Kalendarz, imieniny

Środa 15 Lipca 2020 r.  
Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Egona

Nawigacja

Ogłoszenia   /   

Wyszukiwarka

Treść strony

Oferta pracy

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu poszukuje osób do obsługi baru

w Reducie Morast w sezonie letnim.

Praca w miesiącach  – lipiec- sierpień

Zakres obowiązków:

- przygotowywanie i podawanie napojów,

- obsługa kasy i terminala

- dbanie o czystość na terenie obiektu

- mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres mailowy  sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

 • data: 2020-06-04

Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu handlowego przy ulicy Szyprów 1 w Porcie Rybackim w Kołobrzegu

 • data: 2020-05-22

Zaproszenie do składania ofert na najem części nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego

 • data: 2020-05-22

Zaproszenie do składania ofert na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Kołobrzegu

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu na najem placu (miejsca handlowego) przy ulicy Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

 • data: 2020-05-12

Zaproszenie do składania ofert na najem miejsca handlowego przy ul. Morskiej w Kołobrzegu

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem miejsca handlowego przy ul. Morskiej w Kołobrzegu

 • data: 2020-04-17

Zawiadomienie

    Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu ofertowym na Wykonanie kontroli obiektów  budowlanych i budowli hydrotechnicznych  w  Porcie  Morskim  Kołobrzeg  wraz z  wykonaniem  atestów  czystości  dna  i  zatwierdzonych  sondaży  głębokości  dna.

1.    Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. informuje o wyborze  najkorzystniejszej oferty na Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna.

2.    Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 odpowiadającą wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym, złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Pryzmat”  Nadzory Inwestorskie  Robert Miotk  ul. Benisławskiego 13/11, 81-173 Gdynia,  z zaoferowaną stawką brutto: 114 158,76 PLN.

 

 • data: 2020-03-24

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na  najem dwóch placów w Porcie Jachtowym z przeznaczeniem na ustawienie każdym z nich mobilnego punktu gastronomicznego w pojeździe typu „Food Truck”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie  Morskim  Kołobrzeg  wraz  z  wykonaniem  atestów  czystości  dna  i  zatwierdzonych  sondaży  głębokości  dna. 

Ogłoszenie na najem dwóch placów w Porcie Jachtowym z przeznaczeniem na ustawienie każdym z nich mobilnego punktu gastronomicznego w pojeździe typu „Food Truck”

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem dwóch placów w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu z przeznaczeniem na ustawienie na każdym z nich mobilnego punktu gastronomicznego w pojeździe typu „Food Truck”

Boks magazynowy do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia boks magazynowy, znajdujący się na parterze Budynku Magazynowego 3 i 3’, o powierzchni około 25 m2

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych armatorów jednostek rybackich o składanie wniosków. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane podania armatorów, z którymi ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. ma zawartą umowę przystaniową oraz nie mają oni zaległości względem Spółki. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 27 stycznia 2020 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wynajmowanych pomieszczeń prosimy o kontakt z pracownikiem Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Panem Michałem Ziębą pod numerem telefonu 605 353 803.

 • data: 2020-01-17

Ogłoszenie: Najem części nieruchomości położonej na Wyspie Solnej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego.

 

 

 • data: 2019-12-16

Ogłoszenie: Najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej

 • data: 2019-12-16

Pomieszczenia restauracyjne do wynajęcia!

 • data: 2019-11-26

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia!

 • data: 2019-11-26

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o firmie audytorskiej wraz z wykazem przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań sprawozdań finansowych z informacją o nazwie i adresie badanego podmiotu.

2. Oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych wymogów niezależności przy przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego.

3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki.

4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazania sprawozdania z badania, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.

5. Określenie warunków płatności.

6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,.

7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego –
do 30 kwietnia 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27 listopada 2019 r.

Podstawowe dane o Spółce:

 

2017 r.

2018 r.

Suma bilansowa

77,2 ,mln

78,8 mln

Przychody ze sprzedaży

5,4 mln

6,4 mln

Przychody ogółem

9,0 mln

9,9 mln

Przeciętne zatrudnienie

16 etatów

17 etatów

 • data: 2019-10-28

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie drobnych prace remontowych w Porcie Handlowym

 • data: 2019-11-18

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego.

 • data: 2019-10-08

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę elementów drewnianych na terenie Portu Morskiego Kołobrzeg.

 • data: 2019-10-01

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie drobnych prac remontowych Budynku Głównego oraz Budynku Magazynowego 3 i 3’ w Porcie Rybackim.

 • data: 2019-09-26

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę elementów drewnianych na terenie Poru Morskiego Kołobrzeg.

 • data: 2019-09-16

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zagospodarowanie terenu przed Budynkiem Głównym w Porcie Rybackim.

 • data: 2019-09-16

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 • data: 2019-09-10

Ogłoszenie: Boksy magazynowe do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia dwa boksy magazynowe, znajdujące się na parterze Budynku Magazynowego 3 i 3’, o powierzchni około 25 m2 każdy.  

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych armatorów jednostek rybackich o składanie wniosków. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane podania armatorów, z którymi ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. ma zawartą umowę przystaniową oraz nie mają oni zaległości względem Spółki. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 7 sierpnia 2019 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wynajmowanych pomieszczeń prosimy o kontakt z pracownikiem Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Panem Pawłem Kostrzewą pod numerem telefonu 603 350 035.

 • data: 2019-07-31

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej  na remont instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej prowadzącej do Nabrzeża Koszalińskiego w Porcie Handlowym.

 • data: 2019-05-23

Zawiadomienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i sondaży głębokości dna.

Zapytanie ofertowe: utrzymanie terenów zielonych na terenie zabytkowej Reduty Morast

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na utrzymanie terenów zielonych na terenie zabytkowej Reduty Morast.

 • data: 2019-05-14

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na najem miejsca handlowego nr 5 przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na najem miejsca handlowego przy ulicy Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

 • data: 2019-05-09

Zapytanie ofertowe na pielęgnacje terenu zewnętrznego w Porcie Jachtowym

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na pielęgnację terenu zewnętrznego w Porcie Jachtowym.

 1.     Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

– cięcia formujące krzewów,

– cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,

– pielenie rabat i żywopłotów,

– uzupełnienie materiału ściółkowego (50 worków kory),

– usuwanie odrostów korzeniowych,

– cięcia pielęgnacyjne róż,

– usunięcie i utylizacja suchych krzewów

– nasadzenie nowych krzewów 80 sztuk ozdobnych nie wyższych niż 50 cm,

na terenie zarządzanym przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., zaznaczonym kolorem zielonym na załączonej mapce. 

2.    Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3.    Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena, 100% cena.

4.    Termin wykonania zamówienia: do dnia 25.05.2019 r.

5.    Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu osobistego zapoznania się z zagospodarowaniem terenu i rodzajem nasadzeń, po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem Portu Jachtowego Panem Arturem Robaczyńskim pod nr. telefonu 785 882 842.

6.    Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki, przesłać na adres: Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o., ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 02.05.2019 roku.

7.    Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

8.    Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

 • data: 2019-04-24

Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie  Morskim  Kołobrzeg  wraz  z  wykonaniem  atestów  czystości  dna  i  sondaży  głębokości dna.

