Kalendarz, imieniny

Wtorek 2 Czerwca 2020 r.  
Imieniny: Marzanny, Marianny, Piotra

Nawigacja

Aktualności   /   

Wyszukiwarka

Treść strony

WYSTRZAŁ ARMATNI

Nawiązując do walorów historycznych Reduty Morast postanowiliśmy specjalnie dla Państwa przygotować niespodziankę.

Otóż w każdą sobotę i niedzielę w czerwcu, lipcu i sierpniu Bractwo Kurkowe wykona o godzinie 19:00 salut bracki w Porcie Jachtowym. Start już 6 czerwca.

 

 • data: 2020-06-02

Otwarcie sezonu Żeglarskiego

         W dniu 30 maja w Marinie Solnej odbyło się oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu, które przez obecną sytuację związaną z COVID-19 było skromniejsze niż zazwyczaj i ograniczyło się do pływania po obrotnicy i basenie portowym, a tylko nieliczne jednostki przy silnym wietrze zdecydowały się wypłynąć na otwarte morze.

W otwarciu sezonu żeglarskiego udział wzięło ponad 40 jednostek żaglowych reprezentujących m.in. Jacht Klub Morski "Joseph Conrad", Kołobrzeską Grupę Regatową, UKŻ Błękitni Grzybowo oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Kołobrzegu. Jedną z jednostek, które zdecydowały się zmierzyć z falami Bałtyku był jacht Lemony na pokładzie, którego była Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska oraz Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg - Artur Lijewski.

Pomimo skutków epidemii koronawirusa w najbliższych miesiącach planowane jest zorganizowanie kilku dużych imprez żeglarskich (m.in. Regaty o Srebrny Dzwon, Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w klasie Laser Standard, Laser Radial oraz Laser 4.7).

Ponadto w Porcie Jachtowym wkrótce zostanie uruchomiona Portowa Strefa Chilloutu, która będzie nowym, ciekawym punktem na turystycznej mapie Kołobrzegu, a także Reduta Morast z pełnym wykorzystaniem funkcji historycznej oraz gastronomicznej.

 

Reduta Morast - oferta eventowa

 • data: 2020-05-20

Ograniczenie zakazu przemieszczania się

          W związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), Urząd Morski w Szczecinie informuje, że, zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia, od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.

W związku z powyższym, nie przewiduje się ograniczeń i zakazów stosowanych przez, podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, kapitanaty i bosmanaty portów w zakresie przemieszczania się jednostek pływających w żegludze krajowej. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na treści zawarte w powyższym rozporządzeniu, w zakresie m.in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.

Pełna treść  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/697

Otwarcie ekspozycji

      8 lutego w Porcie Jachtowym została otwarta całoroczna, plenerowa wystawa pod nazwą "Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu. Ścieżka propaguje dorobek kulturalny, w tym związany z kulturą rybacką.

Podczas uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjnej Prezydent Miasta Anna Mieczkowska oddała symboliczny wystrzał z broni skałkowej, a podczas samego wydarzenia nie zabrakło również rekonstrukcji historycznej w wykonaniu Bractwa Kurkowego, a także 300 porcji grochówki przygotowanej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej.

Wystawa składa się z 8 tablic i 3 gablot. Łączny koszt zadania to 289 700,00 zł. Realizacja operacji została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" kwotą 159 795,00 zł.

Tytuły tablic:  Reduta Morast,  Twierdza XVII-XIX w., Solanki i Wyspa Solna XIV-XIX w., Miasto i uzdrowisko 1900-1945, Miasto i garnizon 1933-1945, Wczesne średniowiecze, Z dziejów kołobrzeskiego portu, Port w Kołobrzegu po 1945 r.

 

Rowery wodne

       W sobotę 17 sierpnia 2019r. w porcie jachtowym odbyły się XX Ogólnopolskie Zawody "Jazdy rowerem po desce na wodzie". W konkursie wzięło udział  48 zawodników. Do przejechania był dystans 21 metrów po pływających deskach. Wszyscy zawodnicy otrzymali certyfikaty a zwycięzcy cenne nagrody i upominki ufundowane przez kołobrzeskich sponsorów.  Zawody rozpoczęto podniesienie flagi na maszt z okazji nadania nowej nazwy dla basenu zbudowanego kilka lat temu. Do mariny zawitały także pojazdy zabytkowe. Impreza jak co roku zgromadziła sporą liczbę sympatyków tej zabawy oraz turystów i mieszkańców Kołobrzegu.

