Kalendarz, imieniny

Piątek 19 Stycznia 2018 r.  
Imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

Nawigacja

Ogłoszenia   /   

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie do negocjacji w sprawie oddania w dzierżawę terenu pod funkcje przeładunkowe

 • data: 2017-12-19

Ogłoszenie o partnerstwie

Wybór partnera w celu wspólnej lokalizacji i eksploatacji Terminalu Pasażerskiego w Porcie Morskim Kołobrzeg.

 

 • data: 2017-11-15

WOLNE POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01. 10. 2017 r. będzie dysponował w Porcie Handlowym w Kołobrzegu wolnymi powierzchniami do wynajęcia:

- powierzchnia biurowa łącznie 110,10 m²

- powierzchnia magazynowa w budynku biurowym łącznie 539,54 m²

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy ze Spółką w przedmiotowym zakresie zapraszamy do kontakty z Kierownikiem Portu Handlowego i Pasażerskiego pod numerem
tel. 785 881 402 lub drogą elektroniczną e-mail: s.ziegler@zpmkolobrzeg.home.pl.

 • data: 2017-07-03

Budowa terminalu pasażerskiego

I. Oznaczenie podmiotu kierującego zapytanie:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,

ul. Portowa 41

78-100 Kołobrzeg      

strona internetowa: www.zpm.portkolobrzeg.pl

adres poczty elektronicznej: sekretariat@zmpkolobrzeg.pl

II. Oznaczenie planowanej inwestycji:

Zagospodarowanie terenów portowych wraz z budową budynku administracyjnego
z  funkcją usługową, budynków parkingowych i magazynowych (dalej: inwestycja).

III. Cel zapytania

Celem niniejszego zapytania jest wyłącznie ustalenie zainteresowania realizacją inwestycji i analiza ewentualnych form, w jakich inwestycja zostanie zrealizowana,
a nie wybór Partnera do realizacji inwestycji.

IV. Opis planowanej inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury związanej z obsługą ruchu pasażerskiego, na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Inwestycja miałaby powstać na terenie portu morskiego przy ul. Towarowej i Portowej. Jest to obszar, który znajduje się w bardzo atrakcyjnej turystycznie części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta z latarnią morską. Obecnie obszar ten wykorzystywany jest głównie jako parking dla samochodów osobowych i miejsce handlowe.

Celem projektu jest stworzenie spójnej zabudowy związanej z obsługą funkcji portowych - usługowych, parkingowych i magazynowych. W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynków, place z elementami małej architektury, fontannę oraz ciągi pieszo–kołowe. Powierzchnia komercyjna
planowanej inwestycji wynosić będzie ok. 7.500 m2, ogólna liczba miejsc parkingowych wynosić będzie ok. 750 szt.

Ze szczegółowym opisem inwestycji można zapoznać się na stronie internetowej www.zpm.portkolobrzeg.pl.

Koszt realizacji inwestycji według szacunków wynosić będzie 35 milionów złotych.

V. Zakres oczekiwanej współpracy – warunki brzegowe

Celem współpracy jest wspólna realizacja inwestycji przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. i potencjalnego Partnera. Udział potencjalnego Partnera w realizacji inwestycji miałby polegać na budowie lub sfinansowaniu kosztów budowy. W zamian za to Partner prywatny otrzymałby prawo, przez określony czas, wyłącznego lub wspólnego z Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., pobierania korzyści z inwestycji.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. nie dopuszcza rozwiązania polegającego na wyzbyciu się gruntu, na którym powstanie inwestycja. Dopuszczalne są natomiast rozwiązania polegające na wniesieniu prawa do korzystania z gruntu do spółki kapitałowej utworzonej przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. i wspólnika prywatnego przez oznaczony czas, bądź inne rozwiązania niepowodujące przejścia prawa własności nieruchomości. 

VI. Warunki dotyczące składania wstępnych ofert

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania wstępnych ofert dotyczących potencjalnej współpracy przy realizacji wskazanej powyżej inwestycji.

