Kalendarz, imieniny

Wtorek 2 Czerwca 2020 r.  
Imieniny: Marzanny, Marianny, Piotra

Nawigacja

Informacje   /   Przetargi   /   

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Świadczenie kopmleksowej usługi ochrony na terenach portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o."

 • data: 2019-01-16

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 • data: 2018-12-21

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu nieograniczonego na " Świadczenie kompleksowej usługi na terenach portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. "

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na " Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast"

 • data: 2018-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast

 • data: 2018-03-07

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu nieograniczonego na "Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast"

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu nieograniczonego na "Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast"

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast

 • data: 2018-01-30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na “Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna"

 • data: 2015.03.31

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania na “Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna”

Przetarg nieograniczony na “Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna”

 • data: 2015.03.13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża” ZPM/2/PH/2014

Kołobrzeg, dnia  23 stycznia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o pkt 23 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Pełnienie nadzoruinwestorskiego dla zadania pn. „Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz
z modernizacją nabrzeża”
ZPM/2/PH/2014

I.     Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Wykonawcę EKO-INWEST S.A. Ul. Szenwalda 20, 71-281 Szczecin (oferta nr 4).

Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 84.870,00 PLN

Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania postawione Wykonawcom

w postępowaniu oraz jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II.    Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba i adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Razem

1

Development Design Sp. z o.o.
Ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk

 

59,89

59,89

2

 

Grontmij Polska Sp. z o.o.
Ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

 

40,58

40,58

4

 

 

EKO-INWEST S.A.
Ul. Szenwalda 20, 71-281 Szczecin

100,00

100,00

 

 • data: 2015.01.26

Ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg” ZPM/2.1/PR/2014

Kołobrzeg, dnia 23 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o pkt 23 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Pełnienie nadzoruinwestorskiego dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg” ZPM/2.1/PR/2014

I.     Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Wykonawcę EKO-INWEST S.A. Ul. Szenwalda 20, 71-281 Szczecin (oferta nr 4).

Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 140.220,00 PLN

Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania postawione Wykonawcom

w postępowaniu oraz jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II.    Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba i adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Razem

1

Development Design Sp. z o.o.
Ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk

 

65,65

65,65

2

 

Grontmij Polska Sp. z o.o.
Ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

 

60,00

60,00

4

 

EKO-INWEST S.A.
Ul. Szenwalda 20, 71-281 Szczecin

 

100,00

100,00

 

 

 • data: 2015.01.26

Przetarg nieograniczony na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg".

 • data: 2014.12.11

Przetarg nieograniczony na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża".

 • data: 2014.12.11

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg”

 • data: 2014.10.20

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg”

 • data: 2014.10.16
 • data: 2014.10.16

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg”

 • data: 2014.10.06

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na "Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża"

 • data: 2014.08.22

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonym na „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg”

 • data: 2014.08.21

Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w porcie Rybackim Kołobrzeg

 • data: 2014.08.01

Lokale użytkowe do wynajęcia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża" z dnia 28.07.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg”

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu nieograniczonego na " Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża" ZPM/1.2/PH/2014

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zamknieciu przetargu nieograniczonego na "Budowę basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg" ZPM/1/PR/2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża" z dnia 07.07.2014 r.

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania na " Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg”

 

ZPM/1/PR/2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

 

Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Działanie 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, prowadzone przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 

1.                  Zamawiający

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 PLN, tel./ fax 94 351 6765, www.zpm.portkolobrzeg.pl, mail: zpmkolobrzeg@post.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.

 

2.                  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg” w formule „zaprojektuj
i wybuduj”, tj. dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych obejmujących budowę nowego basenu portowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami towarzyszącymi koniecznymi do wykonania zadania głównego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ.

Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską zabytku archeologicznego
- na terenie inwestycji zlokalizowany jest zabytek archeologiczny wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 284 z dnia 19 kwietnia 1960 r.

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia.

 

4.         Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona na stronie www.zpm.portkolobrzeg.pl.

 

5.         Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – dalej jako „KC”), a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

6.         Termin wykonania zamówienia: 20.09.2015 r.

 

7.         Warunki udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)         spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)         spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

3)         spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

4)                  spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5)                 w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wywiązywali się ze zobowiązań wobec Zamawiającego;

6)                  Wykonawcy, którym Zamawiający nie wypowiedział umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, ani nie odstąpił od umowy w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert;

7)                  nie byli, ani nie są z Zamawiającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego;

8)                  Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

9)                  nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

10)              osoby fizyczne, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11)              spółki jawne, których wspólnika nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12)              spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13)              spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

14)              osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

15)              podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

16)              osoby fizyczne, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

17)              spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne lub osoby prawne, których odpowiednio wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769)– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

18)              nie należą do tej samej grupy kapitałowej lub istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

 

8.         Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w przetargu

8.1.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami:

1)  jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy – koordynatora kontraktu po stronie Wykonawcy

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych, jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  ze zm.) – dalej jako "Prawo Budowlane”), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie obiektu infrastruktury hydrotechnicznej
o wartości co najmniej 6.000.000 PLN, realizowanej w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”,

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

2) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych

            -   posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy wykonywaniu robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

3) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót hydrotechnicznych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, oraz specjalizację techniczno-budowlaną w zakresie budowli hydrotechnicznych do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót hydrotechnicznych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót hydrotechnicznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót hydrotechnicznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

4) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych
(w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

5) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót drogowych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót drogowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót
drogowych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

6) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży hydrotechnicznej

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do projektowania, oraz specjalizację techniczno-budowlaną
w zakresie budowli hydrotechnicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów robót hydrotechnicznych, jako projektant branży hydrotechnicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont budowli hydrotechnicznej
o wartości co najmniej 6.000.000PLN,

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

7)  jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów budowlanych dotyczących robót na nabrzeżach portowych, jako projektant branży architektonicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont budowli hydrotechnicznej o wartości co najmniej 6.000.000 PLN,

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

 

8.2.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

1)         1 robotę w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej w porcie morskim,     polegającą na budowie/przebudowie/remoncie budowli hydrotechnicznej,
o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN,

2)         1 robotę polegającą na zaprojektowaniu robót obejmujących budowę/przebudowę/remont nabrzeża w porcie morskim na odcinku
nie krótszym niż 500 m,

8.3       Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

1)    powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych);

2)        powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 13.000.000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych);

3)        powinien posiadać w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, łączne obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie rocznie co najmniej 13.000.000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych);

4)        powinien osiągać na koniec każdego z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie niżej wymienione wskaźniki:

a) wskaźniki bieżącej płynności = aktywa obrotowe (AO) / zobowiązania krótkoterminowe (ZK) - nie mniej niż 1,450;

b)   rentowność sprzedaży netto = zysk netto (ZN) / przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (PS) * 100% - nie mniej niż 2,5%;

 

9.         Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu:

1)        Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców;

2)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca dysponuje na podstawie udostępnienia przez podmiot trzeci, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania tego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3)    Kopie wymaganych uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu;

4)    Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do części I SIWZ -  Instrukcji dla Wykonawców;

5)        Informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt. 8.3. ppkt 1) niniejszego ogłoszenia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6)        Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.4. ppkt 2) części I SIWZ -  Instrukcji dla Wykonawców;

7)        Części sprawozdania finansowego obejmującej rachunek zysków i strat oraz bilans, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości - również z opinią
o badanej części sprawozdania finansowego obejmującego rachunek zysków
i strat oraz bilans, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, na kwotę nie mniejszą niż wskazana
w pkt 8.3. ppkt 3)ogłoszenia oraz inne dokumenty potwierdzające podstawy wyliczenia wskaźników, o których mowa w pkt 8.3. ppkt 4) ogłoszenia;

7a)  Oświadczenie o wysokości wskaźników sporządzone zgodnie
       z załącznikiem nr 6 do części I SIWZ -  Instrukcji dla Wykonawców;

8)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

11)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 10)-14) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 15) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

13)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 16)-17) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

14)    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację
o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców.