1.                    Opis przedmiotu zamówienia  

A)        Wykonanie okresowej kontroli rocznej niżej wymienionych:

a)         obiektów budowlanych - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

b)         morskich budowli hydrotechnicznych - zgodnie z §62 i nast. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych w zw. z art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

 

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m

PORT HANDLOWY - ul. Portowa w Kołobrzegu

1.         Budynek centrali PŻB

2.         Budynek Portierni nr 1

3.         Budynek magazynowo-biurowy B-34

4.         Budynek Agregatorni

5.         Budynek Rybnik – 2

6.         Kondygnacja przyziemia budynku warsztatu  AOR

7.         Budynek starej nieczynnej kotłowni przy elewatorze zbożowym

8.         Budynek łącznik elewator-biurowiec

9.         Budynek Portierni nr 2

10.       Budynek po byłej stacji paliw

11.       Budynek gospodarczo-warsztatowy

12.       Budynek warsztatowy PWS

13.       Budynek nieczynnej stacji transformatorowej SO1

14.       Magazyn Drobnicy

15.       Namiotowa hala magazynowa     

16.       Wiata na sprzęt      

17.       Wiata magazynowa – chłodnia    

18.       Hala magazynowa „Astra”         

19.       Elewator 6/1       

20.       Elewator 6/2      

21.       Budynek wagi samochodowej

22.       Bocznica kolejowa z torowiskiem      

23.       Rampy kolejowe – szt.2

24.       Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m

25.       Nabrzeże Zbożowe dł. 200,00 m

26.       Nabrzeże Słupskie  dł. 125,25 m

27.       Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m

28.       Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m

29.       Slip przy zjazdach (RO-RO)

 

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu   

1.         Budynek Główny – ul. Szyprów 1

2.         Budynek Magazynowy 8 boksów – ul. Szyprów 1

3.         Budynek Kotłowni – ul. Szyprów 1

4.         Budynek Magazynowy Piętrowy – ul. Szyprów 1

5.         Drogi i place przy budynkach ul. Szyprów

6.         Place i parkingi przy drodze nr 2 ul. Szyprów

7.         Droga nr 1, 2, 3, 4, przy ulicy Szyprów 

8.         Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m

9.         Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m

10.       Pomost Rybacki dł.112,39 m

11.       Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m

12.       Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m

13.       Nabrzeże Barkowskie  dł. 167,50 m 

 

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

 1.        Zabytkowy budynek  Reduta  Morast

 2.        Budynek klubowy          

 3.        Hala do bieżącego remontu jachtów

 4.        Budynek Socjalny Nr 1  

 5.        Budynek Socjalny Nr 2  

 6.        Budynek Gospodarczy z Komorą Śmietnikową

 7.        Ścianka szczelna z oczepem dł. 173,53 m

 8.        Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m

 9.        Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m

 10.      Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m

 11.      Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m

 12.      Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m

 13.      Nabrzeże Szkolne dł. 79,18 m    

 14.      Nabrzeże Łodziowe dł. 76,95 m  

 15.      Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł. 73,59 m

 16.      Nabrzeże Promowe dł. 125,90 m      

 17.      Nabrzeże Paliwowe dł.  82,10 m     

 18.      Nabrzeże Tężniowe dł.  59,90 m          

 19.      Nabrzeże Warzelnicze: odc. Nr 1 dł. 61,05 m                                            

                                                  odc. Nr 2 dł. 98,05 m 

                                                  odc. Nr 3 dł. 70,35 m              

 20.      Nabrzeże Solankowe dł. 81,00 m      

 

B)        Wykonanie atestów czystości dna i sondaży głębokości dna oraz ich złożenie we właściwym organie do zatwierdzenia przed niżej wymienionymi  budowlami hydrotechnicznymi

 

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m

PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m    

2.         Nabrzeże Zbożowe  dł. 200,00 m  

3.         Nabrzeże Słupskie   dł. 125,25 m

4.         Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m

5.         Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m

 

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m

2.         Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m

3.         Pomost Rybacki dł.112,39 m

4.         Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m

5.         Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m

6.         Nabrzeże Barkowskie dł. 167,50 m 

 

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m

2.         Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m

3.         Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m

4.         Ścianka szczelna z oczepem dł. 173,53 m

5.         Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m

6.         Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m

7.         Nabrzeże Szkolne dł.79,18 m   

8.         Nabrzeże Łodziowe dł.76,95 m  

9.         Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł.73,59 m

10.       Nabrzeże Promowe  dł. 125,90 m      

11.       Nabrzeże Paliwowe  dł.  82,10 m     

12.       Nabrzeże Tężniowe  dł.  59,90 m          

13.       Nabrzeże Warzelnicze: odc. Nr 1 dł. 61,05 m                                            

                                                  odc. Nr 2 dł. 98,05 m 

                                                  odc. Nr 3 dł. 70,35 m              

14.       Nabrzeże Solankowe  dł. 81,00 m.      

 

Dokumentację z wykonanego zamówienia należy sporządzić w dwóch papierowych egzemplarzach  z  kolorową  wersją  zdjęciową  oraz  dwa  komplety  w  wersji  elektronicznej wraz z potwierdzeniem złożenia sondaży głębokości dna we właściwym organie do zatwierdzenia (jeden egzemplarz sondażu głębokości dna należy złożyć u Zamawiającego).

 

Oferowane przez Wykonawcę usługi w zakresie prac podwodnych muszą być zgodne

z odpowiednimi normami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, norma

PN-N 18001:2004 lub OHSAS lub równoważna.

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.         Termin związania ofertą:30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3.         Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4.         Miejsce i termin składania ofert

Ofertę, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz oferty, zawierający cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z zestawieniem cenowym należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 08.05.2019 r. do godz. 15.00.

Oferta winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

5.         Kryterium wyboru – najkorzystniejsza cena, cena 100%.

6.         Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza wg kryterium, o którym mowa w pkt 5.

7.         Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

W przypadku wyboru Państwa oferty, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.

8.         Zamawiający może zakończyć Zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

9.         Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz wglądu

w dokumentację w zakresie przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu

z panem Jackiem Kasprzakiem - inspektorem ds. eksploatacji portu, tel. 605 353 839.

 • data: 2019-04-17

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na najem powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych w pojazdach typu "Food Truck"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem części nieruchomości położonej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego.

 • data: 2019-04-04

Ogłoszenie: Najem części nieruchomości położonej na Wyspie Solnej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego
 

 • data: 2019-03-20

Ogłoszenie: Najem powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych w pojazdach typu „Food Truck”.

 • data: 2019-03-20

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ (ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ) DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-ROZRYWKOWEJ NA TERENIE OBIEKTU „REDUTA MORAST” W KOŁOBRZEGU (w szczególności w ramach rekonstrukcji historycznych)

 1.   Zapraszający

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (dalej: ZPM)

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, kapitał zakładowy: 31.688.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, www.zpm.portkolobrzeg.pl, tel./fax 94 351 67 65, godziny urzędowania: 7:00 -15:00.

 1. Cel postępowania

Wyłonienie podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem potencjału odnowionej Reduty Morast w zakresie działalności edukacyjno-rozrywkowej, w szczególności w ramach rekonstrukcji historycznej. Reduta Morast zlokalizowana jest w porcie jachtowym w Kołobrzegu, przy ulicy Warzelniczej, na terenie portu morskiego Kołobrzeg. Reduta Morast objęta jest ochroną konserwatorską zabytku archeologicznego - jest wpisana do rejestru zabytków.

