Morskiego  Kołobrzeg  projektami unijnymi na terenie portu, oraz będącymi w trakcie aktualnej i przyszłej realizacji.   

 • autor: J. Macko, data: 2018-05-11

Ćwiczenia

        W środę 25 kwietnia 2018 r na terenie Portu Rybackiego odbyły się ćwiczenia z zakresu ochrony obiektów portowych. Ćwiczenia te polegały na sprawdzeniu współpracy służb porządkowych.

 • autor: J.Macko

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

                                   Piątek w Porcie Jachtowym Kołobrzeg

Szczegóły na załączonym linku:

https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-porcie-jachtowym-kolobrzeg

Renowacja Reduty Morast

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. pozyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe dofinansowanie w wysokości 1 766 650,09 zł dla zadania pn. WZROST ATRAKCYJNOŚCI ZASOBÓW KULTURY POMORZA ZACHODNIEGO POPRZEZ PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY REDUCIE MORAST W KOŁOBRZEGU – CENNYM ZABYTKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO SZLAKU ŻEGLARSKIEGO. W związku z powyższym w dniu 30.01.2018 r. ZPM Kołobrzeg ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dla przedmiotowego zadania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym w dniu 21.02.2018 r. zamknięto postępowanie bez wyłonienia wykonawcy. Procedura przetargowa została powtórzona i w dniu 07.03.2018 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na ten sam zakres prac będących przedmiotem umowy na dofinansowanie. W toku postępowania złożono dwie oferty o bardzo zbliżonych warunkach finansowych, korzystniejsza z nich opiewała na kwotę  4 694 279,71 zł netto (brutto 5 773 964,04 zł). Z uwagi na fakt że złożone oferty przekraczały poziom dofinansowania Prezes ZPM Kołobrzeg wspólnie z Prezydentem Miasta Kołobrzeg (pełniącym role właściciela Spółki) podjęli decyzję o dofinansowaniu zadania ze środków własnych w kwocie  2 927 629,62 zł netto. w związku z podjęciem kluczowej decyzji o dofinansowaniu zadania oraz po spełnieniu warunków formalnych dokonano wyboru wykonawcy tj. Korporację Budowlaną „Doraco” Sp. z o.o. jako realizatora zadania za kwotę   4 694 279,71 zł netto, termin zakończenia prac ustalono na dzień 30.09.2018 r

Celem całego zamierzenia inwestycyjnego jest odtworzenie Reduty Morast do jej historycznego wyglądu z połowy XIX wieku. Projekt został opracowany w oparciu o mapy
i dokumentację archiwalną przebudowy Reduty z 1849 r. W ramach niniejszego działania przeprowadzone zostaną dwa rodzaje prac:

 

BUDOWA UMOCNIENIA  SKARPY WAŁÓW REDUTY

W ramach niniejszych prac zostanie przeprowadzona rozbiórka części istniejącego pomostu betonowego okalającego od strony południowej i zachodniej skarpę, wbicie stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz montaż betonowych pomostów pływających wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i przyłączem wodociągowym. Na samym wale ziemnym zostanie przeprowadzona wycinka istniejącego drzewostanu, zostaną wyprofilowane wały wg archiwalnych projektów poprzez dosypanie gleby w miejscu ubytków na wysokość poszczególnych partii nasypów od 2,2 m do 7,2 m n.p.m.

 

PRACE KONSERWATORSKIE REDUTY

Fasada jak i wnętrza w dawnym forcie Morast zostaną osuszone, odsolone, oczyszczone z glonów, grzybów i porostów. Cegły i kamienie fasady zostaną wzmocnione
a część z nich będzie wymieniona wraz z fugami. Przeprowadzone zostaną rekonstrukcje zniszczonych elementów.

 • data: 2018-04-18
 • data: 2018-04-18

Pogłębianie

     W kołobrzeskim porcie zakończyły się prace pogłębiarskie toru wodnego aż do wejścia do Portu Jachtowego. Przed pogłębieniem w niektórych miejsca głębokość osiągała poziom 1 m a po zakończeniu prac wynosi ok. 6 m. W sumie szalanda wywiozła na klapowisko około 7000 m sześciennych urobku wydobytego z dna.