Dzieci z Płok w marinie

     W środę 14 sierpnia Marinę Solną  odwiedziła  kolejna wycieczka. Tym razem była to 33 - osobowa  grupa uczniów i opiekunów  z miejscowości Płoki  w powiecie Chrzanowskim , województwo małopolskie. Dzieci przebywały w Sianożętach na wakacjach. Organizatorem była Parafia  Narodzenia NMP w Płokach. W czasie spaceru po porcie, goście wysłuchali pogadanki na morskie tematy związane z kołobrzeskim portem. Młodzież z zainteresowaniem oglądała zacumowane jachty, kutry rybackie i pracujących na nich rybakach. W czasie wycieczki padały pytania dotyczące morza, zwyczajów morskich, wyposażeniem jednostek pływających itp. Na koniec pobytu w marinie sympatyczni goście otrzymali drobne prezenty i gadżety.

 • autor: J.Macko, data: 2019-08-14

Goście z Myślenic

     W piątek 2 sierpnia Marinę Solną odwiedziła 40- osobowa grupa dzieci z Myślenic (miejscowość 30 km na południe od Krakowa), której towarzyszyło 9 opiekunów. Młodzież przebywa w Kołobrzegu na wypoczynku. Organizatorem była Parafia  Narodzenia NMP w Myślenicach. W czasie zwiedzania portu, goście wysłuchali pogadanki na różne tematy związane z portem rybackim, handlowym, turystycznym oraz jachtowym. Mimo upału młodzież z dużym zainteresowaniem oglądała zacumowane jachty, kutry rybackie i pracujących na nich rybakach. W czasie wycieczki zadawano mnóstwo pytań związanych z morzem, zwyczajami morskimi, wyposażeniem jednostek pływających itp. Na koniec pobytu w marinie odwiedzający otrzymali drobne prezenty i gadżety.

 • autor: J.Macko, data: 2019-08-05

Projekt COMPLETE - ankieta

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej ankiety, dotyczącej porastania kadłubów jednostek rekreacyjnych cumujących w polskich portach jachtowych i marinach. Badania mają charakter naukowy i są prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu COMPLETE. Uzyskane na podstawie Państwa odpowiedzi wyniki, posłużą do oszacowania ilości materiału porostowego przenoszonego na kadłubach jednostek rekreacyjnych. Pomogą one także w przygotowaniu najbardziej optymalnych opcji postępowania z materiałem porostowym w zakresie stosowania systemów przeciwporostowych, sposobów czyszczenia i utylizowania tego materiału.

Z góry bardzo dziękujemy za pomoc!

Link do ankiety: https://linmantis60.bsh.de/limesurvey/index.php/835883?lang=pl

COMPLETE – projekt flagowy dla regionu Morza Bałtyckiego

Okres realizacji: październik 2017- wrzesień 2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) i środki własne (15%)

Partner wiodący: Kotka Maritime Research Association - Finlandia

Partner z Polski: Uniwersytet Gdański

Celem projektu jest opracowanie, łatwych w obsłudze i spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami inwazyjnymi, wprowadzanymi do środowiska w wodach balastowych oraz na kadłubach statków handlowych i łodzi rekreacyjnych. Zostaną one opracowane w oparciu o istniejące przepisy, wytyczne i zalecenia, zarówno krajowe, jaki i regionalne, europejskie oraz międzynarodowe. Ujednolicone działania wszystkich państw regionu będą z jednej strony dużym ułatwieniem dla interesariuszy, w tym użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych, pływających po Morzu Bałtyckim, z drugiej zaś pomogą skuteczniej ograniczać introdukcje i rozprzestrzenianie gatunków obcych, które nie tylko są zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności, ale także dla gospodarki człowieka.