 1. Założenia odnośnie działalności wykonywanej na terenie Reduty Morast

Intencją ZPM jest wykreowanie Reduty Morast jako symbolu związanego z historią zarówno portu morskiego w Kołobrzegu, jak i samego Kołobrzegu jako twierdzy. W celu ożywienia Reduty Morast oraz wykorzystania aktualnych walorów obiektu przewiduje się umożliwienie działalności/funkcjonowania na terenie Reduty Morast wielu podmiotów, tj. w szczególności:

 1. Podmiotu prowadzącego działalność edukacyjno-rozrywkową dla mieszkańców Kołobrzegu i gości (w formach cyklicznych wydarzeń oraz w na indywidualne zamówienie), w szczególności w ramach rekonstrukcji historycznej (grupa rekonstrukcyjna z czasów wojsk napoleońskich),
 2. Podmiotu organizującego koncerty szantowe,
 3. Podmiotu prowadzącego działalność edukacyjną, w szczególności związaną
  z tematyką historyczną lub morza i portu,
 4. Podmiotów realizujących epizodyczne działania (np. integracyjne spotkania firmowe).  

4.    ZPM oczekuje w szczególności:

-    prowadzenia zajęć o tematyce militarnej, zróżnicowanych w zależności od grup wiekowych,

-    rozpowszechniania i promocji oferty w celu pozyskiwania widzów (tablice  informacyjne, lokalne media),

- prowadzenia odpłatnych zajęć o tematyce militarnej na zlecenie podmiotów zewnętrznych (szkół, firm, innych grup zorganizowanych itp.),

-    prowadzenie innych działań związanych z popularyzacją historii fortyfikacji kołobrzeskich,

5.    W celu prowadzenia ww. działalności ZPM udostępni:

-   umownie określony obszar fortyfikacji Reduta Morast

-    pomieszczenie o powierzchni ok. 14 m2 do wyłącznego użytku w celu przechowywania  materiałów i sprzętu niezbędnych do prowadzenia zajęć

6.    Sposób rozliczania: wynagrodzenie umowne uzgodnione w wyniku negocjacji. 

7.    Forma udostępnienia: umowa najmu na czas konkretnego wydarzenia.

8.    Opis sposobu przygotowywania zgłoszeń

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    oznaczenie Zgłaszającego,

2)    proponowany opis i warunki współpracy z uwzględnieniem:

       -               formy prawnej współpracy,

       -               okresu współpracy,

-               programu/scenariusz wydarzeń,

       -    harmonogramu wydarzeń,

       -    propozycje innych działań edukacyjno-rozrywkowych,

9.    Termin składania ofert

1.    Zgłoszenia można składać w każdym czasie. 

2.    Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie ZPM. Przy wejściu na teren Portu Handlowego należy uzyskać przepustkę po okazaniu dowodu osobistego.

10. Kryteria wyboru

1.    ZPM dokona oceny zgłoszeń, kierując się celem wskazanym w pkt 3 i 4. W razie pozytywnej oceny ZPM zaprosi do rokowań z wybranymi Zgłaszającymi.

2.    ZPM przysługuje prawo swobodnego wyboru Zgłaszających do rokowań.

 1. Zawiadomienie o wyborze zgłoszenia do rokowań zostanie przesłane Zgłaszającemu.

11. Unieważnienie postępowania

ZPM zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyn bądź odstąpienia od zawarcia umowy.

 

 

 

 • data: 2019-02-06

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 • data: 2019-01-31

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie prac pogłębiarskich przy Nabrzeżu Koszalińskim.

Zapytanie ofertowe na na wykonanie remontu sanitariatów w budynku biurowo-magazynowym B-34 w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu sanitariatów w budynku biurowo-magazynowym B-34 w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

Zapytanie ofertowe na remont bocznicy kolejowej obsługującej Port Handlowy w Kołobrzegu

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie napraw wynikających z zaleceń wskazanych w analizie stanu technicznego bocznicy kolejowej obsługującej Port Handlowy w Kołobrzegu.

 • data: 2018-10-10

Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego sprzątania

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na remont bocznicy kolejowej obsługującej Port Handlowy w Kołobrzegu

 • data: 2018-09-26

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2018

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o firmie audytorskiej wraz z wykazem przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań sprawozdań finansowych z informacją o nazwie i adresie badanego podmiotu

2. Oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych wymogów niezależności przy przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego.

3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki,

4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazanie opinii i raportu z badania w 5 egzemplarzach, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.

5. Określenie warunków płatności,

6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,

7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego – do 30 kwietnia 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22 października 2018 r.

Podstawowe dane o Spółce:

 

2016 r.

2017 r.

Suma bilansowa

77,9 mln zł

77,2 mln zł

Przychody ze sprzedaży

5,0 mln zł

 5,4 mln zł

Przychody ogółem

8,6 mln zł

 9,0 mln zł

Przeciętne zatrudnienie

16 etatów

16 etatów

 

 • data: 2018-09-26

Przetarg na najem powierzchni z przeznaczeniem na posadowienie bilbordów reklamowych

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem powierzchni z przeznaczeniem na posadowienie bilbordów reklamowych.

 • data: 2018-09-24

Zapytanie ofertowe

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na uporządkowanie terenu Portu Handlowego z niepotrzebnych odpadów budowlanych i powyładunkowych.

 • data: 2018-09-21

Zaproszenie do negocjacji w sprawie wyboru dzierżawcy w celu optymalnego wykorzystania potencjału przeładunkowego powierzchni magazynowo-składowych w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

 • data: 2018-06-11

Ogłoszenie: Najem powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie mobilnych punktów gastronomicznych w pojazdach typu „Food Truck”.

 • data: 2018-06-11

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W SPRAWIE „WYBORU DZIERŻAWCY W CELU OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU PRZEŁADUNKOWEGO ELEWATORÓW W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem miejsca handlowego nr 5 przy ul. Towarowej

Zawiadomienie o wyborze zgłoszeń do dalszych negocjacji

 • data: 2018-04-24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem części nieruchomości położonej na Wyspie Solnej

 • data: 2018-04-17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem miejsca handlowego nr 7 przy ul. Towarowej

Przetarg na najem powierzchni z przeznaczeniem na posadowienie bilbordów reklamowych

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem powierzchni z przeznaczeniem na posadowienie bilbordów reklamowych

 • data: 2018-04-13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu ofertowym na "Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna."

 • data: 2018-04-13

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej
w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem
na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego

1.  Nazwa i adres Ogłaszającego:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, tel./fax 94 35 167 65, kapitał zakładowy31 688 000,00 zł, www.zpm.portkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7:00 – 15:00.

2.  Przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej, stanowiąca część działki gruntu o nr 191 obręb 4 Kołobrzeg, tj. teren o powierzchni około 8000 m² (oznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu tymczasowego parkingu samochodowego.
W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości, na terenie Mariny Solnej znajduje się płatny parking obsługiwany przez Komunikację Miejską Kołobrzeg Sp. z o.o.