 

10.       Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców i być zgodna z wymaganiami określonymi w tejże Instrukcji.

Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty” (stanowiący  załącznik nr 1 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców), Zestawienie cenowe (stanowiące  załącznik nr 7 do Części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

1)        Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.

2)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika  z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3)    Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 11części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

4)    Dowód wniesienia wadium.

 

11.                   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 2)-4) Ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, których żąda w tym zakresie od Wykonawcy oraz dokumentów, tj. oświadczenia dotyczącego w szczególności:

            1)         zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

            2)         sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

           3)         charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

           4)         zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

12.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)                  w pkt. 9 ppkt 8), 9), 10), 12) Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)                  w pkt 9 ppkt 11) i ppkt 13) Ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w pkt 7.1. ppkt 10) – 14), 16) i 17) Ogłoszenia.

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ppkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 10) - 14), 16), 17) Ogłoszenia mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w ww. zakresie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

13.       Informacja dotycząca wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 300.000,00 zł na warunkach określonych w pkt 15 części I SIWZ.

14.       Informacja dotycząca zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

15.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% cena, najniższa cena zgodnie z pkt 20 części I SIWZ.

16.       Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 ogłoszenia, w sekretariacie (pierwsze piętro) w terminie do dnia 30.06.2014 r. do godziny 10.00.

17.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

18.       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz zmiany lub odwołania warunków przetargu określonych w SIWZ przed terminem składania ofert.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża" z dnia 4.06.2014 r.

ZPM/1.1/PH/2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

„Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną
wraz z modernizacją nabrzeża”

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Działanie 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, prowadzone przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 

1.                  Zamawiający

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 PLN, tel./ fax 94 351 6765, www.zpm.portkolobrzeg.pl, mail: zpmkolobrzeg@post.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.

 

2.                  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża, w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie Nabrzeża Zbożowego w porcie
w Kołobrzegu połączonych z remontem i przebudową układu drogowo-kolejowego w bezpośrednim sąsiedztwie tego nabrzeża oraz remontem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze objętym przedsięwzięciem, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ.

 

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia.

 

4.         Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona na stronie www.zpm.portkolobrzeg.pl.

 

5.         Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – dalej jako „KC”), a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

6.         Termin wykonania zamówienia: 30.06.2015 r.

 

7.         Warunki udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)         spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)         spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

3)         spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

4)                  spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5)                 w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wywiązywali się ze zobowiązań wobec Zamawiającego;

6)                  Wykonawcy, którym Zamawiający nie wypowiedział umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, ani nie odstąpił od umowy w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert;

7)                  nie byli, ani nie są z Zamawiającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego;

8)                  Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

9)                  nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

10)              osoby fizyczne, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11)              spółki jawne, których wspólnika nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12)              spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13)              spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

14)              osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

15)              podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

16)              osoby fizyczne, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

17)              spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne lub osoby prawne, których odpowiednio wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

18)              nie należą do tej samej grupy kapitałowej lub istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

 

8.         Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w przetargu

8.1.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami:

1)  jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy – koordynatora kontraktu po stronie Wykonawcy

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych, jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  ze zm.) – dalej jako "Prawo Budowlane”), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/ przebudowie/ remoncie obiektu infrastruktury hydrotechnicznej o wartości co najmniej 4.500.000 PLN, realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

2) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych

            -   posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy wykonywaniu robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

3) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót hydrotechnicznych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, oraz specjalizację techniczno-budowlaną w zakresie budowli hydrotechnicznych do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót hydrotechnicznych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót hydrotechnicznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót hydrotechnicznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

4) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robótsanitarnych przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych
(w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

5) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót drogowych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót drogowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót
drogowych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

6) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót kolejowych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót kolejowych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót kolejowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót kolejowych
(w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

7) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży hydrotechnicznej

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do projektowania, oraz specjalizację techniczno-budowlaną
w zakresie budowli hydrotechnicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów morskich robót hydrotechnicznych, jako projektant branży hydrotechnicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont budowli hydrotechnicznej o wartości co najmniej 4.500.000 PLN,

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

8) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej

 -   posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów budowlanych dotyczących robót na nabrzeżach portowych, jako projektant branży architektonicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont nabrzeża portowego o wartości co najmniej 4.500.000 PLN,

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

8.2.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

1)         2 prace w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej w porcie morskim,      polegające na budowie/przebudowie/remoncie nabrzeża na odcinku nie krótszym niż 200 m, o wartości nie mniejszej niż 4.500.000 PLN,

2)         2 prace polegające na zaprojektowaniu robót obejmujących budowę/przebudowę/remont nabrzeża w porcie morskim na odcinku nie krótszym niż 200 m,

3)         1 pracę polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie infrastruktury     drogowo-kolejowej na odcinku torowiska nie krótszym niż 150 m,
o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN,

8.3       Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

1)    powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 4.500.000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

2)        powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 4.500.000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

3)        powinien posiadać w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, łączne obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie rocznie co najmniej 4.500.000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

4)        powinien osiągać na koniec każdego z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie niżej wymienione wskaźniki:

a) wskaźniki bieżącej płynności = aktywa obrotowe (AO) / zobowiązania krótkoterminowe (ZK) - nie mniej niż 1,450;

b)   rentowność sprzedaży netto = zysk netto (ZN) / przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (PS) * 100% - nie mniej niż 2,5%;

c)    wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (ZiR) / aktywa ogółem (AK) - nie więcej niż 0,58.

 

9.         Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu:

1)        Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców;

2)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3)  Kopie wymaganych uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu;

4)    Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wystawionych przez podmiot na rzecz, którego te roboty były wykonane lub od głównego Wykonawcy (w przypadku, kiedy roboty były wykonywane przez podwykonawcę) - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5
do części I SIWZ -  Instrukcji dla Wykonawców;

5)        Informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt. 8.3. ppkt 1) niniejszego ogłoszenia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie, że będzie dysponował zdolnością finansową podmiotu trzeciego, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożenie informacji, o której mowa powyżej dotyczącej tych podmiotów.

6)        Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.4. ppkt 2) części I SIWZ -  Instrukcji dla Wykonawców;

7)        Rachunek zysków i strat oraz bilans, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości - również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, na kwotę nie mniejszą niż wskazana
w pkt 8.3. ppkt 3) ogłoszenia oraz inne dokumenty potwierdzające podstawy wyliczenia wskaźników, o których mowa w pkt 8.3. ppkt 4) ogłoszenia;

7a)  Oświadczenie o wysokości wskaźników sporządzone zgodnie
      z załącznikiem nr 6 do części I SIWZ -  Instrukcji dla Wykonawców;

8)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

11)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 10)-14) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 15) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

13)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 16)-17) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

14)    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację
o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,zgodnie z załącznikiem nr 3 do części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców.

 

10.       Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców i być zgodna z wymaganiami określonymi w tejże Instrukcji.

Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty” (stanowiący  załącznik nr 1 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

1)        Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.

2)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika  z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3)    Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 11 części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

4)    Dowód wniesienia wadium.

 

11.                   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2)-4) Instrukcji polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, których żąda w tym zakresie od Wykonawcy oraz dokumentów, tj. oświadczenia dotyczącego w szczególności:

            1)         zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

            2)         sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

           3)         charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

           4)         zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

12.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)                  w pkt. 9 ppkt 8), 9), 10), 12) Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)                  w pkt 9 ppkt 11) i ppkt 13) Ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w pkt 7.1. ppkt 10) – 14), 16) i 17) Ogłoszenia.

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ppkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 10) - 14), 16), 17) Ogłoszenia mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w ww. zakresie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

13.       Informacja dotycząca wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 130.000,00 zł na warunkach określonych w pkt 15 części I SIWZ.

14.       Informacja dotycząca zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

15.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% cena, najniższa cena zgodnie z pkt 20 części I SIWZ.