Projekt COMPLETE jest realizowany przez 12 instytucji partnerskich z Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, którzy współpracują z 23 organizacjami stowarzyszonymi ze wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego, w skład których wchodzą instytucje badawcze, ministerstwa transportu, gospodarki morskiej i środowiska, ich agencje, firmy prywatne związane z sektorem morskim (np. firmy żeglugowe i armatorzy statków), zarządy portów i organizacje pozarządowe, związki żeglarskie. Wśród partnerów Polskę reprezentuje Uniwersytet Gdański, natomiast wśród organizacji stowarzyszonych znajdują się: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Polski Rejestr Statków S.A.

 

Warszawa, 2 sierpnia 2019 r.

DGM.WOSM.2.410.3.7.2019.EM

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uprzejmie informuje, że w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) realizowany jest obecnie projekt COMPLETE (Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive alien species introduction by shipping).

Celem projektu jest opracowanie, łatwych w obsłudze i spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami inwazyjnymi, wprowadzanymi do środowiska m.in na kadłubach statków, w tym jednostkach rekreacyjnych. Zostaną one opracowane w oparciu o istniejące przepisy, wytyczne i zalecenia, zarówno krajowe, jak i regionalne, europejskie oraz międzynarodowe. Ujednolicone działania wszystkich państw regionu będą z jednej strony dużym ułatwieniem dla interesariuszy, w tym użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych, pływających po Morzu Bałtyckim, z drugiej zaś pomogą skuteczniej ograniczać introdukcje i rozprzestrzenianie gatunków obcych, które nie tylko są zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności, ale także dla gospodarki człowieka.

W ramach projektu Uniwersytet Gdański, który jest jedną z 12 instytucji partnerskich, przygotował internetową ankietę dotyczącą porastania kadłubów jednostek rekreacyjnych cumujących w polskich portach jachtowych i marinach. Uzyskane wyniki ankiety posłużą do oszacowania ilości materiału porostowego przenoszonego na kadłubach jednostek rekreacyjnych. Pomogą one także w przygotowaniu najbardziej optymalnych opcji postępowania z materiałem porostowym w zakresie stosowania systemów przeciwporostowych, sposobów czyszczenia i utylizowania tego materiału. Wspomnianą powyżej ankietę można wypełnić na stronie internetowej: https://linmantis60.bsh.de/limesurvey/index.php/835883?lang=pl.

W związku z powyższym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych informacji na temat przeprowadzanej ankiety w ramach projektu COMPLETE. W załączeniu przesyłam dodatkowe informacje, które mogą zostać zamieszczone na Państwa stronach internetowych, a także w formie papierowej na tablicach informacyjnych lub w innych ogólnie dostępnych miejscach.

Z poważaniem,

Paweł Krężel

Zastępca Dyrektora

Departamentu Gospodarki Morskiej

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu-/

 

 

Regaty Planet Baltic Sup Race

     3 sierpnia 2019 roku rozegrane zostaną regaty Planet Baltic Sup Race. Po raz trzeci do Kołobrzegu przyjadą zawodnicy i zawodniczki z Polski oraz z zagranicy. Zgłoszono udział reprezentantów z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Organizator oczekuje potwierdzenia zespołu z Rosji. Impreza wpisuje się w kalendarz wydarzeń sportowych Zachodniego Wybrzeża, jako jedyna organizowana na morzu a dedykowana deskom SUP.

W tym roku zawodnicy zmierzą się w dwóch klasach: Open i Pro. Kobiety i mężczyźni wystartują w konkurencjach: Technical Sprint (dystans do 500m), Long distance (dystans do 1000m), Downwind (dystans około 2000m, start z morza w kierunku brzegu). Nowością będzie rozegranie po raz pierwszy w Polsce sztafety damsko-męskiej. Konkurencja ta zaczyna zyskiwać na popularności w światowym SUPie. Organizatorzy mają nadzieję, że zyska ją także w Polsce.