3.  Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.09.2018 r.

4.  Kryterium wyboru jest cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego czynszu najmu netto za cały okres obowiązywania umowy. Wybór zostanie dokonany na podstawie złożonych pisemnych ofert zgodnych z niniejszym Ogłoszeniem.

5.  Warunki przetargu i najmu

 1. Szczegółowe warunki najmu zawiera załączony do niniejszego Ogłoszenia Wzór umowy -  załącznik nr 1.
 2. Cena wywoławcza czynszu najmu za cały okres obowiązywania umowy wynosi 36 000,00 zł netto.
 3. Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji.
 4. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: dwie raty, pierwsza – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, druga - do dnia 15.07.2018 r.
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 3 000,00 złotych przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego nr 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556, z tytułem „Przetarg ulica Warzelnicza – Parking samochodowy”. Wadium winno być wpłacone do dnia 06.04.2018 r. do godz. 11.00. Za datę wpływu uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego. Oryginał dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6. Oferty złożone przez Oferentów, którzy:

 1. nie oświadczą, iż zapoznali się z charakterem prowadzonej działalności w sąsiadujących lokalizacjach i nie wnoszą z tego tytułu żadnych uwag,
 2. nie zobowiążą się nieodwołalnie i bezwarunkowo do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie parkingu samochodowego,
 3. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert byli albo są z Ogłaszającym w sporze sądowym z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 4. którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu lub dzierżawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 5. na dzień składania ofert mają zaległości finansowe w stosunku do Ogłaszającego,
 6. złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje lub złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 7. nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,
 8. złożyli oferty niezgodne z treścią Ogłoszenia lub Formularza ofertowego

    - zostaną odrzucone.

7.  Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8.  Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.

9.  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 06.04.2018 r. do godz. 11.00 w zamkniętych i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg ulica Warzelnicza – Parking samochodowy” oraz danymi Oferenta.

10.  Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się na podstawie pisemnych ofert złożonych w siedzibie Ogłaszającego, a kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego czynszu najmu netto za cały okres obowiązywania umowy.

11.  Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12.  Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub
o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru i zamieści te informacje na stronie internetowej www.zpm.portkolobrzeg.pl.

13.  Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferenta, którego oferta została wybrana
o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.  Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku pozostałe oferty wiążą Oferentów zgodnie terminem związania ofertą.

15. Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, na jego pisemny wniosek.

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

17.  Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków Ogłoszenia i przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Otwarcie ofert odbędzie się jawnie w dniu 06.04.2018 r. godz. 11.15 w siedzibie Spółki.

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Formularz ofertowy
 3. Mapka

 

 • data: 2018-03-29
 • data: 2018-03-29

Ogłoszenie: prace ogólnobudowlane

OGŁOSZENIE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza firmy ogólnobudowlane do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych budynków zlokalizowanych na terenie portu.

1.      Opis przedmiot zamówienia:

Wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w administracji ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

Budynek biurowo-magazynowy B-34

– likwidacja spękań ścian maszynowni na dachu;

– uzupełnienie okładzin pochwytów balustrad z PCV;

– uzupełnienie miejscowych ubytków stropu w piwnicy;

Budynek agregatu prądotwórczego

– remont ogniomurów oraz likwidacja spękań;

– wymiana naderwanej i pogiętej rury spustowej;

– zaizolowanie zamocowanej do ściany rury PE z z.w.u. zasilającej sąsiedni budynek;

Magazyn Rybnik II

– remont lub wymiana zużytych i skorodowanych obróbek blacharskich;

– uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kształtek szklanych naświetli;

Budynek Portierni II

– wymiana uszkodzonych płytek gresowych na czole podestu przed wejściem do budynku;

Budynek nieczynnej stacji transformatorowej SO1

– remont ogniomurów, likwidacja spękań;

Budynek Magazynowy 3 i 3’

– remont tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń;

Budynek Kotłowni

– poprawienie wadliwego odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej;

– remont tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń.

2.      Złożenie oferty winno być poprzedzone wizją lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Pawłem Kostrzewą pod nr tel. 603 350 035.

3.      Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

4.      Kryteria oceny ofert: 100% cena – najkorzystniejsza cena.

5.      Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 12.04.2018 r.

6.      Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

 • data: 2018-04-04

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na najem miejsc handlowych

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na najem miejsca handlowego nr 5 przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

 • data: 2018-03-29

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na najem miejsca handlowego nr 7 przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

 • data: 2018-03-29

Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie  Morskim  Kołobrzeg  wraz  z  wykonaniem  atestów  czystości  dna  i  zatwierdzonych  sondaży  głębokości dna.

Opis przedmiotu zamówienia  

A)     Wykonanie okresowej kontroli rocznej niżej wymienionych:

a) obiektów budowlanych - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z        2017 r. poz. 1332);

b) morskich budowli hydrotechnicznych - zgodnie z §62 i nast. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października  2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych w zw. z art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.       Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m

PORT HANDLOWY - ul. Portowa w Kołobrzegu

1.      Budynek centrali PŻB

2.      Budynek Portierni nr 1

3.      Budynek magazynowo-biurowy B-34

4.      Budynek Agregatorni

5.      Budynek Rybnik – 2

6.      Kondygnacja przyziemia budynku warsztatu  AOR

7.      Budynek starej nieczynnej kotłowni przy elewatorze zbożowym

8.      Budynek łącznik elewator-biurowiec

9.      Budynek Portierni nr 2

10.    Budynek po byłej stacji paliw

11.    Budynek gospodarczo-warsztatowy

12.    Budynek warsztatowy PWS

13.    Budynek nieczynnej stacji transformatorowej SO1

14.    Magazyn Drobnicy

15.    Namiotowa hala magazynowa     

16.    Wiata na sprzęt      

17.    Wiata magazynowa – chłodnia    

18.    Hala magazynowa „Astra”         

19.    Elewator 6/1       

20.    Elewator 6/2      

21.    Budynek wagi samochodowej

22.    Bocznica kolejowa z torowiskiem      

23.    Rampy kolejowe – szt.2

24.    Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m

25.    Nabrzeże Zbożowe dł. 200,00 m

26.    Nabrzeże Słupskie  dł. 125,25 m

27.    Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m

28.    Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m

29.    Slip przy zjazdach (RO-RO)

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu   

1.      Budynek Główny – ul. Szyprów 1

2.      Budynek Magazynowy 8 boksów – ul. Szyprów 1

3.      Budynek Kotłowni – ul. Szyprów 1

4.      Budynek Magazynowy Piętrowy – ul. Szyprów 1 

5.      Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m

6.      Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m

7.      Pomost Rybacki dł.112,39 m

8.      Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m

9.      Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m

10.    Nabrzeże Barkowskie  dł. 155 m  + 12,5 m

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

 1.     Zabytkowy budynek  Reduta  Morast

 2.     Budynek klubowy          

 3.     Hala do bieżącego remontu jachtów

 4.     Budynek Socjalny Nr 1  

 5.     Budynek Socjalny Nr 2  

 6.     Budynek Gospodarczy z Komorą Śmietnikową

 7.     Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m

 8.     Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m

 9.     Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m

 10.   Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m

 11.   Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m

 12.   Nabrzeże Szkolne dł. 79,18 m    

 13.   Nabrzeże Łodziowe dł. 76,95 m  

 14.   Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł. 73,59 m

 15.   Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 145,96 m 

 16.   Nabrzeże Promowe  dł. 125,90 m      

 17.   Nabrzeże Paliwowe  dł.  82,10 m     

 18.   Nabrzeże Tężniowe  dł.  59,90 m          

 19.   Nabrzeże Warzelnicze: odc. Nr 1 dł. 61,05 m                                            

                                                  odc. Nr 2 dł. 98,05 m 

                                                  odc. Nr 3 dł. 70,35 m              

 20.   Nabrzeże Solankowe  dł. 81,00 m      

B)     Wykonanie atestów czystości dna i zatwierdzonych przez właściwy organ
sondaży  głębokości  dna  
przed  niżej  wymienionymi  budowlami  hydrotechnicznymi:  