16.       Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 ogłoszenia, w sekretariacie (pierwsze piętro) w terminie do dnia 23.06.2014 r. do godziny 10.00.

17.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

18.       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz zmiany lub odwołania warunków przetargu określonych w SIWZ przed terminem składania ofert.

19.       Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia przetargu w przypadku niemożliwości korzystania z nieruchomości z przyczyn związanych z toczącym się sporem sądowym w przedmiocie ustalenia istnienia umowy dzierżawy na nieruchomości, na której ma być realizowany przedmiot zamówienia.

 

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania na „Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża”

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania na „Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża” 

 • data: 2014.05.26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

 

„Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną
wraz z modernizacją nabrzeża”

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Działanie 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, prowadzone przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 

1.                  Zamawiający

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 PLN, tel./ fax 94 351 6765, www.zpm.portkolobrzeg.pl, mail: zpmkolobrzeg@post.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.

 

2.                  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża, w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie Nabrzeża Zbożowego w porcie
w Kołobrzegu połączonych z remontem i przebudową układu drogowo-kolejowego w bezpośrednim sąsiedztwie tego nabrzeża oraz remontem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze objętym przedsięwzięciem, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ.

 

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia.

 

4.         Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona na stronie www.zpm.portkolobrzeg.pl.

 

5.         Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – dalej jako „KC”), a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

6.         Termin wykonania zamówienia: 19.12.2014 r.

 

7.         Warunki udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)         spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)         spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

3)         spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

4)                  spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5)                 w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wywiązywali się ze zobowiązań wobec Zamawiającego;

6)                  Wykonawcy, którym Zamawiający nie wypowiedział umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, ani nie odstąpił od umowy w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert;

7)                  nie byli, ani nie są z Zamawiającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego;

8)                  Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

9)                  nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

10)              osoby fizyczne, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11)              spółki jawne, których wspólnika nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12)              spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13)              spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

14)              osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

15)              podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

16)              osoby fizyczne, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

17)              spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne lub osoby prawne, których odpowiednio wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

18)              nie należą do tej samej grupy kapitałowej lub istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

 

8.         Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w przetargu

8.1.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami:

1)  jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy – koordynatora kontraktu po stronie Wykonawcy

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych, jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  ze zm.) – dalej jako "Prawo Budowlane”), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/ przebudowie/ remoncie obiektu infrastruktury hydrotechnicznej o wartości co najmniej 4.500.000 PLN, realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

2) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych

            -   posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy wykonywaniu robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

3) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót hydrotechnicznych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, oraz specjalizację techniczno-budowlaną w zakresie budowli hydrotechnicznych do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót hydrotechnicznych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót hydrotechnicznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót hydrotechnicznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

4) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robótsanitarnych przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych
(w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

5) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót drogowych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót drogowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót
drogowych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

6) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót kolejowych

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót kolejowych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót kolejowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót kolejowych
(w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

7) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży hydrotechnicznej

-    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do projektowania, oraz specjalizację techniczno-budowlaną
w zakresie budowli hydrotechnicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów robót hydrotechnicznych, jako projektant branży hydrotechnicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont budowli hydrotechnicznej
o wartości co najmniej 4.500.000 PLN,

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

8) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej

 -   posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

-    posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów budowlanych dotyczących robót na nabrzeżach portowych, jako projektant branży architektonicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont nabrzeża portowego o wartości co najmniej 4.500.000 PLN,

-    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

8.2.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

1)         2 prace w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej w porcie morskim,      polegające na budowie/przebudowie/remoncie nabrzeża na odcinku nie krótszym niż 200 m, o wartości nie mniejszej niż 4.500.000 PLN,

2)         2 prace polegające na zaprojektowaniu robót obejmujących budowę/przebudowę/remont nabrzeża w porcie morskim na odcinku nie krótszym niż 200 m,

3)         1 pracę polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie infrastruktury     drogowo-kolejowej na odcinku torowiska nie krótszym niż 150 m,
o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN,

8.3       Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

1)    powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 4.500.000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

2)        powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 4.500.000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

3)        powinien posiadać w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, łączne obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie rocznie co najmniej 4.500.000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

4)        powinien osiągać na koniec każdego z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie niżej wymienione wskaźniki:

a) wskaźniki bieżącej płynności = aktywa obrotowe (AO) / zobowiązania krótkoterminowe (ZK) - nie mniej niż 1,450;

b)   rentowność sprzedaży netto = zysk netto (ZN) / przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (PS) * 100% - nie mniej niż 2,5%;

c)    wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (ZiR) / aktywa ogółem (AK) - nie więcej niż 0,58.

 

9.         Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu:

1)        Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców;

2)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3)  Kopie wymaganych uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu;

4)    Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wystawionych przez podmiot na rzecz, którego te roboty były wykonane lub od głównego Wykonawcy (w przypadku, kiedy roboty były wykonywane przez podwykonawcę) - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5
do części I SIWZ -  Instrukcji dla Wykonawców;

5)        Informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt. 8.3. ppkt 1) niniejszego ogłoszenia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie, że będzie dysponował zdolnością finansową podmiotu trzeciego, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożenie informacji, o której mowa powyżej dotyczącej tych podmiotów.

6)        Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.4. ppkt 2) części I SIWZ -  Instrukcji dla Wykonawców;

7)        Rachunek zysków i strat oraz bilans, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości - również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat – inne dokumenty określające obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, na kwotę nie mniejszą niż wskazana
w pkt 8.3. ppkt 3) ogłoszenia oraz inne dokumenty potwierdzające podstawy wyliczenia wskaźników, o których mowa w pkt 8.3. ppkt 4) ogłoszenia;

7a)  Oświadczenie o wysokości wskaźników sporządzone zgodnie
      z załącznikiem nr 6 do części I SIWZ -  Instrukcji dla Wykonawców;

8)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

11)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 10)-14) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 15) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

13)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 16)-17) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

14)    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację
o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,zgodnie z załącznikiem nr 3 do części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców.

 

10.       Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców i być zgodna z wymaganiami określonymi w tejże Instrukcji.

Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty” (stanowiący  załącznik nr 1 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

1)        Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.

2)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika  z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3)    Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 11 części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

4)    Dowód wniesienia wadium.

 

11.                   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2)-4) Instrukcji polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, których żąda w tym zakresie od Wykonawcy oraz dokumentów, tj. oświadczenia dotyczącego w szczególności:

            1)         zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

            2)         sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

           3)         charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

           4)         zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

12.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)                  w pkt. 9 ppkt 8), 9), 10), 12) Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)                  w pkt 9 ppkt 11) i ppkt 13) Ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w pkt 7.1. ppkt 10) – 14), 16) i 17) Ogłoszenia.

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ppkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 10) - 14), 16), 17) Ogłoszenia mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w ww. zakresie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

13.       Informacja dotycząca wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 130.000,00 zł na warunkach określonych w pkt 15 części I SIWZ.

14.       Informacja dotycząca zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

15.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% cena, najniższa cena zgodnie z pkt 20 części I SIWZ.

16.       Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 ogłoszenia, w sekretariacie (pierwsze piętro) w terminie do dnia 26.05.2014 r. do godziny 10.00.

17.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

18.       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz zmiany lub odwołania warunków przetargu określonych w SIWZ przed terminem składania ofert.

19.       Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia przetargu w przypadku niemożliwości korzystania z nieruchomości z przyczyn związanych z toczącym się sporem sądowym w przedmiocie ustalenia istnienia umowy dzierżawy na nieruchomości, na której ma być realizowany przedmiot zamówienia.

 

 • data: 2014.05.09

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. przetargu nieograniczonego na "Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża" ZPM-1-PH-2014

 • data: 2014.05.20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na wyłonienie najemców miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pilotowym i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

 • data: 2014.04.15

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na wyłonienie najemców miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pilotowym i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na wyłonienie najemców miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pilotowym i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

 • data: 2014.04.08

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na wyłonienie najemców miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pilotowym i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na wyłonienie najemców miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pilotowym i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

 • data: 2014.04.07

ogłoszenie o przetargu na wyłonienie najemców miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pilotowym i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

ogłoszenie o przetargu na wyłonienie najemców miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pilotowym 
i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

 

 • data: 2014.04.02

dotyczy przetargu na najemców Nabrzeża Pilotowego i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu.