Planet Baltic Sup Race jest także trzecią imprezą, która wchodzi w skład Polish Sup Tour 2019. PST jest nową inicjatywą, mającą na celu stworzenie cyklu powiązanych ze sobą imprez stand up paddle, które z czasem przyciągną profesjonalnych zawodników z kraju i zagranicy.

Regaty w Kołobrzegu w tym roku przygotowywane są na 50 zawodników, którzy będą walczyć o nagrody finansowe i rzeczowe.

Po zakończeniu regat Planet Baltic Sup Race 2019, rozegrany zostanie wyścig Grand Prix Polish Sup Tour, w którym wezmą udział zawodnicy startujący wcześniej w Wałczu i Pamiątkowie.

Partnerem Głównym Planet Baltic Sup Race jest firma Burco Development – Rogowo Pearl. Partnerem Grand Prix Polish Sup Tour 2019 jest Fundacja Polskiej Myśli Technicznej i Mechaniki Precyzyjnej G.Gerlach – Zegarki polskie.

Partnerzy: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Baltica Wear, Hotel New Skanpol, On Lemon, Dolina Charlotty Resort @ Spa, Malinne, Miasto Kołobrzeg, MOSiR Kołobrzeg, Vionelli.

Patronat medialny: Wślizgu! Supsurfer.pl

Organizator: Akademia Sportów Wodnych mksailing.pl w Kołobrzegu.

Strona imprezy: FB @planetbalticsuprace @polishsuptour

„Błękitna Flaga”

Kolejny raz mamy zaszczyt ogłosić, że na maszcie w Marinie Solnej Kołobrzeg będzie powiewać „Błękitna Flaga”, międzynarodowe wyróżnienie przyznane za spełnienie rygorystycznych norm czystości wody i bezpieczeństwa na rok 2019.

Błękitna Flaga jest programem realizowanym w celu promowania ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich. Program ten spełnia także ważną rolę zwiększania świadomości ekologicznej turystów oraz społeczności lokalnych.

Wyróżnienie certyfikatem Błękitnej Flagi jest przyznawane kąpieliskom i marinom, działającym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, które spełniają najwyższe kryteria w zakresie:

- jakości wody,

- działań na rzecz edukacji ekologicznej,

- zarządzania środowiskowego,

- bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie :)

 • data: 2019-06-25

"Słoneczka" w porcie

      W środę 5 czerwca marinę odwiedziła grupa "Słoneczka" z Przedszkola nr 7. Przedszkolaki wysłuchały pogadanki morskiej na różne tematy związane  z portem jachtowym, rybackim, handlowym i turystycznym. Zaprezentowano maluchom pokaz wiązania węzłów, opowiadano o jachtach, rybach morskich i wyposażeniu różnych jednostek stacjonujących w porcie. Dzieci miały okazję oglądać rybaków pracujących przy sieciach oraz na kutrze, który przywiózł świeże ryby z morza. W programie wizyty była także wspinaczka na nasyp w odrestaurowanej tawernie. Na koniec pobytu w porcie małym gościom wręczono drobne upominki. Od sympatycznych dzieci otrzymaliśmy ciekawy obrazek namalowany tuż przed wizytą w marinie.

 • autor: J.Macko, data: 2019-06-05

Otwarcie sezonu Żeglarskiego

       W sobotę 25 maja na terenie Portu Jachtowego odbyło się uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego. Otwarcia dokonała Prezydent Miasta Kołobrzeg Pani Anna Mieczkowska. Przy odegranym hymnie państwowym podniesiono flagę na maszt. Złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Żeglarzy na Wiecznej Wachcie. Uczniowie Zespołu Szkół Morskich wystąpili z pokazem musztry paradnej. O godz. 11- tej rozpoczęła się odprawa załóg jachtów biorących udział w regatach. Około godz. 12- tej żeglarze rozpoczęli zmagania w trzech kategoriach jednostek. Pogoda dopisała aczkolwiek w godzinach popołudniowych zachodni wiatr zaczął przybierać na sile. Wszystkie załogi ukończyły regaty i bezpiecznie powróciły do portu. O godz. 16- tej w odrestaurowanej tawernie zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody ufundowane przez Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Pana Artura Lijewskiego. Po zakończeniu uroczystości na estradzie tawerny rozpoczął się koncert zespołu muzycznego.   