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m

PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m    

2.      Nabrzeże Zbożowe  dł. 200,00 m  

3.      Nabrzeże Słupskie   dł. 125,25 m

4.      Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m

5.      Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m

2.      Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m

3.      Pomost Rybacki dł.112,39 m

4.      Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m

5.      Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m

6.      Nabrzeże Barkowskie dł.155 m + 12,5 m

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m

2.      Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m

3.      Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m

4.      Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m

5.      Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m

6.      Nabrzeże Szkolne dł.79,18 m   

7.      Nabrzeże Łodziowe dł.76,95 m  

8.      Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł.73,59 m

9.      Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 145,96 m        

10.    Nabrzeże Promowe  dł. 125,90 m      

11.    Nabrzeże Paliwowe  dł.  82,10 m     

12.    Nabrzeże Tężniowe  dł.  59,90 m          

13.    Nabrzeże Warzelnicze: odc. Nr 1 dł. 61,05 m                                            

                                                  odc. Nr 2 dł. 98,05 m 

                                                  odc. Nr 3 dł. 70,35 m              

14.    Nabrzeże Solankowe  dł. 81,00 m.      

C)   Założenie reperów do pomiarów geodezyjnych przemieszczeń poziomych i pionowych dla budowli  hydrotechnicznych  w  Porcie  Pasażerskim,  Handlowym,  Rybackim  i  Jachtowym.

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m               12 szt.

PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m              21 szt.

2.      Nabrzeże Słupskie   dł. 125,25 m              14 szt.

3.      Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m          16 szt.

4.      Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m   9 szt.

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m                     18 szt.

2.      Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m                    24 szt.

3.      Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m                      28 szt.

4.      Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m                   14 szt.

5.      Nabrzeże Barkowskie dł.155 m + 12,5 m         20 szt.

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m                   13 szt.

2.      Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m                    7 szt.

3.      Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m                         7 szt.

4.      Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m                       3 szt.

5.      Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m                    5 szt.

6.      Nabrzeże Szkolne dł.79,18 m                          16 szt.

7.      Nabrzeże Łodziowe dł.76,95 m                         9 szt.

8.      Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł.73,59 m           2 szt.

9.      Nabrzeże Promowe  dł. 125,90 m                    22 szt.

D)   Wykonanie obliczeń sprawdzających  głębokość techniczną i dopuszczalną dla Nabrzeża Słupskiego w Porcie Handlowym.

Dokumentację z wykonanego zamówienia należy sporządzić w dwóch papierowych egzemplarzach  z  kolorową  wersją  zdjęciową oraz  dwa  komplety  w  wersji  elektronicznej.

Oferowane przez Wykonawcę usługi w zakresie prac podwodnych muszą być zgodne
z odpowiednimi normami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, norma
PN-N 18001:2004 lub OHSAS lub równoważna.

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

2. Termin wykonania zamówienia:  8 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz oferty, zawierający cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z zestawieniem cenowym należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 26.03.2018 r. do godz. 15.00.

Oferta winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Kryterium wyboru – najkorzystniejsza cena.

5. Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza wg kryterium, o którym mowa w pkt 5.

6. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.
    W przypadku wyboru Państwa oferty, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.

7. Zamawiający może zakończyć Zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

8. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej  przedmiotem zamówienia oraz wglądu w dokumentację w zakresie przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z panią Stanisławą Babińską - inspektorem ds. spraw budowlanych, tel. 94 35 167 65.

9. Załączniki:

 1. Formularz oferty wraz z Zestawieniem cenowym.
 2. Wzór umowy
 • data: 2018-03-16
 • data: 2018-03-16

OGŁOSZENIE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza firmy ogólnobudowlane do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych budynków zlokalizowanych na terenie portu.

1.      Opis przedmiot zamówienia:

Wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w administracji ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

Budynek Portierni I

– naprawa drobnych spękań kominów, lokalnych odprysków tynków oraz zabrudzeń elewacji kominów;

– usunięcie lokalnej nierówności na posadzce parteru przy wyjściu z budynku od strony basenu portowego;

– naprawa miejscowych odprysków, uszkodzeń tynków i powłok malarskich;

Budynek biurowo-magazynowy B-34

– likwidacja spękań ścian maszynowni na dachu;

– uzupełnienie okładzin pochwytów balustrad z PCV;

– uzupełnienie miejscowych ubytków stropu w piwnicy;

Budynek agregatu prądotwórczego

– remont ogniomurów oraz likwidacja spękań;

– wymiana naderwanej i pogiętej rury spustowej;

– zaizolowanie zamocowanej do ściany rury PE z z.w.u. zasilającej sąsiedni budynek;

Magazyn Rybnik II

– remont lub wymiana zużytych i skorodowanych obróbek blacharskich;

– uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kształtek szklanych naświetli;

Budynek starej nieczynnej kotłowni przy AOR

– remont lokalnych uszkodzeń obróbek blacharskich ogniomurów i pasa podrynnowego;

– wymiana zużytych i uszkodzonych rur spustowych;

Budynek Portierni II

– uzupełnienie kolanka przy gruncie w rurze spustowej zlokalizowanej od strony portu;

– uzupełnienie brakującej kratki wentylacyjnej w ścianie;

– zabezpieczenie antykorozyjne wiatrownic;

– wymiana uszkodzonych płytek gresowych na czole podestu przed wejściem do budynku;

Budynek nieczynnej stacji transformatorowej SO1

– remont ogniomurów, likwidacja spękań;

Budynek Magazynowy 3 i 3’

– remont tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń;

Budynek Kotłowni

– poprawienie wadliwego odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej;

– remont tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń.

2.      Złożenie oferty winno być poprzedzone wizją lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Pawłem Kostrzewą pod nr tel. 603 350 035.

3.      Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

4.      Kryteria oceny ofert: 100% cena – najkorzystniejsza cena.

5.      Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia oferowaną 27.03.2018 r.

6.      Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

 • data: 2018-03-16

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania na Wybór partnera w celu wspólnej lokalizacji i eksploatacji Terminalu Pasażerskiego w Porcie Morskim Kołobrzeg.

 • data: 2018-02-26

Zaproszenie do negocjacji w sprawie oddania w dzierżawę terenu pod funkcje przeładunkowe

 • data: 2017-12-19
 • data: 2018-01-24

Ogłoszenie o partnerstwie

Wybór partnera w celu wspólnej lokalizacji i eksploatacji Terminalu Pasażerskiego w Porcie Morskim Kołobrzeg.