Wstępna oferta powinna zawierać:

1)         oznaczenie podmiotu kierującego odpowiedź na zapytanie,

2)         wskazanie dotychczasowego doświadczenia w udziale w tego typu inwestycjach, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zbliżonych charakterem do planowanej inwestycji,

3)         wskazanie charakteru udziału podmiotu kierującego odpowiedź na zapytanie
w realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 2 (np. wykonanie robót budowlanych, finasowanie, zarządzanie itp.),

4)         wskazanie potencjalnych form współpracy z podaniem uzasadnienia ich wyboru, w szczególności form czerpania korzyści z eksploatacji obiektu przez podmiot składający odpowiedź na zapytanie.

VII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r., w języku polskim, w formie papierowej, w sekretariacie Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., lub elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl.

Po otrzymaniu wstępnych ofert Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. może zaprosić wybrane przez siebie podmioty na spotkanie w celu weryfikacji lub doprecyzowania treści wstępnej oferty.

VIII. Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zmpkolobrzeg.pl

IX. Zastrzeżenia

Podmioty odpowiadające na zapytanie nie otrzymają żadnych preferencji przy ewentualnym przyszłym postępowaniu wyboru wykonawcy, w szczególności
w przypadku prowadzenia postępowania w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno–prywatnym bądź ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi podmiotami które złożą odpowiedź na zapytanie.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. nie przewiduje zwrotu kosztów sporządzenia oferty ani udziału w spotkaniach.

Postępowanie niniejsze nie jest dialogiem technicznym, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 • data: 2017-06-22

Ogłoszenie

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia teren zlokalizowany przy ul. Towarowej o powierzchni 120 m². Na przedmiotowym terenie może być prowadzona działalność usługowo-handlowa całoroczna lub sezonowa. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Portu Handlowego i Pasażerskiego pod numerem telefonu 785 881 402 lub drogą elektroniczną na adres s.ziegler@zpmkolobrzeg.pl

 • data: 2017-05-25

Oferta pracy

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Portowej 41

ZATRUDNI

DOZORCĘ – KONSERWATORA

Miejsce pracy – Port Jachtowy Kołobrzeg

 

Zakres obowiązków:

 • dozorowanie Portu Jachtowego oraz Basenu Solnego w zakresie porządku i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi na terenie Portu Jachtowego oraz Basenu Solnego regulaminami i przepisami prawa,
 • przyjmowanie należnych opłat portowych w czasie nieobecności Bosmana,
 • udzielanie podstawowych informacji o porcie i mieście, dotyczących na przykład godzin pracy, danych kontaktowych osób odpowiedzialnych, lokalizacji sklepów, atrakcji itp.
 • utrzymywanie porządku (w tym opróżnianie koszy, zamiatanie, koszenie trawy, podlewanie trawy, odśnieżanie dróg, posypywanie piaskiem dróg i nabrzeży zależnie od potrzeb) w Porcie Jachtowym oraz Basenie Solnym w Kołobrzegu,
 • dokonywanie drobnych napraw eksploatacyjnych w Porcie Jachtowym oraz Basenie Solnym w Kołobrzegu,
 • identyfikacja niebezpieczeństw i reagowanie poprzez powiadamianie odpowiednich służb w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia i mienia osób, przebywających na terenie Portu Jachtowego oraz Basenu Solnego w Kołobrzegu.

 

Oczekiwania ZPM:

 • dyspozycyjność i możliwość pracy zmianowej,
 • posiadanie umiejętności wykonywania drobnych prac remontowych,
 • otwartość i wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie całoroczne,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pisemnej na adres:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

 • data: 2017-05-23

Ogłoszenie

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenie magazynowe wraz z pomieszczeniem socjalno–biurowym, znajdujące się w obiekcie usytuowanym przy ul. Szyprów w Kołobrzegu.

 • data: 2017-04-24

Ogłoszenie - sprzedaż sprzętu rekreacyjnego

Ogłoszenie – sprzedaż sprzętu rekreacyjnego

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza możliwość złożenia oferty na nabycie sprzętu rekreacyjnego.