 • autor: J.Macko, data: 2019-05-27

Regaty Otwarcia Sezonu Żeglarskiego – Dni Kołobrzegu 25.05.2019

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza na Regaty Otwarcia Sezonu Żeglarskiego – Dni Kołobrzegu w dniu 25.05.2019

Najnowszy numer magazynu „RPOWZ”

Miło jest nam poinformować Państwa, że ukazał się najnowszy numer magazynu „RPOWZ”, a w nim informacja o projekcie związanym z Redutą Morast. Poniżej załączamy link do artykułu oraz do filmu.

http://01-2019.biuletynrpo.wzp.pl/2019/02/18/na-strazy-portu/

https://www.youtube.com/watch?v=4tfKRtEYrMU

Zaproszenie na spotkanie

W dniu 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Portu Jachtowego (ul. Warzelnicza 1 w Kołobrzegu) odbędzie się spotkanie przedstawicieli Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu z armatorami jednostek rybackich. Tematem spotkania będzie:
1. odprawa graniczna jednostek rybackich;
2. ład i porządek publiczny w porcie rybackim;

Zapraszamy armatorów jednostek rybackich oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowymi zagadnieniami!

Podsumowanie przeładunków z początku roku 2019 w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

Wielkości przeładunków na terenie Portu Kołobrzeg w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku stanowią dowód na aktywizację funkcji przeładunkowej portu. Stwierdzenie to potwierdza trend wzrostowy jaki można zaobserwować w ostatnim czasie. W styczniu i lutym minionego roku wielkość przeładunków (z wyłączeniem wyładunku kruszywa) wyniosła łącznie około 15 tys. ton (5 tys. ton w styczniu i 10 tys. ton w lutym). W analogicznych miesiącach 2019 roku w Kołobrzeskim porcie przeładowano 27 tys. ton ładunku, tj. 12,7 tys. ton w styczniu i 14,4 tys. ton w lutym. Dominującym ładunkiem na początku roku 2019 było drewno. Powyższe zestawienie nie obejmuje przeładunku kruszywa ze względu na to, że w głównej mierze stanowi on materiał budowlany dla aktualnie realizowanej, dużej inwestycji, polegającej na budowie drogi ekspresowej i bez względu na to czy Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg podejmowałby jakiekolwiek działania w celu jego pozyskania dla portu, to i tak kruszywo byłoby tu przeładowywane.

 • data: 2019-03-18

Podsumowanie roku 2018 w Porcie Kołobrzeg

       Rok 2018 był kolejnym bardzo udanym rokiem dla Portu Morskiego w Kołobrzegu, głównie za sprawą rekordowej wielkości obrotów ładunkowych, co wpisuje się w trend wzrostowy jaki można zaobserwować w ostatnich latach. W minionym roku do kołobrzeskiego portu zawinęło 126 statków handlowych, a wielkość przeładunków wyniosła około 329 tys. ton, co jest liczbą o 94 tys. ton większą w porównaniu do roku 2017. Na wielkość tą składają się głównie cztery grupy towarów. Najliczniejszą z nich stanowi import kruszywa w wielkości 204,5 tys. ton. Następnie eksport surowca drzewnego w postaci kłód drewnianych (64 tys. ton) oraz peletu (22 tys. ton). Ostatnią grupę towarów przeładowywanych w kołobrzeskim porcie stanowi surowiec rybny  (35 tys. ton).

        Oprócz funkcji handlowej Port Kołobrzeg stale rozwija się również pod względem turystyki. W roku 2018 udało się pobić kolejny rekord ilości jachtów jakie odwiedziły kołobrzeską marinę. Liczba ta wyniosła 1402 gości.  Oprócz tego na stałym wysokim poziomie utrzymuje się również ruch pasażerski. Z oferty statków wędkarskich w minionym roku skorzystało blisko 31,5 tys. pasażerów, a statkami cumującymi na Przystani Pasażerskiej przepłynęło się prawie 307 tysięcy osób. Na tą ostatnią liczbę składa się również ruch międzynarodowy. W 2018 roku odbyło się 81 rejsów na wyspę Bornholm, w których uczestniczyło ponad 17 tys. pasażerów.