 • data: 2014.03.27

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na wyłonienie najemców Nabrzeża Pilotowego i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na wyłonienie najemców Nabrzeża Pilotowego i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

1.       Nazwa i adres Ogłaszającego

Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 zł, tel./ fax 94 3516765, www.zpm.portkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.                        
 

2.       Przedmiot  najmu

          1)      Przedmiotem najmu są:

a) 5 miejsc postojowych, każde o długości 30 m, oznaczone literami A, B, C, D, E na mapie będącej załącznikiem do niniejszego Ogłoszenia, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pilotowym i pasażerskiej części Nabrzeża Węglowego, na działkach nr 3/19, nr 3/37 oraz nr 99/16,
w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług
pasażerskiej żeglugi redowej,

b)  miejsce postojowe o długości 47 m, oznaczone literą F na mapie będącej załącznikiem do niniejszego Ogłoszenia, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przypasażerskiej części Nabrzeża Węglowego na działce nr 99/16, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi międzynarodowej, redowej oraz świadczeniu usług gastronomicznych.

          2)      Najem nabrzeża na okres oznaczony do dnia 31.12.2022 r.         

3.       Warunki przetargu

1)         Szczegółowe warunki najmu zawiera załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy -  załącznik nr 1;

2)         Cena wywoławcza czynszu: 

a)    dla miejsc: A, B, C, D wynosi 67.500,00 zł netto rocznie,

b)    dla miejsca E wynosi 35.000,00 zł netto rocznie,

c)    dla miejsca F wynosi 115.000,00 zł netto rocznie.

Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek.

3)         W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych.

4)         Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)    Na najem miejsc postojowych: A, B, C, Doferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

-   posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 21 do 25 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

-  posiadają jednostkę, którą jednorazowo można przewieźć ponad 40 osób,

- świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej,

b)   Na najem miejsca postojowego E oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

- posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 21 do 25 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

-  posiadają jednostkę, którą jednorazowo można przewieźć od 12 do 40 osób,

-  świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej,

                   c)              Na najem miejsca postojowego F oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

- posiadają jednostkę o długości całkowitej nieprzekraczającej 40 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

- posiadają jednostkę, którą jednorazowo można przewieźć co najmniej 200 osób,

 - świadczą usługi pasażerskiej żeglugi międzynarodowej, redowej oraz usługi gastronomiczne.

5)         Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu: w miesięcznych ratach, z góry za każdy miesiąc, według wystawionej przez Wynajmującą faktury VAT.

6)         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 5.000,00 zł (dla oferty złożonej dla danej jednostki) przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego nr 49 1090 2659 0000  0001 1341 9556, z tytułem „Przetarg Port Pasażerski – żegluga redowa” lub „Przetarg Port Pasażerski - miejsce E” lub „Przetarg Port Pasażerski - miejsce F”.

Wadium winno być wpłacone do dnia 28.03.2014 r. do godz. 12.00.
Za datę wpływu uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.

7)         Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

8)         Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku oferty wiążą Oferentów zgodnie z terminem związania ofertą.

9)         Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium
w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu na jego pisemny wniosek.      

10)      Zostaną odrzucone oferty złożone przez Oferentów:

a)    którzy posiadają aktualne świadectwo klasy wydane po 31.12.2012 r.

b)    którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wywiązywali się ze zobowiązań wobec Ogłaszającego,

c)    którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed terminem składania ofert byli albo są z Ogłaszającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego,

d)    którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu, dzierżawy, przystaniową lub inną umowę korzystania z nabrzeża bez zachowania terminów wypowiedzenia w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert,

e)    którzy złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje dotyczące warunków przetargu lub warunków udziału w przetargu,

f)     Oferenci, którzy nie zawarli umowy z Ogłaszającym po wyborze ich oferty,
w  okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,

g)    którzy nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,

h)    którzy nie spełniają warunków przetargu lub warunków udziału w przetargu zawartych w Ogłoszeniu,

i)      którzy złożyli ofertę niezgodną z treścią Ogłoszenia lub Formularza ofertowego.

11)      Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.         Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną jednostkę.

12)      Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa/ działają na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.
Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.

13)      Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg (pierwsze piętro), w terminie do 28.03.2014 r. do godz. 12.00
w zamkniętych i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg Port Pasażerski - żegluga redowa” lub „Przetarg Port Pasażerski – miejsce E” lub „Przetarg Port Pasażerski – miejsce F” oraz danymi Oferenta.

14)      Termin otwarcia ofert: 28.03.2014 r. godz. 12.15 w siedzibie Ogłaszającego.

15)      Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za energię elektryczną, ponosić koszty wywozu odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością
oraz innych opłat związanych z eksploatacją i korzystaniem z przedmiotu najmu.

16)      Wybór oferty odbędzie się na podstawie pisemnych ofert, złożonych zgodnie
z załączonym wzorem i zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia.

17)      Kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu. Ogłaszający wybierze najkorzystniejszą ofertę złożoną na miejsce E spośród ofert złożonych na miejsce E, najkorzystniejszą ofertę złożoną na miejsce F spośród ofert złożonych na miejsce F oraz cztery najkorzystniejsze oferty spośród złożonych na miejsce A, B, C, D.

Miejsca A, B, C, D zostaną przydzielone Oferentom wg kolejności, zaczynając od miejsca A -  dla Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę spośród czterech, kończąc na miejscu D – dla Oferenta, który zaoferował najniższą cenę spośród tych czterech.

18)      Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru i zamieści te informacje na swojej stronie internetowej www.zpm.portkolobrzeg.pl.

19)      Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

20)      Oferenci, których oferty zostaną wybrane, zostaną powiadomieni na piśmie
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

21)      Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

22)      Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków Ogłoszenia i przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

23)      Ogłaszający informuje, że wzdłuż nabrzeża Pilotowego w roku 2014 planowana jest inwestycja montażu odbojnic. Oferenci biorący udział w postępowaniu składając ofertę oświadczają, że informacja ta jest im znana i nie będą wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu po zawarciu umowy oraz dostosują się do wymagań wykonawcy robót.

Załączniki:

1.           Wzór umowy

2.           Formularz oferty

3.           Mapka sytuacyjna    

 • data: 2014.03.19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu na: Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna

                                                                                                Kołobrzeg, dn. 29 stycznia 2014 r.

                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości
i atestów czystości dna”
.

Działając w oparciu o pkt 23 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna” ZPM/1.1/2013.

I.         Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Wykonawcę – Józefa Różalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych Nurek-Service Józef Różalski

z siedzibą w Przecławiu, Przecław 61b/3(oferta nr 3).

Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 128.745,41 PLN

Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania postawione Wykonawcom

w postępowaniu oraz jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II.        Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba i adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Razem

 

3

Józef Różalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych
Nurek-Service Józef Różalski, Przecław 61b/3

72-005 Przecław

 

100,00

 

100,00

 

 III.     Informacja o Wykonawcach wykluczonych i odrzuconych ofertach

1.                  Na podstawie pkt 19.8 ppkt 7 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę – Czesława Krewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „Dalba” Czesław Krewski w Kołobrzegu przy ulicy Chopina 15/2 (oferta nr 1).

2.                  Na podstawie pkt 11.4 ppkt 4 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający wykluczył Wykonawcę – Roberta Miotk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pryzmat” Nadzory Inwestorskie Robert Miotk
z siedzibą w Gdyni przy ulicy Benisławskiego 13 (oferta nr 2). Na podstawie pkt 19.8 ppkt 4 Instrukcji dla Wykonawców niniejsza oferta podlega odrzuceniu.