 

 • data: 2017-11-15

WOLNE POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01. 10. 2017 r. będzie dysponował w Porcie Handlowym w Kołobrzegu wolnymi powierzchniami do wynajęcia:

- powierzchnia biurowa łącznie 110,10 m²

- powierzchnia magazynowa w budynku biurowym łącznie 539,54 m²

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy ze Spółką w przedmiotowym zakresie zapraszamy do kontakty z Kierownikiem Portu Handlowego i Pasażerskiego pod numerem
tel. 785 881 402 lub drogą elektroniczną e-mail: s.ziegler@zpmkolobrzeg.home.pl.

 • data: 2017-07-03

Budowa terminalu pasażerskiego

I. Oznaczenie podmiotu kierującego zapytanie:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,

ul. Portowa 41

78-100 Kołobrzeg      

strona internetowa: www.zpm.portkolobrzeg.pl

adres poczty elektronicznej: sekretariat@zmpkolobrzeg.pl

II. Oznaczenie planowanej inwestycji:

Zagospodarowanie terenów portowych wraz z budową budynku administracyjnego
z  funkcją usługową, budynków parkingowych i magazynowych (dalej: inwestycja).

III. Cel zapytania

Celem niniejszego zapytania jest wyłącznie ustalenie zainteresowania realizacją inwestycji i analiza ewentualnych form, w jakich inwestycja zostanie zrealizowana,
a nie wybór Partnera do realizacji inwestycji.

IV. Opis planowanej inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury związanej z obsługą ruchu pasażerskiego, na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Inwestycja miałaby powstać na terenie portu morskiego przy ul. Towarowej i Portowej. Jest to obszar, który znajduje się w bardzo atrakcyjnej turystycznie części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta z latarnią morską. Obecnie obszar ten wykorzystywany jest głównie jako parking dla samochodów osobowych i miejsce handlowe.

Celem projektu jest stworzenie spójnej zabudowy związanej z obsługą funkcji portowych - usługowych, parkingowych i magazynowych. W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynków, place z elementami małej architektury, fontannę oraz ciągi pieszo–kołowe. Powierzchnia komercyjna
planowanej inwestycji wynosić będzie ok. 7.500 m2, ogólna liczba miejsc parkingowych wynosić będzie ok. 750 szt.

Ze szczegółowym opisem inwestycji można zapoznać się na stronie internetowej www.zpm.portkolobrzeg.pl.

Koszt realizacji inwestycji według szacunków wynosić będzie 35 milionów złotych.

V. Zakres oczekiwanej współpracy – warunki brzegowe

Celem współpracy jest wspólna realizacja inwestycji przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. i potencjalnego Partnera. Udział potencjalnego Partnera w realizacji inwestycji miałby polegać na budowie lub sfinansowaniu kosztów budowy. W zamian za to Partner prywatny otrzymałby prawo, przez określony czas, wyłącznego lub wspólnego z Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., pobierania korzyści z inwestycji.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. nie dopuszcza rozwiązania polegającego na wyzbyciu się gruntu, na którym powstanie inwestycja. Dopuszczalne są natomiast rozwiązania polegające na wniesieniu prawa do korzystania z gruntu do spółki kapitałowej utworzonej przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. i wspólnika prywatnego przez oznaczony czas, bądź inne rozwiązania niepowodujące przejścia prawa własności nieruchomości. 

VI. Warunki dotyczące składania wstępnych ofert

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania wstępnych ofert dotyczących potencjalnej współpracy przy realizacji wskazanej powyżej inwestycji.

Wstępna oferta powinna zawierać:

1)         oznaczenie podmiotu kierującego odpowiedź na zapytanie,

2)         wskazanie dotychczasowego doświadczenia w udziale w tego typu inwestycjach, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zbliżonych charakterem do planowanej inwestycji,

3)         wskazanie charakteru udziału podmiotu kierującego odpowiedź na zapytanie
w realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 2 (np. wykonanie robót budowlanych, finasowanie, zarządzanie itp.),

4)         wskazanie potencjalnych form współpracy z podaniem uzasadnienia ich wyboru, w szczególności form czerpania korzyści z eksploatacji obiektu przez podmiot składający odpowiedź na zapytanie.

VII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r., w języku polskim, w formie papierowej, w sekretariacie Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., lub elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl.

Po otrzymaniu wstępnych ofert Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. może zaprosić wybrane przez siebie podmioty na spotkanie w celu weryfikacji lub doprecyzowania treści wstępnej oferty.

VIII. Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zmpkolobrzeg.pl

IX. Zastrzeżenia

Podmioty odpowiadające na zapytanie nie otrzymają żadnych preferencji przy ewentualnym przyszłym postępowaniu wyboru wykonawcy, w szczególności
w przypadku prowadzenia postępowania w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno–prywatnym bądź ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi podmiotami które złożą odpowiedź na zapytanie.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. nie przewiduje zwrotu kosztów sporządzenia oferty ani udziału w spotkaniach.

Postępowanie niniejsze nie jest dialogiem technicznym, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 • data: 2017-06-22

Ogłoszenie

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia teren zlokalizowany przy ul. Towarowej o powierzchni 120 m². Na przedmiotowym terenie może być prowadzona działalność usługowo-handlowa całoroczna lub sezonowa. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Portu Handlowego i Pasażerskiego pod numerem telefonu 785 881 402 lub drogą elektroniczną na adres s.ziegler@zpmkolobrzeg.pl

 • data: 2017-05-25

Ogłoszenie

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenie magazynowe wraz z pomieszczeniem socjalno–biurowym, znajdujące się w obiekcie usytuowanym przy ul. Szyprów w Kołobrzegu.

 • data: 2017-04-24

Ogłoszenie - sprzedaż sprzętu rekreacyjnego

Ogłoszenie – sprzedaż sprzętu rekreacyjnego

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza możliwość złożenia oferty na nabycie sprzętu rekreacyjnego.

 • data: 2017-04-19
 • data: 2017-04-03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Kołobrzegu przy ul. Towarowej

 • data: 2016-12-22

Informacja o zakończeniu postępowania na wykonanie wyceny nieruchomości z dnia 15 listopada 2016 r.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na terenie Portu Handlowego
w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem
na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego

 

1.       Nazwa i adres Ogłaszającego

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, tel./fax 943516765, kapitał zakładowy 30.441.000,00 zł, www.zpm.portkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00                                                                                                                          

2.       Przedmiot najmu

Przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej, stanowiąca część działki gruntu o nr 99/16 obręb 4 Kołobrzeg, tj. teren o powierzchni około 2700 m² (oznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu całorocznego tymczasowego parkingu samochodowego.

3.Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

4.Kryterium wyboru jest cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu najmu netto za najem terenu o powierzchni około 2700 m². Wybór zostanie dokonany na podstawie złożonych pisemnych ofert zgodnych z niniejszym Ogłoszeniem.

5.Warunki przetargu i najmu

1) Szczegółowe warunki najmu zawiera załączony do niniejszego Ogłoszenia Wzór umowy -  załącznik nr 1.

2) Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu wynosi 90.000,00 zł netto.

3) Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: z góry za 6 miesięcy.