 • autor: J.Macko, data: 2018-03-14

Szkolenie żeglarskie

    W budynku klubowym Portu Jachtowego na sali konferencyjnej odbywają się zajęcia na symulatorze żeglarskim dla grupy Optymist. Urządzenie do nauki żeglowania zostało zakupione przez Urząd Gminy Kołobrzeg dla Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "BŁĘKITNI". Udział w tym szkoleniu biorą liczni uczniowie  z naszego regionu. Po zakończeniu nauki na tym symulatorze młodzież przesiądzie się na prawdziwe jachty i rozpocznie przygodę z żeglarstwem na wodach portowych i morskich.

 • autor: J.Macko, data: 2018-03-05

Zima w marinie

    Marina tętni życiem nie tylko latem. Większość jachtów i motorówek "odpoczywa" na lądzie. Mimo śniegu i lodu w basenach wytrwali żeglarze wychodzą na morze w poszukiwaniu dorszy i łososi. Port jachtowy jest także celem wycieczek i spacerów dla mieszkańców Kołobrzegu, kuracjuszy i turystów.

 • autor: J.Macko, data: 2018-02-08

Nowe pomosty

     W basenie jachtowym przeprowadzono remont polegający na wymianie zużytych desek na pomostach cumowniczych. Stare elementy zostały wymienione na nowe wykonane z twardego kompozytu, który nie nasiąka wodą, jest antypoślizgowy i bezpieczny dla użytkowników. Mamy nadzieję, że nowy pomosty nie spodobają się jedynie mewom i kaczkom.

 • autor: J.Macko, data: 2018-02-08

Remont Reduty Morast

      Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. pozyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe dofinansowanie w wysokości 1 766 650,09 zł dla zadania pn. WZROST ATRAKCYJNOŚCI ZASOBÓW KULTURY POMORZA ZACHODNIEGO POPRZEZ PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY REDUCIE MORAST W KOŁOBRZEGU – CENNYM ZABYTKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO SZLAKU ŻEGLARSKIEGO. Wartość ta stanowi 80 %  z kwoty 2 208 312,62 zł kosztów kwalifikowanych możliwych do sfinansowania w ramach niniejszego działania.

Celem całego zamierzenia inwestycyjnego jest odtworzenie Reduty Morast do jej historycznego wyglądu z połowy XIX wieku. Projekt został opracowany w oparciu o mapy i dokumentację archiwalną przebudowy Reduty z 1849 r. W ramach niniejszego działania przeprowadzone zostaną dwa rodzaje prac:

BUDOWA UMOCNIENIA  SKARPY WAŁÓW REDUTY

W ramach niniejszych prac zostanie przeprowadzona rozbiórka części istniejącego pomostu betonowego okalającego od strony południowej i zachodniej skarpę, wbicie stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz montaż betonowych pomostów pływających wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i przyłączem wodociągowym.

Na samym wale ziemnym zostanie przeprowadzona wycinka istniejącego drzewostanu, zostaną wyprofilowane wały wg archiwalnych projektów poprzez dosypanie gleby w miejscu ubytków na wysokość poszczególnych partii nasypów od 2,2 m do 7,2 m npm.

PRACE KONSERWATORSKIE REDUTY

Fasada jak i wnętrza w dawnym forcie Morast zostaną osuszone, odsolone, oczyszczone z glonów, grzybów i porostów. Cegły i kamienie fasady zostaną wzmocnione a część z nich będzie wymieniona wraz z fugami. Przeprowadzone zostaną rekonstrukcje zniszczonych elementów.

Przed Spółką stoi kolejne zadanie związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Biorąc pod uwagę zakres prac budowlanych przewidzianych do realizacji oraz sytuacja, jaka ma miejsce na rynku robót budowlanych, będzie to trudne zadanie, ale możliwe do realizacji. Czas realizacji prac budowlanych przewidziany jest do 31 października 2018 roku.