IV.             Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 • data: 2014.01.29

"Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna"

 • data: 2014.01.07

Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna” z dnia 24.12.2013 r.

 • data: 2013.12.24

Kołobrzeg, dnia 19 grudnia 2013 r.

                                                                     ZAWIADOMIENIE


o zamknięciu  postępowania  na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w  Porcie Morskim  Kołobrzeg  wraz  z  wykonaniem  autoryzowanych  sondaży głębokości  i atestów czystości dna”

Zamawiający informuje o zamknięciu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna” (ZPM/1/2013) na podstawie pkt 22 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 • data: 2013.12.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

„Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych
w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości
 i atestów czystości dna”

1.                  Zamawiający:

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 PLN,
www.zpmkolobrzeg.pl, tel./fax 943516765,godziny urzędowania:7.00-15.00                                                                                                                          

2.                  Przedmiot zamówienia: „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych
i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna”

CPV 71000000-8 budowlane usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne

i kontrolne;

CPV 71311000-1 usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

CPV 71311230-2 usługi inżynieryjne w zakresie kolei.

Przedmiotem zamówienia jest:

A)    Wykonanie okresowej kontroli rocznej

B)    Wykonanie autoryzowanych przez odpowiedni organ sondaży głębokości i atestów czystości dna

C)    Wykonanie kontroli okresowej wydzierżawionych przez Zamawiającego obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych

D)    Wykonanie pomiarów powierzchni użytkowych

Oferowane przez Wykonawcę usługi w zakresie prac podwodnych muszą być zgodne
z odpowiednimi normami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, norma
PN-N 18001:2004 lub OHSAS lub równoważna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

3.                  Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy, przy czym
w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona etap I, tj. cały zakres przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem uzyskania autoryzacji, o której mowa
w pkt. 4.3.B Instrukcji dla Wykonawców. W terminie 2 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca wykona II etap, tj. przekaże Zamawiającemu autoryzowane dokumenty niezwłocznie po ich uzyskaniu od uprawnionego organu.

4.                  Warunki udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)        spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2)        spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

3)        spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)        spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5)        w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wywiązywali się ze zobowiązań wobec  Zamawiającego;

6)        Wykonawcy, którym Zamawiający nie wypowiedział umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia ani nie odstąpił od umowy w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert;

7)        nie byli ani nie są z Zamawiającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego;

8)        Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub ani nie ogłoszono upadłości;

9)        nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

10)      osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11)      spółki jawne, których wspólnika nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12)      spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13)      spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

14)      osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

15)       podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

W celu wykazania spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1)      co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

2)      co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

3)      co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarza, uprawniające do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie
z wymogami art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, bądź odpowiadające im ważne kwalifikacje wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

4)      co najmniej 1 osobą posiadającą ważne kwalifikacje uzyskane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.
z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się na stanowisku dozoru eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymienionych
w grupie 3 pkt 4), 6) oraz 10) w zakresie dotyczącym pkt 4) i 6) Załącznika nr 1 do powyższego rozporządzenia, tj. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe), urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa, aparatura-kontrolno pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 4) i 6) Załącznika nr 1, bądź odpowiadające im ważne kwalifikacje wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

5)      uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej co najmniej w ograniczonym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

6)      co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz specjalizację techniczno-budowlaną niezbędną do przeprowadzenia kontroli konstrukcji budowli hydrotechnicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

7)      co najmniej 1 osobą posiadającą dyplom kierownika prac podwodnych II klasy, posiadający uprawnienia nurka I lub II klasy, zgodny z ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

8)      co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia nurka III klasy, zgodne z ustawą
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

9)      co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia hydrografa kat. A, wydane przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

1)        1 wykonaną usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaną, polegającą na wykonaniu kontroli okresowej obiektów budowlanych
i budowli hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

1)        powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 PLN(słownie: sto tysięcy złotych).

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału Wykonawcy winni przedłożyć dokumenty wymienione w pkt. 11 Instrukcji dla Wykonawców.

 

5.                  Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty” (stanowiący  załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

1)        Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3)    Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 11 Instrukcji dla Wykonawców.

4)    Dowód wniesienia wadium.

5)    Wypełnione załączniki wg wzorów załączonych do Instrukcji dla Wykonawców.

6)    Dokument potwierdzający, że oferowane usługi spełniają wymagane normy, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane w Instrukcji dla Wykonawców i być zgodna z wymaganiami określonymi w Instrukcji.

6.                  Informacja dotycząca wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 5.000,00 zł.

7.                  Informacja dotycząca zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

8.                  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% cena.

9.                  Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 17.12.2013 r. do godziny 10.00.

10.              Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania przez Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

 • data: 2013.12.10

 

Kołobrzeg, 30 listopada 2012

ZPM/2012/KO

 

Dot.:  Postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie kontroli okresowej obiektów        budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim  Kołobrzeg wraz z    wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna”

 

ZAWIADOMIENIE

 

I.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez dwóch Wykonawców: Biuro  Obsługi  Inwestycji  Makówka Lech ul. Ks. Warcisława III 5, 78-100  Kołobrzeg  +  Firma  Usługowa „Dalba” Czesław Krewski  ul. Chopina 15/2   78-100  Kołobrzeg.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert".

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z pkt. 13 SIWZ Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązani zostali przez Zamawiającą do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert upłynął w dniu 19.11.2012 r. o godz. 09.00. Zgodnie natomiast z zaświadczeniem banku prowadzącego rachunek bankowy ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. kwota 1.800,00 zł tytułem wadium wpłynęła w dniu 19.11.2012 r. o godz. 12.04. W tej sytuacji - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy - Prawo zamówień publicznych – ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. wykluczyła w/w Wykonawców z postępowania. Poinformować przy tym należy, że zastosowanie przesłanki wymienionej w art. 89 ust. 1 pkt 5 powinno być rozpatrywane w związku z art. 24 ust. 4, zgodnie z którym ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

II.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny.

Wygrała oferta Wykonawcy ZAKŁAD ROBÓT PODWODNYCH I HYDROTECHNICZNYCH NUREK-SERVICE Józef Różalski, Przecław 61B/3, 72-005 Przecław, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena brutto oferty: 145.699,00 zł. Punkty uzyskane przez w/w Wykonawcę: 100.

 

Więcej ofert w niniejszym postępowaniu nie złożono.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie powyższego zadania w przedmiotowym postępowaniu zawarta zostanie dnia 06.12.2012 r. w siedzibie Zamawiającej przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu.