 • data: 2017-04-19
 • data: 2017-04-19
 • data: 2017-04-03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Kołobrzegu przy ul. Towarowej

 • data: 2016-12-22

Informacja o zakończeniu postępowania na wykonanie wyceny nieruchomości z dnia 15 listopada 2016 r.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na terenie Portu Handlowego
w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem
na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego

 

1.       Nazwa i adres Ogłaszającego

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, tel./fax 943516765, kapitał zakładowy 30.441.000,00 zł, www.zpm.portkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00                                                                                                                          

2.       Przedmiot najmu

Przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej, stanowiąca część działki gruntu o nr 99/16 obręb 4 Kołobrzeg, tj. teren o powierzchni około 2700 m² (oznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu całorocznego tymczasowego parkingu samochodowego.

3.Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

4.Kryterium wyboru jest cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu najmu netto za najem terenu o powierzchni około 2700 m². Wybór zostanie dokonany na podstawie złożonych pisemnych ofert zgodnych z niniejszym Ogłoszeniem.

5.Warunki przetargu i najmu

1) Szczegółowe warunki najmu zawiera załączony do niniejszego Ogłoszenia Wzór umowy -  załącznik nr 1.

2) Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu wynosi 90.000,00 zł netto.

3) Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: z góry za 6 miesięcy.

4)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 50.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego nr 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556,
z tytułem „Przetarg ulica Towarowa – Parking samochodowy”. Wadium winno być wpłacone do dnia 06.12.2016 r. do godz. 11.00. Za datę wpływu uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.         Oryginał dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

5)Oferenci biorący udział w przetargu winni spełnić następujące warunki:

  a)  posiadać minimum 5 lat nieprzerwanego doświadczenia w prowadzeniu parkingu samochodowego na co najmniej 50 miejsc postojowych,

       Referencje lub kopię umowy na potwierdzenie ww. warunku należy dołączyć do oferty.

b) brak zaległości finansowych wobec Gminy Miasto Kołobrzeg – na dzień składania ofert.

Dokument potwierdzający spełnienie ww. warunku wydany przez Gminę Miasto Kołobrzeg należy dołączyć do oferty.

 1. Oferty złożone przez Oferentów, którzy:
 1. nie oświadczą, iż zapoznali się z charakterem prowadzonej działalności
  w sąsiadujących lokalizacjach i nie wnoszą z tego tytułu żadnych uwag,
 2. nie zobowiążą się nieodwołalnie i bezwarunkowo do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie parkingu samochodowego,
 3. nie zobowiążą się do ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z prowadzenia parkingu samochodowego na kwotę minimum 150 000,00 zł,
 4. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert byli albo są
  z Ogłaszającym w sporze sądowym z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 5. którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu lub dzierżawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 6. na dzień składania ofert mają zaległości finansowe w stosunku do Ogłaszającego,
 7. złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje lub złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 8. nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,
 9. nie potwierdzili spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 ppkt 5,
 10. złożyli oferty niezgodne z treścią ogłoszenia lub Formularza ofertowego

- zostaną odrzucone.

 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 06.12.2016 r. do godz. 11.00 w zamkniętych
  i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg ulica Towarowa – Parking samochodowy” oraz danymi Oferenta.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się na podstawie pisemnych ofert złożonych
  w siedzibie ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o., a kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu najmu netto.
 5. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub
  o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru i zamieści te informacje na stronie internetowej www.zpm.portkolobrzeg.pl.
 7. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferenta, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.

14)    Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku pozostałe oferty wiążą Oferentów zgodnie terminem związania ofertą.

15)    Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, na jego pisemny wniosek.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia i przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Otwarcie ofert odbędzie się jawnie w dniu 06.12.2016 r. godz. 11.15 w siedzibie Spółki.