 

 • autor: J.Macko, data: 2018-01-24

W końcu Kołobrzeg

Zapraszamy do przeczytania artykułu  pn "W końcu Kołobrzeg", który został zamieszczony w październikowym wydaniu magazynu sportów wodnych  W Ślizgu. Poniżej zamieszczamy link do artykułu.
http://wslizgu.pl/magazyn/13/imprezy/w-koncu-kolobrzeg

Ślubowanie

   W piątek  6 października 2017 r.  na terenie Mariny Solnej odbyło się ślubowanie 118 uczniów Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Marynarzy i Rybaków. Przysięgę składali uczniowie z 2 klas nawigacyjnych, 2 mechanicznych oraz 1 klasy kierunku logistyki. W uroczystościach wzięły udział liczne rodziny oraz  znajomi i przyjaciele pierwszoklasistów składających przysięgę. Obecni byli także przedstawiciele władz oraz różnych organizacji i urzędów. Impreza zakończyła się pokazem musztry paradnej.

 • autor: J.Macko, data: 2017-10-06

Zlot kamperów

     Marina Solna jest atrakcyjnym miejscem nie tylko dla żeglarzy i turystów. W dniach 29- 30 września 2017r. odbył się w porcie VII zlot Camper Clubu Szczecin, w którym udział wzięło 16 kamperów. Miejsce spotkania wybrane zostało ze względu na znakomite warunki dla organizacji tego typu imprez. Pogoda dopisała i uczestnicy spędzili miło czas w Porcie Jachtowym. Organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku także spotkają się w marinie.

 • autor: J.Macko, data: 2017-10-02

Regaty

      W dniach 25 – 27 sierpnia 2017 roku w Kołobrzegu po raz IV odbyły się Regaty Planet Baltic Cup. Partnerami IV edycji byli:  Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Burco Development Polska – Rogowo Pearl, DAD Sportswear, Red Bull, G.Gerlach – zegarki polskie, Hiveberg, Code Zero, Sea Line, Neptun Kołobrzeg - sklep żeglarski, MOSiR, SailService - Ronstan. Patronat imprezy: Prezydent Miasta Kołobrzeg, Żagle + Jachty motorowe, W Ślizgu.

W regatowych zmaganiach IV edycji PBC uczestniczyły 23 jachty i ponad 70 żeglarzy. Regaty zostały wpisane do oficjalnego kalendarza Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w klasie ORC (Zachodniopomorski Puchar Sezonu ORC). Oprócz jachtów startujących w ORC tradycyjnie na starcie spotkali się zawodnicy klasy Sigma Active oraz startujący w klasach Open (do 8,5m i powyżej 8,5).

W sierpniowych regatach towarzyszyła zawodnikom żeglarska pogoda i wiatr osiągający prędkość do 20 węzłów. W sobotę rozegrano 7 biegów, a w niedzielę 2 z planowanych 3. Ostatni bieg został przerwany ze względów bezpieczeństwa (nadciągająca burza). Trasa tradycyjnie ustawiona była tak, by zmagania żeglarzy można było oglądać z molo, gdzie organizator miał też stanowisko, z którego prowadzony był komentarz przybliżający zgromadzonym widzom zawiłości regatowego żeglarstwa.

Regaty zakończyły się wręczeniem medali i nagród w niedzielę 27 sierpnia w kołobrzeskiej Marinie.

