Kalendarz, imieniny

Niedziela 12 Lipca 2020 r.  
Imieniny: Brunona, Bonifacego, Andrzeja

Nawigacja

Ochrona Środowiska   /   Informacja o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do portu   /   

Wyszukiwarka

Treść strony

wzór informacji o odpadach

INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU


INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OFNazwa portu


Name of the port


Kołobrzeg


Czas przybycia


ETA


 


Czas wyjścia


ETD


 


Nazwa statku


Vessel's name


 


Znak wyw.


Call sign


 


IMO No.


 


Poprzedni port


Last Port


 


Następny port


Next Port


 


Ostatni port w którym zdane były odpady


Last port where garbage was dumped


 


Data


Date


 


Czy statek zamierza zdawać odpady do portowych urządzeń odbiorczych?


Does the vessel intend to deliver waste into port reception facilities ?


Wszystkie


Yes, all


 


Część


Yes, some


 


Nie zamierza


None


 


 


Rodzaje i ilości odpadów i pozostałości ładunkowych, które statek zamierza dostarczyć do portowych urządzeń odbiorczych lub które pozostają na statku oraz stopień zapełnienia zbiorników do przechowywania odpadów:


Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:


Jeżeli statek zamierza zdać wszystkie odpady należy wypełnić drugą kolumnę. Jeżeli statek zamierza zdać część odpadów lub nie zamierza zdawać żadnych odpadów należy wypełnić wszystkie kolumny.


If delivering all waste, complete second column as appropriate.If delivering some or no waste, complete all columns.Rodzaj


Ilość odpadów


do zdania


Max. pojemność zbiornika na odpady


Ilość odpadów, które pozostaną na statku


Nazwa portu, w którym zostaną zdane odpady pozostające na statku


Szacunkowa ilość odpadów, które powstaną od momentu przekazania tej informacji do zawinięcia do następnego portu


Type


Waste to be delvered


Maximum dedicated storage capacity


Amount of waste retained on board


Port at which remaining waste will be delivered


Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call


1


2 [m3]


3 [m3]


4 [m3]


5


6 [m3]


1. Odpady olejowe / (Waste Oils)


 Szlam


 Sludge


 


 


 


 


 


 Wody zęzowe


 Bilge water


 


 


 


 


 


 Inne(wymień)


 Others (specify)


 


 


 


 


 


2. Śmieci (Garbage)


 Odpady żywnościowe


 Food waste


 


 


 


 


 


 Tworzywa sztuczne


 Plastic


 


 


 


 


 

Dane kontaktowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg         Polityka prywatności
adres spółki: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
email: zpmkolobrzeg@post.pl www: http://www.zpm.portkolobrzeg.pl
Copyright © ZPM Kołobrzeg 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by netadmin 7.25