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Formularz ofertowy
 3. Mapka

 

 

 

 

 

 • data: 2016-11-22
 • data: 2016-11-22

Pytania i odpowiedzi do przetargu na najem części nieruchomości położnej na terenie Portu Handlowego w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego

 • data: 2016-12-01

Ogłaszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości położnej na terenie Mariny Solnej w Kołobrzegu

Zarząd Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na dzierżawę części nieruchomości położnej na terenie Mariny Solnej
w Kołobrzegu

1.       Ogłaszający

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, tel./fax 94 3516765, kapitał zakładowy 30.441.000,00 zł, www.zpm.portkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00                                                                                                                      

 2.       Przedmiot dzierżawy

          1)      Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Kołobrzegu przy ul. Warzelniczej 1 (Marina Solna), dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KO1L/00043741/4, stanowiącej część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 173/3, obręb 4 Kołobrzeg, zaznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, zwana dalej Redutą Morast.

2)      Na nieruchomości opisanej w pkt. 1 znajduje się plac otoczony wałami ziemnymi wraz
z zabudowaniami. Zabudowania obejmują budynek główny oraz dwa budynki zlokalizowane w wałach ziemnych. Nieruchomości wyposażona jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

3)      Przeznaczenie nieruchomości: świadczenie usług wyłącznie gastronomicznych
i rozrywkowych, łącznie z usługami handlowymi tylko i wyłącznie ściśle z nimi związanymi; zabrania się handlu tekstyliami, odzieżą.

          4)      Dzierżawa na okres: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

3.       Warunki przetargu i dzierżawy

 1. Szczegółowe warunki dzierżawy zawiera załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy -  załącznik nr 1,
 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 60.000,00 zł netto rocznie,
 3. Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki. W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji.
 4. Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy: z góry za każdy miesiąc,
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 10.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o. nr 49 1090 2659 0000  0001 1341 9556, z tytułem „Przetarg Reduta Morast”. Wadium winno być wpłacone do dnia 30.11.2016 r. do godz. 10.00. Za wpłatę wadium uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.
 6. Oryginał dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku pozostałe oferty wiążą Oferentów zgodnie terminem związania ofertą.
 8. Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, na jego pisemny wniosek.
 9. Oferty złożone przez Oferentów, którzy:
 1. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert byli albo są z Ogłaszającym w sporze sądowym z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 2. którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu lub dzierżawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 3.   na dzień składania ofert mają zaległości finansowe w stosunku do Ogłaszającego,
 4. złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje lub złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 5. nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,
 6. złożyli oferty niezgodne z treścią ogłoszenia

- zostaną odrzucone.

 1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 30.11.2016 r. do godz. 10.00 w zamkniętych
  i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg Reduta Morast” oraz danymi Oferenta.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się na podstawie pisemnych ofert, złożonych zgodnie z załączonym wzorem, w siedzibie ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o., a kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu dzierżawnego netto.
 5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferenta, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia i przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Otwarcie ofert odbędzie się jawnie w dniu 30.11.2016 r. godz. 10.15 w siedzibie Spółki.

 

 

Załączniki:

1.           Wzór umowy

2.           Formularz oferty

3.           Mapka sytuacyjna i zdjęcia obiektu

 

 

 

 

 • data: 2016-11-17

Pytania i odpowiedzi do przetargu na dzierżawę części nieruchomości położonej na terenie Mariny Solnej w Kołobrzegu

 • data: 2016-11-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych obiektów budowlanych.

         1.     Opis przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy wykonania prac remontowych obróbek blacharskich, cokołów, pokryć dachowych oraz uzupełnienia ubytków i spękań w tynkach zewnętrznych w budynkach zlokalizowanych na terenie portu Handlowego w Kołobrzegu. Zakres prac obejmuje również remont metalowego oczepu nabrzeża Pilotowego oraz ruchomego krawężnika zlokalizowanego na wskazanym nabrzeżu. Prace polegały będą na zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniu obu składowych barwami ostrzegawczymi (kolor żółty i czarny) przy użyciu farb chlorokauczukowych. Prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądów okresowych budynków (protokoły do wglądu w siedzibie Spółki). Złożenie oferty winno zostać poprzedzone wizją lokalną.

2.Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę, zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie Spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 14.11.2016 r. do godz. 15.00.