       Perspektywy jakie rysują się przed kołobrzeskim portem w najbliższych latach są optymistyczne, głównie za sprawą budowanej drogi S6, która ma zostać oddana do użytku już w 2019 roku. Do wzrostu wielkości przeładunków oraz zwiększenia zasięgu oddziaływania kołobrzeskiego portu, z całą pewnością przyczyni się również wznowienie eksploatacji bocznicy kolejowej.

 • data: 2019-02-04

Regaty

     W niedzielę 11 listopada Uczniowski Klub Żeglarski "BŁĘKITNI" po raz 10- ty zorganizował Regaty z okazji Dnia Niepodległości. Zawody odbyły się w kołobrzeskim porcie. Do rywalizacji przystąpiło 21 żeglarzy na swoich jachtach. Organizatorowi  udało się przeprowadzić 4 biegi . Pogoda sprzyjała , kibice dopisali. Zmagania zawodników odbywały się na dużej obrotnicy portu Kołobrzeg. Wręczenie nagród dla zwycięzców  odbyło się na terenie odrestaurowanej Reduty Morast.

Uroczyste otwarcie Reduty Morast

             W dniu dzisiejszym tj. 30.10.2018 r. o godzinie 11.00 nastąpiło uroczyste przekazanie klucza do wrót Reduty Bagiennej w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu. Przeprowadzona restauracja zabytku miała na celu przeprowadzenie go do stanu XX wieku. Remont objął wszystkie pomieszczenia  i obiekty. Podniesiony został wał ziemny do oryginalnej wysokości i wykonano w nim stanowisko dla armat. Reduta Bagienna stanowi obecnie centrum fortyfikacji związanych z Twierdzą Kołobrzeg. Znajduje się w środku Szlaku Trzech Fortów, fortyfikacji portowych dawnej twierdzy: Reduty Solnej, Fortu Ujście z latarnią morską i właśnie reduty bagiennej w Porcie Jachtowym.

             Inwestycja zrealizowana została pn. „Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu – cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Wartość inwestycji: 4 694 279,71 zł netto w tym kwota dofinansowania 1 766 650,09 zł.

           Dziękujemy Wszystkim gościom za tak liczne przybycie na uroczystość otwarcia Reduty Morast. Zachęcamy do odwiedzania fortyfikacji. 

 • data: 2018-10-30

Zlot kamperów

   Marina Solna jest atrakcyjnym miejscem nie tylko dla żeglarzy i turystów. W dniach 5- 7 października 2018r. odbył się w porcie VIII zlot Camper Clubu Szczecin, w którym udział wzięło 17 kamperów. Miejsce spotkania wybrane zostało ze względu na znakomite warunki dla organizacji tego typu imprez. Pogoda dopisała i uczestnicy spędzili miło czas w Porcie Jachtowym. Organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku także spotkają się w marinie.

 • autor: J.Macko, data: 2018-10-08

Ślubowanie

      W piątek  5 października 2017 r.  na terenie Mariny Solnej odbyło się ślubowanie 106 uczniów Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Marynarzy i Rybaków. Przysięgę składali uczniowie z 2 klas nawigacyjnych, 1 mechanicznej oraz 1 klasy kierunku logistyki. W uroczystościach wzięły udział liczne rodziny oraz  znajomi i przyjaciele pierwszoklasistów składających przysięgę. Obecni byli także przedstawiciele władz oraz różnych organizacji i urzędów. Impreza zakończyła się pokazem musztry paradnej.