Kołobrzeg: Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna
Numer ogłoszenia: 442188 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. , ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, faks 94 3516765.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie okresowej kontroli rocznej niżej wymienionych: a)obiektów budowlanych - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); b)morskich budowli hydrotechnicznych - zgodnie z §62 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych w zw. z art. 62 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); PORT HANDLOWY - ul. Portowa w Kołobrzegu 1. budynek centrali PŻB 2. budynek biurowca ZUP 3. budynek Portierni nr 1 4. budynek magazynowo-biurowy B-34 5. budynek Stacji Transformatorowej GSZ-Port 6. budynek Agregatorni 7. budynek Rybnik - 2 8. budynek warsztatów AOR 9. budynek starej kotłowni przy AOR 10. budynek łącznik elewator-biurowiec 11. budynek Portierni nr 2 12. budynek po byłej stacji paliw 13. budynek gospodarczo-warsztatowy 14. budynek warsztatowy PWS 15. budynek stacji transformatorowej SO1 16. Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m 17. Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m 18. Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m 19. Slip przy zjazdach (RO-RO) PORT RYBACKI - ul. Szyprów w Kołobrzegu 1. Budynek Główny - ul. Szyprów 1 2. Budynek Magazynowy 8 boksów - ul. Szyprów 1 3. Budynek Kotłowni - ul. Szyprów 1 4. Budynek Magazynowy Piętrowy - ul. Szyprów 1 5. Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m 6. Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m 7. Pomost Rybacki dł.112,39 m 8. Nabrzeże Skarpowe dł.152,12 m 9. Nabrzeże Remontowe dł.126,45 m PORT PASAŻERSKI - ul. Morska w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m PORT JACHTOWY - ul. Warzelnicza w Kołobrzegu 1. Zabytkowy budynek Reduta Schilla (Reduta Morast) 2. Budynek klubowy 3. Hala do bieżącego remontu jachtów 4. Nabrzeże Szkutnicze dł. 129,19 m 5. Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m 6. Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m 7. Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m 8. Nabrzeże Manewrowe dł. 62,14 m 9. Nabrzeże Szkolne dł. 158,04 m 10. Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 146,07 m Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej niżej wymienionych: a)obiektów budowlanych - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); b)morskich budowli hydrotechnicznych - zgodnie z §62 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych w zw. z art. 62 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); PORT HANDLOWY ul. Portowa w Kołobrzegu 1. budynek centrali PŻB 2. budynek biurowca ZUP 3. budynek Portierni nr 1 4. budynek magazynowo-biurowy B-34 5. budynek Stacji Transformatorowej GSZ-Port 6. budynek Agregatorni 7. budynek Rybnik - 2 8. budynek warsztatów AOR 9. budynek starej kotłowni przy AOR 10. budynek łącznik elewator-biurowiec 11. budynek Portierni nr 2 12. budynek po byłej stacji paliw 13. budynek gospodarczo-warsztatowy 14. budynek warsztatowy PWS 15. budynek stacji transformatorowej SO1 16. Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m 17. Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m 18. Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m 19. Slip przy zjazdach (RO-RO) 20. zewnętrzna sieć wodociągowa 21. sieć kanalizacji deszczowej 22. zewnętrzna sieć kanalizacji ściekowej PORT RYBACKI ul. Szyprów w Kołobrzegu 1. Budynek Główny - ul. Szyprów 1 2. Budynek Magazynowy 8 boksów - ul. Szyprów 1 3. Budynek Kotłowni - ul. Szyprów 1 4. Budynek Magazynowy Piętrowy - ul. Szyprów 1 5. Nabrzeże Remontowe dł.126,45 m 6. Drogi i place przy budynkach ul. Szyprów 1 7. Place i parkingi przy drodze nr 2 ul. Szyprów 1 8. Droga nr 1 , 2 , 3 , 4 przy ul. Szyprów 1 9. Sieć elektroenergetyczna oświetlenia zewnętrznego przy ul. Szyprów 1 10. Targowisko bezpośredniej sprzedaży ryb przy ul. Szyprów 1 11. Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Szyprów 1 12. Sieć wodociągowa ul. Szyprów 1 13. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Szyprów 1 PORT JACHTOWY ul. Warzelnicza w Kołobrzegu 1. Zabytkowy budynek Reduta Schilla (Reduta Morast) 2. Nabrzeże Manewrowe dł. 62,14 m 3. Nabrzeże Szkolne dł. 158,04 m 4. Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 146,07 m Wykonanie autoryzowanych przez odpowiedni organ sondaży głębokości i atestów czystości dna przed niżej wymienionymi budowlami hydrotechnicznymi: PORT HANDLOWY - ul. Portowa w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m 2. Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m 3. Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m PORT RYBACKI - ul. Szyprów w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m 2. Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m 3. Pomost Rybacki dł.112,39 m 4. Nabrzeże Skarpowe dł.152,12 m 5. Nabrzeże Remontowe dł.126,45 m PORT PASAŻERSKI - ul. Morska w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m PORT JACHTOWY - ul. Warzelnicza w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Szkutnicze dł. 129,19 m 2. Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m 3. Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m 4. Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m 5. Nabrzeże Manewrowe dł. 62,14 m 6. Nabrzeże Szkolne dł. 158,04 m 7. Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 146,07 m Wykonanie kontroli okresowej wydzierżawionych przez Zamawiającego obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Handlowym przy ul. Portowej w Kołobrzegu, jak niżej: 1. Magazyn drobnicy (wielkopowierzchniowy) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2. Namiotowa hala magazynowa (wielkopowierzchniowa) zgodnie z art.62 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 3. Bocznica kolejowa z torowiskiem (art. 62 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo budowlane) 4. Rampy kolejowe - szt. 2 (art.62 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo budowlane) 5. Nabrzeże Słupskie dł.125,25 m (art.62 ust.1 pkt 1, 2 i 7 Ustawy Prawo budowlane) wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna 6. Nabrzeże Zbożowe dł.199,73 m (art.62 ust.1 pkt 1, 2 i 7 Ustawy Prawo budowlane) wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna 7. Place i drogi (art.62 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane) 8. Oświetlenie terenu (art.62 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane). 1) wieże oświetleniowe (W1,W2,W3) - 3 szt. 2) kandelabry sześcioramienne - 10 szt. 3) słupy oświetleniowe z trzema lampami ulicznymi - 1 szt. 4) słupy oświetleniowe z dwoma lampami ulicznymi - 7 szt. 5) słupy oświetleniowe z jedną lampą uliczną - 19 szt. Oferta Wykonawcy musi zawierać wycenę dla każdego Portu (Port Rybacki, Port Handlowy, Port Jachtowy, Port Pasażerski), przy czym dla Portu Handlowego konieczne jest dokonanie podziału wyceny poprzez podanie wartości dla: - wydzierżawionych przez Zamawiającego obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych, oraz - pozostałych obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie więcej niż 50% wartości robót podstawowych w trybie z wolnej ręki wykonawcy usług podstawowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.00.00.00-8, 71.31.10.00-1, 71.31.12.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).Wadium, w zależności od wyboru Wykonawcy, może być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: BZ WBK nr rachunku: 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556 z dopiskiem na przelewie: Wadium ZPM/2012/KO lub w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy PZP Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres postępowania od daty złożenia oferty do daty upływu okresu związania nią Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne są zobowiązani spełniać łącznie opisane w niniejszym SIWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadania wiedzy i doświadczenia, w zakresie opisanym w pkt. 7.2 SIWZ, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania, - sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zadania, - nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli okresowej (rocznej i pięcioletniej) zarówno obiektów budowlanych, jak i budowli hydrotechnicznych. Na potwierdzenie tego warunku wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument zawierający nazwę Zamawiającego, rodzaj wykonanej usługi, termin i miejsce jej wykonania, jej wartość ze stwierdzeniem, że usługa wykonana została z należytą starannością (nazwa dokumentu jest dowolna: mogą to być referencje, zaświadczenie zamawiającego).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dopuszcza dysponowanie, na innych zasadach niż posiadanie samoistne, sprzętu niezbędnego do realizacji usług
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy są zobowiązani przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument, z którego wynika fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli okresowej (rocznej i pięcioletniej) zarówno obiektów budowlanych, jak i budowli hydrotechnicznych. Na potwierdzenie tego warunku wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument zawierający nazwę Zamawiającego, rodzaj wykonanej usługi, termin i miejsce jej wykonania, jej wartość ze stwierdzeniem, że usługa wykonana została z należytą starannością (nazwa dokumentu jest dowolna: mogą to być referencje, zaświadczenie zamawiającego).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 7 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Zmiany mogą dotyczyć: a) zaniechania niektórych usług; b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c) zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego obniżenie; d) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących wysokości stawki podatku VAT; e) zmniejszenia środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wielkością ograniczenia środków. W razie braku zgody Wykonawcy na zmianę umowy z powodu zmniejszenia środków jak wyżej, zawarta przez strony umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpm.portkolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na stronie internetowej www.zpm.portkolobrzeg.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:19.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Pytania na postępowanie przetargowe ZPM/2012/KO

    Kołobrzeg, dnia 22 marca 2012 r.

Nr zamówienia ZPM/01/PJ/2012

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg”

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych prowadzonym na zasadach i trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż dokonał oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w wyżej określonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość została ustalona kosztorysem inwestorskim na kwotę 1 121 323,01 netto (1 379 227,30 PLN brutto).

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. do Zamawiającego wpłynęło dziewięć ofert.