5. Kryterium wyboru – najkorzystniejsza cena.

6.W przypadku wyboru Państwa oferty, Zmawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

 • data: 2016-11-10

Pomieszczenia socjalno-biurowe do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenia socjalno–biurowe znajdujące się w obiektach usytuowanych przy ul. Szyprów w Kołobrzegu.

 • data: 2016-10-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z Zapytaniu ofertowym na "Usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach zamawiającego i na terenach zewnętrznych".

 • data: 2016-10-18

Kołobrzeg, dnia 06.10. 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego i na terenach zewnętrznych”.

1.         Opis przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2.

2.             Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3.             Kryteria oceny ofert: 100% cena – najkorzystniejsza cena.

4.             Miejsce i termin składania ofert

Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zawierający oferowaną miesięczną ryczałtową cenę za przedmiotu zamówienia, należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl w terminie do dnia 13.10.2016 r. do godz. 15.00.

5.             Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

6.             Załączniki:

1)           Formularz ofertowy

2)           Wzór umowy

 • data: 2016.10.06

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza pomioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającymi, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz listę referencyjną jednostek, w których badano sprawozdania finansowe w ciągu ostatnich 3 lat,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki,

4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazanie opinii i raportu z badania w 5 egzemplarzach, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.

5. Określenie warunków płatności,

6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,

7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego – do 28 kwietnia 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21 października 2016 r.

Podstawowe dane o Spółce:

 

2014 r.

2015 r.

Suma bilansowa

18,4 mln zł

18,6 mln zł

Przychody ze sprzedaży

4,8 mln zł

4,6 mln zł

Przychody ogółem

8,9 mln zł

8,4 mln zł

Przeciętne zatrudnienie

16 etatów

16 etatów

 

 • data: 2016-09-27

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży".

 • data: 2016.05.27
 • data: 2016.05.27

Wyjaśnienia na pytania złożone w postępowaniu na "Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży".

 • data: 2016.05.06

   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na„Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna”

 • data: 2016.04.27
 • data: 2016.04.27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarguna najem miejsca handlowego

 przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. informuje o wyborze  najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w przetargu na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu:

 

Numer przyznanego miejsca handlowego

Nr oferty

Oferent

Oferowany miesięczny czynsz

7

1

Klaudia Zub, 
Kołobrzeg

 

1 219,51 zł netto

 

 • data: 2016.04.07

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poszukuje operatora do stacji paliw zlokalizowanej w Basenie Solnym przy ulicy Warzelniczej w Kołobrzegu

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poszukuje operatora do stacji paliw zlokalizowanej w Basenie Solnym przy ulicy Warzelniczej w Kołobrzegu. Przedmiotem dzierżawy jest urządzenie dystrybucyjne wyposażone w dwukomorowy bezciśnieniowy zbiornik naziemny z dystrybutorem przeznaczony do sprzedaży paliw (benzyna i ropa) dla jednostek pływających. Pojemność zbiorników wynosi łącznie 10 000 litrów a urządzenie jest gotowe do użytku (legalizacja, dozór techniczny itp.). Możliwe jest zapoznanie się z budową stacji paliw oraz dokumentacją techniczną urządzenia po wcześniejszym umówieniu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Jackiem Kasprzakiem pod nr tel. 785 882 842 do dnia 05.04.2016 r.

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

 • data: 2016.03.17

Zaproszenie do składania ofert na operatora sieci komórkowej

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na  operatora sieci komórkowej. Spółka na dzień dzisiejszy posiada 21 numerów telefonu, wymagamy aby każdy z abonamentów zawierał w pakiecie:

- bezpłatne połączenia do wszystkich sieci oraz na numery stacjonarne,

- bezpłatne wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci,

- minimum 1,5 GB internetu w ramach abonamentu,

Oferta powinna uwzględniać:

- cenę za abonament dla każdego numeru z osobna oraz łączną kwotę dla wszystkich numerów,

- przeniesienie numerów telefonu do innej sieci,

 - cenę za 18 aparatów telefonicznych typu smartfon ( 3 różne warianty aparatów do wyboru)

Oferty prosimy przesłać na adres ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg lub na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl  do dnia 26.01.2016 r.  