Zwycięzcy IV edycji Regat Planet Baltic Cup  - 25 – 27. 08. 2017

Klasa Sigma Active:

 1. Mateusz Gołąb POL 36
 2. Norbert Nowacki POL 49
 3. Robert Sobociński POL 36

Klasa ORC:

 1. Robert Rayski – Hruby
 2. Krystian Łukaszewicz – Wyklęty
 3. Krzysztof Stormann – Maxi Honey

Klasa Open 1 (do 8,5m długości kadłuba)

 1. Józef Chojecki – Difur
 2. Aleksandra Jutrzenka – Wojakowska – Kika
 3. Grzegorz Waszkiewicz – Pahoa

Klasa Open 2 (powyżej 8,5m długości kadłuba)

 1. Marcin Kluczyk – SoFun II
 2. Wiesław Księżopolski – Hayka
 3. Mirosław Frącek – Marcinek II
 • autor: J.Macko
 • autor: J.Macko, data: 2017-08-29

Regaty Unity Line

     W sobotę 12 sierpnia 2017r. odbyły się XVII Regaty Unity Line na trasie Świnoujście - Kołobrzeg- Świnoujście. W godzinach popołudniowo- wieczornych do portu jachtowego wpłynęło 65 jachtów różnych kategorii i bander. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg. Żeglarze po kilkunastogodzinnym odpoczynku wypłynęli następnego dnia na trasę regat.

 • autor: J.Macko

Informacja

W dniu 07.04.2017 r. nastąpiła zmiana art. 8 Kodeksu Granicznego Schengen w wyniku, której odprawy graniczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii odbywają się zgonie z niżej wymienionymi zasadami. 

Terminal pasażerski w Kołobrzegu

Przed nami kolejne wyzwanie. Mimo braku możliwości ubiegania się przez podmioty zarządzające portami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej - co jest spowodowane nieprzystającym modelem zarządzania portami morskimi niebędącymi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. nie poddaje się i prezentuje koncepcję nowego zadania inwestycyjnego. W związku z brakiem wsparcia również ze strony administracji kraju, Prezes Zarządu ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. podjął decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem trybu wyboru partnera prywatnego.

Tym razem, obszarem zainteresowania inwestycyjnego Zarządu jest zagospodarowanie terenów portu morskiego, na których realizowane są funkcje związane z obsługą ruchu pasażerskiego, tj. przy ul. Towarowej i Portowej. Jest to obszar, który znajduje się w bardzo atrakcyjnej turystycznie części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta z latarnią morską. Obecnie obszar ten wykorzystywany jest głównie jako parking dla samochodów osobowych i miejsce sprzedaży pamiątek.

Celem projektu jest stworzenie spójnej zabudowy związanej z obsługą funkcji portowych, funkcji usługowych, funkcji parkingowych i funkcji magazynowych. W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynków, placów publicznych
z elementami małej architektury, takie jak ławki, siedziska, fontanna oraz ciągi pieszo – kołowe.

Ślady wiatru, „połamane” fale morskie, złoty bursztyn, statki współgrające z lokalizacją były bezpośrednią inspiracją do uzyskania wytycznych w celu kształtowania przestrzeni
i określenia założeń zagospodarowania tego terenu – co można dostrzec
w prezentowanej koncepcji. Sama zabudowa zaś uwzględnia formę i materiały kontrastowe w stosunku do istniejącego otoczenia. Dodatkowo zagospodarowanie terenu pozwoli na stworzenie bariery pomiędzy portem a miastem, mającej na celu zminimalizowanie uciążliwości oddziaływania funkcji przeładunkowej portu.

O kolejnych działaniach Zarządu będziemy informować.

 • data: 2017-04-13
 • data: 2017-04-13

Całodobowy numer dyżurny ZPM Kołobrzeg

Informujemy, że z  dniem 15.04.2015 r. wprowadzony zostaje całodobowy  numer dyżurny ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.  Informację o wszelkich zdarzeniach prosimy pozostawiać pod numerem telefonu  534 106 853. 

Numer całodobowego telefonu dyżurnego :  534  106  853 

drukuj całą stronę

Galeria

więcej zdjęć

Sonda

Czy podoba Ci się nasza strona po modernizacji?
tak
63%
nie
33%
nie mam zdania
4%
oddane głosy: 139

Dane kontaktowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg         Polityka prywatności
adres spółki: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
email: zpmkolobrzeg@post.pl www: http://www.zpm.portkolobrzeg.pl
Copyright © ZPM Kołobrzeg 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by netadmin 7.01