Komisja Przetargowa ustaliła:

W trakcie badania ofert stwierdzono, że:

- wszyscy wykonawcy spełnili warunki podmiotowe,

Ocenie poddano dziewięć ofertWykonawców,

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT

Oferta

Cena

   Termin

Suma punktów

Miejsce

kwota netto w PLN

punkty

dni

punkty

PRO – BUD S.A.

1 399 356,88

64,10 pkt

59 dni

20,00 pkt

84,10 pkt

3

AARSLEFF

Sp. z o.o.

1 254 131,29

 71,52 pkt

80 dni

14,75 pkt

86,27 pkt

2

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

MOSTAR Sp. z o.o.

1 121 323,01

80,00 pkt

138 dni

8,55 pkt

88,55 pkt

1

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI”

1 478 723,22

60,66 pkt

81 dni

14,56 pkt

75,22 pkt

5

Budownictwo Hydro - Energetyka Dychów Sp. z o.o.

1 755 051,44

51,11 pkt

271 dni

4,35 pkt

55,46 pkt

9

Hydrobudowa Gdańsk S.A

1 396 772,17

64,22 pkt

150 dni

7,86 pkt

72,08 pkt

6

Energopol – Szczecin S.A.

1 255 010,61

71,47 pkt

210 dni

5,61 pkt

77,08 pkt

4

NAVIMOR– INVEST S.A.

1 648 467,70

54,41 pkt

135 dni

8,74 pkt

63,15 pkt

7

INTOP LTD.

Sp. z o.o.

1 547 847,16

57,95 pkt

239 dni

4,93 pkt

62,88 pkt

8

 

Wobec tegoZamawiający informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne
na roboty budowlane, na realizacje zadania pn. „Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg” w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim  przy  ulicy Bydgoskiej 13/15B.
Oferta uzyskała 88,55 punktów.

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na Nabrzeżu Koszalińskim

Kołobrzeg: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na Nabrzeżu Koszalińskim
Numer ogłoszenia: 82042 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. , ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, faks 94 3516765.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:zpmkolobrzeg@post.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:zpmkolobrzeg@post.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na Nabrzeżu Koszalińskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na Nabrzeżu Koszalińskim: 1) na odcinku - 145 m, 2) każda odbojnica musi być dostosowana dla jednostek pływających o długości od 12 do 100 m, 3) odległość między odbojnicami - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda interaktywna odbojnica musi cechować się innowacyjnością i funkcjonować w ten sposób, by generowana przez cumującą jednostkę pływającą energia kinetyczna przejmowana była przez daną odbojnicę, zapobiegając tym samym jej przenoszeniu na nabrzeże. Dana odbojnica ma być zatem przetwornikiem energii, który będzie przejmował energię, a następnie ją przetwarzał w taki sposób, by możliwe było generowanie przez jej pracę dodatkowego prądu o wartości w przedziale co najmniej 10-20 kWh, który będzie mógł zostać wykorzystany przykładowo do oświetlenia nabrzeży. Przetwornik taki powinien składać się ze specjalnych elementów sprężystych, przekładni i mechanicznych akumulatorów wirnikowych. Skutkiem działania odbojnicy interaktywnej podczas przekazania energii wytworzonej przez cumującą jednostkę pływającą ma być wyeliminowanie zamiany tej energii na pracę powodującą zniszczenie - zarówno nabrzeża, jak i danej jednostki. Zastosowanie takich odbojnic ma prowadzić do: - zamiany energii kinetycznej przed procesem zderzenia i po jego zakończeniu, co znacznie wpłynie na bezpieczeństwo żeglugi i prowadzić będzie do wytwarzania energii; - skrócenia czasu wytracania prędkości przez cumującą jednostkę pływającą; - skrócenia czasu cumowania; - eliminacji procesu przekształcania energii na pracę prowadzącą do niszczenia jednostki lub nabrzeża w wyniku zderzenia. Odbojnica powinna być wykonana ze stali i w taki sposób, by bez komplikacji możliwe było dostanie się do układu znajdującego się w odbojnicy, np. podczas przeglądów okresowych. Odbojnica musi być przytwierdzona do nabrzeża poprzez wmontowanie elementów konstrukcyjnych w betonie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - nie więcej niż 50% wartości robót podstawowych w trybie z wolnej ręki - wykonawcy robót podstawowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP dotyczących: a. koniecznych zmian w projekcie budowlanym, z przyczyn ujawnionych po zawarciu umowy; b. zaniechania robót; c. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d. zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego obniżenie; e. zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, dotyczących wysokości stawki podatku VAT; f. zmniejszenia środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wielkością ograniczenia środków. W razie braku zgody Wykonawcy na zmianę umowy z powodu zmniejszenia środków jak wyżej, zawarta przez strony umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron. W przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego z wolnej ręki wykonawcy robót podstawowych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.24.15.00-3, 45.31.00.00-3, 45.21.33.40-8, 45.25.51.21-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium.Wysokość wadium wynosi 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) Wadium, w zależności od wyboru Wykonawcy, może być wniesione: a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy podany w SIWZ b) w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne są zobowiązani: a) spełniać łącznie opisane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania; - sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania; b) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - warunki oceniane będą łącznie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że prowadzi działalność w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszego zamówienia od co najmniej 5 lat i w tym okresie wykonał co najmniej jedną podobną inwestycję polegającą na montażu innowacyjnych odbojnic interaktywnych o podwójnej funkcji (odbojowej i kinetycznej) w porcie lub przystani morskiej o wartości łącznej co najmniej 1.200.000,00 PLN.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dopuszcza dysponowanie, na innych zasadach niż posiadanie samoistne, sprzętu niezbędnego do realizacji robót. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji robót, którym będzie dysponował Wykonawca należy załączyć do oferty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca jest zobowiązany dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorze na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru Budowlanego. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Sytuacja ekonomiczna Wykonawca zobowiązany jest wykazać się średniorocznym przychodem ze sprzedaży towarów i usług w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN w okresie ostatnich trzech lat obrotowych. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy zobowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, mają obowiązek przedłożyć do oferty sprawozdanie finansowe zawierające bilans i rachunek zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie objętych obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych, wymaga się złożenia innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy są zobowiązani przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument, z którego wynika fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Sytuacja finansowa Wykonawca powinien posiadać zdolność kredytową lub dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest wskazanie środków z kredytu obrotowego lub innego) o wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN. Warunek ten wykonawca jest zobowiązany wykazać informacją banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zaświadczeniem potwierdzającym zdolność kredytową Wykonawcy, na dzień wystawienia informacji banku. Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że prowadzi działalność w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszego zamówienia od co najmniej 5 lat i w tym okresie wykonał co najmniej jedną podobną inwestycję polegającą na montażu innowacyjnych odbojnic interaktywnych o podwójnej funkcji (odbojowej i kinetycznej) w porcie lub przystani morskiej o wartości łącznej co najmniej 1.200.000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument zawierający nazwę Zamawiającego, rodzaj robót budowlanych, termin i miejsce ich wykonania, wartość wykonanych robót ze stwierdzeniem, że roboty wykonane zostały z należytą starannością (nazwa dokumentu jest dowolna: mogą to być referencje, zaświadczenie zamawiającego, protokół bezusterkowego odbioru robót zawierające dane, o których mowa wyżej).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udzialu w postępowaniu wymienione w pkt 5 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy złożyli wnioski w rozumieniu art. 47 PZP i otrzymają po ich rozpoznaniu najwyższą liczbę punktów uzyskanych przy ocenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Ocena punktowa ww. warunku: Klasyfikacja Wykonawców przeprowadzona zostanie na podstawie uzyskanej liczby punktów I; gdzie: I - ilość punktów za każdą podobną inwestycję polegającą na wykonaniu i montażu zespołu odbojnic dwufunkcyjnych (odbojowych i kinetycznych, zwanych dalej interaktywnymi) powyżej jednej inwestycji - za każdą taką inwestycję podobną powyżej jednej Wykonawca otrzyma jeden punkt. Wymaga się spełnienia warunku podstawowego, tj. wykonanie choćby jednej podobnej inwestycji. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku , gdy kilku Wykonawców uzyska jednakową liczbę punktów o kolejności zadecyduje łączna wartość brutto wszystkich udokumentowanych inwestycji spełniających wymagania Zamawiającego. W razie zgłoszenia się wykonawcy nie spełniającego warunku podstawowego (wykonanie jednej podobnej inwestycji), jego wniosek nie zostanie rozpatrzony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Inwestycja finansowana ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na "Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Kołobrzeg"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot. Remont Basenu Łodziowego z dnia 29.02.2012 r.