 • autor: J.Macko, data: 2018-10-08

Wycieczka

    W piątek 14 września na redzie Kołobrzegu rzucił kotwicę wycieczkowiec "ALBATROS". Jest to pełnomorski statek pasażerski. Około 500 pasażerów zostało przetransportowanych do Mariny Solnej małymi łodziami należącymi do statku. "Albatros" ma ponad 205 m długości, 27 m szerokości oraz 7,3 m zanurzenia. Jego tonaż pojemnościowy brutto to 28 518, a nośność – 5 936 t. Wycieczkowiec pływa pod bahamską banderą po wielu morzach odwiedzając Europę, Azję, Australię, Nową Zelandię, Południową Afrykę, Południową Amerykę, Kanadę. Armator TTS "Albatros" oferuje także przeprawy przez Kanał Panamski. Jednostka została zbudowana w helsińskiej stoczni Wärtsilä. Do eksploatacji wprowadzono ją w 1973 r. jako Royal Viking Sea w barwach Royal Viking Line. Od 2005 r. do teraz jej operatorem jest Phoenix Reisen GmbH. Wycieczkowiec zabiera na pokład 812 pasażerów dla których pracuje 340-osobowa załoga. Znajdują się na nim m.in. restauracje, kasyno, fitness club, basen, pole golfowe, teatr i kino.

 • autor: J.Macko, data: 2018-09-14

Festiwal Rybny

        W sobotę 8 września w Marinie Solnej odbył się Festiwal Rybny zorganizowany przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "MORZE i PARSĘTA". W programie był konkurs kulinarny pn: "Dania z restauracji Barka w nowej odsłonie", uczta rybna, animacje dla dzieci "Piracka Przygoda, "Chrzest Morski", warsztaty rękodzieła o tematyce morskiej, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, występ zespołu szantowego "Gumowe Szekle ze Słupcy, wernisaż poplenerowy o tematyce morskiej oraz spotkania z lokalnymi artystami, ludźmi morza oraz wiele innych atrakcji.

Porozumienie o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej

       W dniu 24 sierpnia 2018 roku w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spotkanie członków Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej, podczas którego do porozumienia przystąpiły nowe podmioty, wśród których znalazł się Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

       Celem porozumienia jest podjęcie działań zmierzających do utworzenia podmiotu pod roboczą nazwą „Organizacja operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych – Europy Środkowo - Wschodniej”. Ma ono umożliwić nawiązanie współpracy w zakresie promowania potencjału uczestników porozumienia wśród klientów usług logistycznych krajowych i zagranicznych, a także wspieranie integracji podmiotów w zakresie kreowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, jak również dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technik w procesach logistycznych.

       Wizją docelową porozumienia jest kreowanie, na bazie potencjału swoich przedsiębiorstw oraz sektora transportu kolejowego, spedycji i logistyki na terenie Polski i sąsiadujących krajów, sieci logistycznej będącej układem podmiotów tworzących zintegrowany system logistyczny, rozpoznawalny w całej Europie.

Link do artykułu na portalu GospodarkaMorska.pl:

http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/nowi-czlonkowie-porozumienia-o-wspolpracy-operatorow-terminali-przeladunkowych-i-centrow-logistycznych-europy-srodkowo-%E2%80%93-wschodniej--.html 

 

 • data: 2018-08-27

Podpisanie umowy

         W dniu 16 sierpnia 2018r. została zawarta umowa o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu”. Zadanie realizowane będzie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 209 475,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 175 959,00 zł. Planowana realizacja zadania jest na pierwsze półrocze roku 2019.

         Inwestycja polega na stworzeniu ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej. Planuje się umieszczenie ośmiu tablic informacyjnych, na terenie Mariny Solnej. Na tablicach zostaną umieszczone informację o przebiegu ścieżki historyczno-edukacyjnej średniowiecznych tradycji warzelniczych w Kołobrzegu oraz o Reducie Morast. Ponadto przewidziana jest lokalizacja instalacji przestrzennych - trzech plenerowych gablot z informacją na temat stanowiska archeologicznego na Wyspie Solnej gdzie podczas prac archeologicznych w roku 2014 wśród odkrytych artefaktów odnaleziono materiał ceramiczny, kości zwierzęce oraz przedmioty wydzielone, z których najliczniejszą grupę stanowiły ciężarki do sieci. Gabloty będą o wyglądzie prostopadłościanów. Na terenie Reduty Morast zlokalizowana będzie wolnostojąca mapa plastyczna Twierdzy Kołobrzeg - makieta odlana z brązu. Ścieżka oznaczona będzie w terenie za pomocą symboli namalowanych na ciągach pieszych - piktogramy. Cała ekspozycja ma charakter cało roczny i znajdować się będzie na terenie otwartym. Witryny będą ustawione w sąsiedztwie tablic informacyjnych z opisami historii obszaru wokół Wyspy Solnej. Projektowana łączna długość ścieżki to około 620m. Cała ekspozycja zostanie podświetlona.