4)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 50.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego nr 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556,
z tytułem „Przetarg ulica Towarowa – Parking samochodowy”. Wadium winno być wpłacone do dnia 06.12.2016 r. do godz. 11.00. Za datę wpływu uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.         Oryginał dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

5)Oferenci biorący udział w przetargu winni spełnić następujące warunki:

  a)  posiadać minimum 5 lat nieprzerwanego doświadczenia w prowadzeniu parkingu samochodowego na co najmniej 50 miejsc postojowych,

       Referencje lub kopię umowy na potwierdzenie ww. warunku należy dołączyć do oferty.

b) brak zaległości finansowych wobec Gminy Miasto Kołobrzeg – na dzień składania ofert.

Dokument potwierdzający spełnienie ww. warunku wydany przez Gminę Miasto Kołobrzeg należy dołączyć do oferty.

 1. Oferty złożone przez Oferentów, którzy:
 1. nie oświadczą, iż zapoznali się z charakterem prowadzonej działalności
  w sąsiadujących lokalizacjach i nie wnoszą z tego tytułu żadnych uwag,
 2. nie zobowiążą się nieodwołalnie i bezwarunkowo do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie parkingu samochodowego,
 3. nie zobowiążą się do ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z prowadzenia parkingu samochodowego na kwotę minimum 150 000,00 zł,
 4. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert byli albo są
  z Ogłaszającym w sporze sądowym z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 5. którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu lub dzierżawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 6. na dzień składania ofert mają zaległości finansowe w stosunku do Ogłaszającego,
 7. złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje lub złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 8. nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,
 9. nie potwierdzili spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 ppkt 5,
 10. złożyli oferty niezgodne z treścią ogłoszenia lub Formularza ofertowego

- zostaną odrzucone.

 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 06.12.2016 r. do godz. 11.00 w zamkniętych
  i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg ulica Towarowa – Parking samochodowy” oraz danymi Oferenta.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się na podstawie pisemnych ofert złożonych
  w siedzibie ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o., a kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu najmu netto.
 5. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub
  o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru i zamieści te informacje na stronie internetowej www.zpm.portkolobrzeg.pl.
 7. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferenta, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.

14)    Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku pozostałe oferty wiążą Oferentów zgodnie terminem związania ofertą.

15)    Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, na jego pisemny wniosek.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia i przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Otwarcie ofert odbędzie się jawnie w dniu 06.12.2016 r. godz. 11.15 w siedzibie Spółki.

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Formularz ofertowy
 3. Mapka

 

 

 

 

 

 • data: 2016-11-22
 • data: 2016-11-22

Pytania i odpowiedzi do przetargu na najem części nieruchomości położnej na terenie Portu Handlowego w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego

 • data: 2016-12-01

Ogłaszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości położnej na terenie Mariny Solnej w Kołobrzegu

Zarząd Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na dzierżawę części nieruchomości położnej na terenie Mariny Solnej
w Kołobrzegu

1.       Ogłaszający

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, tel./fax 94 3516765, kapitał zakładowy 30.441.000,00 zł, www.zpm.portkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00                                                                                                                      

 2.       Przedmiot dzierżawy

          1)      Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Kołobrzegu przy ul. Warzelniczej 1 (Marina Solna), dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KO1L/00043741/4, stanowiącej część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 173/3, obręb 4 Kołobrzeg, zaznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, zwana dalej Redutą Morast.

2)      Na nieruchomości opisanej w pkt. 1 znajduje się plac otoczony wałami ziemnymi wraz
z zabudowaniami. Zabudowania obejmują budynek główny oraz dwa budynki zlokalizowane w wałach ziemnych. Nieruchomości wyposażona jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

3)      Przeznaczenie nieruchomości: świadczenie usług wyłącznie gastronomicznych
i rozrywkowych, łącznie z usługami handlowymi tylko i wyłącznie ściśle z nimi związanymi; zabrania się handlu tekstyliami, odzieżą.

          4)      Dzierżawa na okres: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

3.       Warunki przetargu i dzierżawy

 1. Szczegółowe warunki dzierżawy zawiera załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy -  załącznik nr 1,
 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 60.000,00 zł netto rocznie,
 3. Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki. W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji.
 4. Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy: z góry za każdy miesiąc,
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 10.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o. nr 49 1090 2659 0000  0001 1341 9556, z tytułem „Przetarg Reduta Morast”. Wadium winno być wpłacone do dnia 30.11.2016 r. do godz. 10.00. Za wpłatę wadium uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.
 6. Oryginał dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku pozostałe oferty wiążą Oferentów zgodnie terminem związania ofertą.
 8. Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, na jego pisemny wniosek.
 9. Oferty złożone przez Oferentów, którzy:
 1. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert byli albo są z Ogłaszającym w sporze sądowym z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 2. którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu lub dzierżawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 3.   na dzień składania ofert mają zaległości finansowe w stosunku do Ogłaszającego,
 4. złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje lub złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 5. nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,
 6. złożyli oferty niezgodne z treścią ogłoszenia

- zostaną odrzucone.

 1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 30.11.2016 r. do godz. 10.00 w zamkniętych
  i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg Reduta Morast” oraz danymi Oferenta.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się na podstawie pisemnych ofert, złożonych zgodnie z załączonym wzorem, w siedzibie ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o., a kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu dzierżawnego netto.
 5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferenta, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia i przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Otwarcie ofert odbędzie się jawnie w dniu 30.11.2016 r. godz. 10.15 w siedzibie Spółki.

 

 

Załączniki:

1.           Wzór umowy

2.           Formularz oferty

3.           Mapka sytuacyjna i zdjęcia obiektu

 

 

 

 

 • data: 2016-11-17

Pytania i odpowiedzi do przetargu na dzierżawę części nieruchomości położonej na terenie Mariny Solnej w Kołobrzegu

 • data: 2016-11-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych obiektów budowlanych.

         1.     Opis przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy wykonania prac remontowych obróbek blacharskich, cokołów, pokryć dachowych oraz uzupełnienia ubytków i spękań w tynkach zewnętrznych w budynkach zlokalizowanych na terenie portu Handlowego w Kołobrzegu. Zakres prac obejmuje również remont metalowego oczepu nabrzeża Pilotowego oraz ruchomego krawężnika zlokalizowanego na wskazanym nabrzeżu. Prace polegały będą na zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniu obu składowych barwami ostrzegawczymi (kolor żółty i czarny) przy użyciu farb chlorokauczukowych. Prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądów okresowych budynków (protokoły do wglądu w siedzibie Spółki). Złożenie oferty winno zostać poprzedzone wizją lokalną.

2.Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę, zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie Spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 14.11.2016 r. do godz. 15.00.

5. Kryterium wyboru – najkorzystniejsza cena.

6.W przypadku wyboru Państwa oferty, Zmawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

 • data: 2016-11-10

Pomieszczenia socjalno-biurowe do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenia socjalno–biurowe znajdujące się w obiektach usytuowanych przy ul. Szyprów w Kołobrzegu.

 • data: 2016-10-21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z Zapytaniu ofertowym na "Usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach zamawiającego i na terenach zewnętrznych".

 • data: 2016-10-18

Kołobrzeg, dnia 06.10. 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego i na terenach zewnętrznych”.