Informacja o wyborze oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30.10.2015 r. dokonała wyboru oferty złożonej w  zapytaniu ofertowym na  wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2015: KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Miejsce pod mobilny punkt sprzedaży świeżej ryby do wynajęcia!

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia plac pod ustawienie mobilnego punktu sprzedaży świeżej ryby, znajdujący się w Porcie Rybackim przy schodach zewnętrznych Budynku Magazynowego 3 i 3’.

Plac manewrowo – składowy / parking do wynajęcia!

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia 2 pomieszczenia socjalno–biurowe znajdujące się na piętrze budynku magazynowego usytuowanego przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do Plac utwardzony o powierzchni 8 000 m2, znajdujący się przy ulicy Węgorzowej w Kołobrzegu.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada na sprzedaż okna oraz drzwi PCV pochodzące z rozbiórki budynku biurowego.

Zamknęcie postępowania

Plac manewrowo - składowy do wynajęcia!

Plac manewrowo - składowy do wynajęcia!

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia plac utwardzony o powierzchni 8 000 m2, znajdujący się na terenie Portu Rybackiego przy ulicy Węgorzowej w Kołobrzegu (działka 4/98 obręb 3).

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, powierzchnia placu może być wykorzystana w celu:

- składowanie towarów/materiałów sypkich;

- ustawienia hali magazynowych/kontenerów magazynowych;

- ustawienia hali lub kontenerów do remontu łodzi i jachtów;

- parkowania pojazdów samochodowych;

- prowadzenia działalności usługowej itp.;

W ofercie należy podać metraż oraz proponowaną cenę jednostkową netto:

- do 50 m² nie niższą niż 10 zł/1m²;

-powyżej 50 m² nie niższą niż 6 zł/1m²;

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki, przesłać na adres: Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: zpmkolobrzeg@post.pl do dnia 15 grudnia 2014 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem ZPM Kołobrzeg Panem Michałem Ziębą pod nr tel. 605 353 803.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania należy kierować na podany wyżej adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: zpmkolobrzeg@post.pl.

Zapraszamy zainteresowanych!!!

 

Informacja

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia boks magazynowy nr 43 w Budynku Magazynowym 3 i 3' zlokalizowany w Porcie Rybackim w Kołobrzegu przy ul. Szyprów 1. Opłata za najem boksu wynosi 12 zł/m2. W celu uzyskania dalszych informacji lub dokonania przeglądu lokalu prosimy o kontakt z Panem Michałem Ziębą tel. kontaktowy 605 353 803.

 • data: 2014.02.11

Dot. projektu Taryfy Opłat Portowych „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2011 roku nowej Taryfy Opłat Portowych „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o., poniżej zamieszczamy jej projekt w ujęciu tabelarycznym, celem wstępnego umożliwienia Państwu zapoznania się z proponowanymi stawkami opłat portowych.
Jednocześnie wskazuję, iż zamieszczony projekt Taryfy Opłat Portowych jest jedynie wersją roboczą i może jeszcze kilkakrotnie ulec zmianie. Taryfa Opłat w tej treści nie jest i nie będzie wiążąca. Zostanie ona bowiem uzupełniona o część merytoryczną wraz z wszelkimi definicjami, oznaczeniami i określeniami.
W przypadku jakichkolwiek propozycji zmian z Państwa strony do przesłanego projektu taryfy, proszę o ich przekazanie „Zarządowi Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej do dnia 3 grudnia 2010 roku.

Okna na sprzedaż

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada na sprzedaż okna oraz drzwi PCV pochodzące z rozbiórki budynku biurowego. Okna zostały zakupione w  grudniu 2009 roku i są w bardzo dobrym stanie technicznym.

Dane kontaktowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg         Polityka prywatności
adres spółki: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
email: zpmkolobrzeg@post.pl www: http://www.zpm.portkolobrzeg.pl
Copyright © ZPM Kołobrzeg 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by netadmin 7.01