 • autor: J.Macko, data: 2018-08-16

Rowery wodne

    W sobotę 12 sierpnia 2017r. w porcie jachtowym odbyły się XVIII Ogólnopolskie Zawody "Jazdy rowerem po desce na wodzie Kołobrzeg 2016". W konkursie wzięło udział ok. 25 zawodników. Deska o długości 21 metrów umieszczona była na dętkach. Wszyscy zawodnicy otrzymali certyfikaty a zwycięzcy cenne nagrody i upominki.

 • autor: J.Macko

Informacja

W dniu 07.04.2017 r. nastąpiła zmiana art. 8 Kodeksu Granicznego Schengen w wyniku, której odprawy graniczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii odbywają się zgonie z niżej wymienionymi zasadami. 

Terminal pasażerski w Kołobrzegu

Przed nami kolejne wyzwanie. Mimo braku możliwości ubiegania się przez podmioty zarządzające portami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej - co jest spowodowane nieprzystającym modelem zarządzania portami morskimi niebędącymi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. nie poddaje się i prezentuje koncepcję nowego zadania inwestycyjnego. W związku z brakiem wsparcia również ze strony administracji kraju, Prezes Zarządu ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. podjął decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem trybu wyboru partnera prywatnego.

Tym razem, obszarem zainteresowania inwestycyjnego Zarządu jest zagospodarowanie terenów portu morskiego, na których realizowane są funkcje związane z obsługą ruchu pasażerskiego, tj. przy ul. Towarowej i Portowej. Jest to obszar, który znajduje się w bardzo atrakcyjnej turystycznie części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta z latarnią morską. Obecnie obszar ten wykorzystywany jest głównie jako parking dla samochodów osobowych i miejsce sprzedaży pamiątek.

Celem projektu jest stworzenie spójnej zabudowy związanej z obsługą funkcji portowych, funkcji usługowych, funkcji parkingowych i funkcji magazynowych. W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynków, placów publicznych
z elementami małej architektury, takie jak ławki, siedziska, fontanna oraz ciągi pieszo – kołowe.

Ślady wiatru, „połamane” fale morskie, złoty bursztyn, statki współgrające z lokalizacją były bezpośrednią inspiracją do uzyskania wytycznych w celu kształtowania przestrzeni
i określenia założeń zagospodarowania tego terenu – co można dostrzec
w prezentowanej koncepcji. Sama zabudowa zaś uwzględnia formę i materiały kontrastowe w stosunku do istniejącego otoczenia. Dodatkowo zagospodarowanie terenu pozwoli na stworzenie bariery pomiędzy portem a miastem, mającej na celu zminimalizowanie uciążliwości oddziaływania funkcji przeładunkowej portu.

O kolejnych działaniach Zarządu będziemy informować.

 • data: 2017-04-13
 • data: 2017-04-13

Całodobowy numer dyżurny ZPM Kołobrzeg

Informujemy, że z  dniem 15.04.2015 r. wprowadzony zostaje całodobowy  numer dyżurny ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.  Informację o wszelkich zdarzeniach prosimy pozostawiać pod numerem telefonu  534 106 853. 

Numer całodobowego telefonu dyżurnego :  534  106  853 

drukuj całą stronę

Galeria

więcej zdjęć

Sonda

Czy podoba Ci się nasza strona po modernizacji?
tak
63%
nie
33%
nie mam zdania
4%
oddane głosy: 139

Dane kontaktowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg         Polityka prywatności
adres spółki: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
email: zpmkolobrzeg@post.pl www: http://www.zpm.portkolobrzeg.pl
Copyright © ZPM Kołobrzeg 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by netadmin 7.01