1.         Opis przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2.

2.             Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3.             Kryteria oceny ofert: 100% cena – najkorzystniejsza cena.

4.             Miejsce i termin składania ofert

Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zawierający oferowaną miesięczną ryczałtową cenę za przedmiotu zamówienia, należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl w terminie do dnia 13.10.2016 r. do godz. 15.00.

5.             Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

6.             Załączniki:

1)           Formularz ofertowy

2)           Wzór umowy

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza pomioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającymi, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz listę referencyjną jednostek, w których badano sprawozdania finansowe w ciągu ostatnich 3 lat,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki,

4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazanie opinii i raportu z badania w 5 egzemplarzach, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.

5. Określenie warunków płatności,

6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,

7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego – do 28 kwietnia 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21 października 2016 r.

Podstawowe dane o Spółce:

 

2014 r.

2015 r.

Suma bilansowa

18,4 mln zł

18,6 mln zł

Przychody ze sprzedaży

4,8 mln zł

4,6 mln zł

Przychody ogółem

8,9 mln zł

8,4 mln zł

Przeciętne zatrudnienie

16 etatów

16 etatów

 

 • data: 2016-09-27

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży".

Wyjaśnienia na pytania złożone w postępowaniu na "Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży".

   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na„Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarguna najem miejsca handlowego

 przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. informuje o wyborze  najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w przetargu na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu:

 

Numer przyznanego miejsca handlowego

Nr oferty

Oferent

Oferowany miesięczny czynsz

7

1

Klaudia Zub, 
Kołobrzeg

 

1 219,51 zł netto

 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poszukuje operatora do stacji paliw zlokalizowanej w Basenie Solnym przy ulicy Warzelniczej w Kołobrzegu

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poszukuje operatora do stacji paliw zlokalizowanej w Basenie Solnym przy ulicy Warzelniczej w Kołobrzegu. Przedmiotem dzierżawy jest urządzenie dystrybucyjne wyposażone w dwukomorowy bezciśnieniowy zbiornik naziemny z dystrybutorem przeznaczony do sprzedaży paliw (benzyna i ropa) dla jednostek pływających. Pojemność zbiorników wynosi łącznie 10 000 litrów a urządzenie jest gotowe do użytku (legalizacja, dozór techniczny itp.). Możliwe jest zapoznanie się z budową stacji paliw oraz dokumentacją techniczną urządzenia po wcześniejszym umówieniu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Jackiem Kasprzakiem pod nr tel. 785 882 842 do dnia 05.04.2016 r.

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

Zaproszenie do składania ofert na operatora sieci komórkowej

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na  operatora sieci komórkowej. Spółka na dzień dzisiejszy posiada 21 numerów telefonu, wymagamy aby każdy z abonamentów zawierał w pakiecie:

- bezpłatne połączenia do wszystkich sieci oraz na numery stacjonarne,

- bezpłatne wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci,

- minimum 1,5 GB internetu w ramach abonamentu,

Oferta powinna uwzględniać:

- cenę za abonament dla każdego numeru z osobna oraz łączną kwotę dla wszystkich numerów,

- przeniesienie numerów telefonu do innej sieci,

 - cenę za 18 aparatów telefonicznych typu smartfon ( 3 różne warianty aparatów do wyboru)

Oferty prosimy przesłać na adres ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg lub na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl  do dnia 26.01.2016 r.  

Informacja o wyborze oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30.10.2015 r. dokonała wyboru oferty złożonej w  zapytaniu ofertowym na  wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2015: KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Miejsce pod mobilny punkt sprzedaży świeżej ryby do wynajęcia!

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia plac pod ustawienie mobilnego punktu sprzedaży świeżej ryby, znajdujący się w Porcie Rybackim przy schodach zewnętrznych Budynku Magazynowego 3 i 3’.

Plac manewrowo – składowy / parking do wynajęcia!

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia 2 pomieszczenia socjalno–biurowe znajdujące się na piętrze budynku magazynowego usytuowanego przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do Plac utwardzony o powierzchni 8 000 m2, znajdujący się przy ulicy Węgorzowej w Kołobrzegu.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada na sprzedaż okna oraz drzwi PCV pochodzące z rozbiórki budynku biurowego.

Zamknęcie postępowania

Plac manewrowo - składowy do wynajęcia!

Plac manewrowo - składowy do wynajęcia!

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia plac utwardzony o powierzchni 8 000 m2, znajdujący się na terenie Portu Rybackiego przy ulicy Węgorzowej w Kołobrzegu (działka 4/98 obręb 3).

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, powierzchnia placu może być wykorzystana w celu:

- składowanie towarów/materiałów sypkich;

- ustawienia hali magazynowych/kontenerów magazynowych;

- ustawienia hali lub kontenerów do remontu łodzi i jachtów;

- parkowania pojazdów samochodowych;

- prowadzenia działalności usługowej itp.;

W ofercie należy podać metraż oraz proponowaną cenę jednostkową netto:

- do 50 m² nie niższą niż 10 zł/1m²;

-powyżej 50 m² nie niższą niż 6 zł/1m²;

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki, przesłać na adres: Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: zpmkolobrzeg@post.pl do dnia 15 grudnia 2014 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem ZPM Kołobrzeg Panem Michałem Ziębą pod nr tel. 605 353 803.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania należy kierować na podany wyżej adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: zpmkolobrzeg@post.pl.

Zapraszamy zainteresowanych!!!

 

Informacja

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia boks magazynowy nr 43 w Budynku Magazynowym 3 i 3' zlokalizowany w Porcie Rybackim w Kołobrzegu przy ul. Szyprów 1. Opłata za najem boksu wynosi 12 zł/m2. W celu uzyskania dalszych informacji lub dokonania przeglądu lokalu prosimy o kontakt z Panem Michałem Ziębą tel. kontaktowy 605 353 803.

Dot. projektu Taryfy Opłat Portowych „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2011 roku nowej Taryfy Opłat Portowych „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o., poniżej zamieszczamy jej projekt w ujęciu tabelarycznym, celem wstępnego umożliwienia Państwu zapoznania się z proponowanymi stawkami opłat portowych.
Jednocześnie wskazuję, iż zamieszczony projekt Taryfy Opłat Portowych jest jedynie wersją roboczą i może jeszcze kilkakrotnie ulec zmianie. Taryfa Opłat w tej treści nie jest i nie będzie wiążąca. Zostanie ona bowiem uzupełniona o część merytoryczną wraz z wszelkimi definicjami, oznaczeniami i określeniami.
W przypadku jakichkolwiek propozycji zmian z Państwa strony do przesłanego projektu taryfy, proszę o ich przekazanie „Zarządowi Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej do dnia 3 grudnia 2010 roku.

Okna na sprzedaż

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada na sprzedaż okna oraz drzwi PCV pochodzące z rozbiórki budynku biurowego. Okna zostały zakupione w  grudniu 2009 roku i są w bardzo dobrym stanie technicznym.

Dane kontaktowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg         Polityka prywatności
adres spółki: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
email: zpmkolobrzeg@post.pl www: http://www.zpm.portkolobrzeg.pl
Copyright © ZPM Kołobrzeg 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by netadmin 7.25