 

Numer ogłoszenia: 54834 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34050 - 2012 data 03.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, fax. 94 3516765.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II 1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 1. Wykonanie konstrukcji nabrzeża (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) przy planowaniu prac z przedmiotowego zakresu należy uwzględnić: - dopuszczalność użycia innej ścianki o parametrach nie gorszych niż ścianka PU-12. Przy zamianie ścinaki szczelnej należy uwzględnić rodzaj stali (lepszy lub tożsamy z S 270 GP), wymagany wsp. wytrzymałości większa rowna 1200 cm 3, oraz grubość ścianki, - wypalenie łącznie ok. 200 otworów filtracyjnych o wymiarach 15 x 1,5 cm, 3 otwory w jednym brusie, co drugi brus. Odległość od dolnej części oczepu wynosi 30 cm. Odległość pomiędzy otworami 30,0 cm. Otwory pod przepuszczenie strzemion wykonać zgodnie z rys 10, - uwzględnić możliwość odstąpienia od wykonania zasypów pod płytą slipu oraz za nabrzeżem, w związku z czym nie będzie konieczności wykonania filtra odwrotnego, - pachoły oraz drabinki należy wykonać ze stali cynkowanej ogniowo, - do prac należy uwzględnić beton C25/30 (B30), klasa wodoodporności W-6, klasa mrozoodporności F150, - należy całkowicie usunąć istniejące pachoły cumownicze oraz skuć ok. 20 cm grub. istniejącego oczepu na całej długości nabrzeża, - projekt zakłada wykonanie deskowania traconego z blachy grubości 2 mm, dopuszczalne jest inne rozwiązanie deskowania. Należy rozwiązanie zamienne uzgodnić z Inwestorem i Nadzorem Autorskim. 2. Montaż odbojnic przyziemnych na nabrzeżu stałym przyległym do basenu (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) w postaci 44 sztuk opon staro użytecznych. 3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem odwodnienia wykopów (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 4. Roboty nawierzchniowe - chodnik (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 5. Wyposażenie Basenu Łodziowego w sprzęt ratowniczy winno być rozmieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 1993 r.); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.); ZARZĄDZENIE Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 stycznia 2003 r. Przepisy Portowe (Gdańsk, dnia 5 lutego 2003 r.). 6. Prace pogłębiarskie Basenu Łodziowego (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) przewidywane są jako roboty podczyszczeniowe do rzędnej -2,0 m p.p.m.. 7. Wymiana oświetlenia wraz z szafkami rozdzielczymi (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) szafki rozdzielcze mają być wyposażone w system przedpłatowy i przyłącze wody. Przedmiotowy system winien być kompatybilny z systemem zastosowanym w pozostałej części Portu Jachtowego. 8. Zakup szlabanu wjazdowego elektromechanicznego na terenie Portu Jachtowego na pilota wykonanego ze stali ocynkowanej i lakierowanej na kolor ciemno szary. Układ składać się powinien z motoreduktora z silnikiem 24V prądu stałego oraz wbudowanej w górnej części płyty sterującej wraz z transformatorem zasilającym silnik. Szlaban powinien mieć umiejscowienie centrali sterującej pod kopułą celem ułatwienia dostępu i podłączenia. Doprowadzony i zabezpieczony jest kabel energetyczny do miejsca montażu szlabanu. Miejsce doprowadzenia kabla zostanie wskazane przed montażem zakupionego szlabanu. 9. Zakup i montaż czterech kamer wraz ze skonfigurowaniem ich z istniejącym systemem monitoringu ZPM Kołobrzeg. Winny być to kamery kompaktowe dzień/noc o rozdzielczości 1920x1080 (2 MPix), z obiektywem o zmiennej ogniskowej 2,8 mm do 12 mm z autoirysem oraz obudową zewnętrzną z grzałką. Parametry techniczne systemu zgodne z systemem kamer zamontowanych już u Zamawiającego. Kamery zostaną zamontowane na wskazanych przez Zamawiającego słupach oświetleniowych. 10. Na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego uzyskanie zgody na: - wycinkę 30 drzew na terenie Portu Jachtowego (według załączonej inwentaryzacji Zamawiającego), - wycięcie 30 drzew na terenie Portu Jachtowego - wykonanie nasadzeń zastępczych drzew z gatunku dąb piramidalny, Zamawiający nie posiada zezwolenia na wycinkę, Wykonawca w ramach umowy winien uzyskać zgodę na wycinkę i rekompensatę celem zasadzenia zastępczego. Nasadzenia powinny być wykonane zgodnie z uzyskaną zgodą. Wykonawca zatem zobowiązany jest do odpowiednio wczesnego złożenia wniosków celem otrzymania zezwolenia na wycięcie drzew. Termin wykonania tego zadania wynosi 30 dni od uprawomocnienia się decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Dodatkowe informacje dla wykonawców: - należy pamiętać że zestawienie zbrojenia dotyczy wszystkich sekcji, - nie należy zabezpieczać profili PU12 przed korozją, - dopuszcza się zastosowanie innego modelu pompy o parametrach nie gorszych niż założone w projekcie, - inwestor przewiduje skorygowanie kąta nachylenia slipu, jednak na nie mniejszy niż 6°,.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonanie konstrukcji nabrzeża (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) przy planowaniu prac z przedmiotowego zakresu należy uwzględnić: - dopuszczalność użycia innej ścianki o parametrach nie gorszych niż ścianka PU-12. Przy zamianie ścinaki szczelnej należy uwzględnić rodzaj stali (lepszy lub tożsamy z S 270 GP), wymagany wsp. wytrzymałości większa równa 1200 cm 3, oraz grubość ścianki, - wypalenie łącznie ok. 200 otworów filtracyjnych o wymiarach 15 x 1,5 cm, 3 otwory w jednym brusie, co drugi brus. Odległość od dolnej części oczepu wynosi 30 cm. Odległość pomiędzy otworami 30,0 cm. Otwory pod przepuszczenie strzemion wykonać zgodnie z rys 10, - uwzględnić możliwość odstąpienia od wykonania zasypów pod płytą slipu oraz za nabrzeżem, w związku z czym nie będzie konieczności wykonania filtra odwrotnego, - pachoły oraz drabinki należy wykonać ze stali cynkowanej ogniowo, - do prac należy uwzględnić beton C25/30 (B30), klasa wodoodporności W-6, klasa mrozoodporności F150, - należy całkowicie usunąć istniejące pachoły cumownicze oraz skuć ok. 20 cm grub. istniejącego oczepu na całej długości nabrzeża, - projekt zakłada wykonanie deskowania traconego z blachy grubości 2 mm, dopuszczalne jest inne rozwiązanie deskowania. Należy rozwiązanie zamienne uzgodnić z Inwestorem i Nadzorem Autorskim. 2. Montaż odbojnic przyziemnych na nabrzeżu stałym przyległym do basenu (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) w postaci 44 sztuk opon staro użytecznych. 3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem odwodnienia wykopów (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 4. Roboty nawierzchniowe - chodnik (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 5. Wyposażenie Basenu Łodziowego w sprzęt ratowniczy winno być rozmieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 1993 r.); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.); ZARZĄDZENIE Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 stycznia 2003 r. Przepisy Portowe (Gdańsk, dnia 5 lutego 2003 r.). 6. Prace pogłębiarskie Basenu Łodziowego (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) przewidywane są jako roboty podczyszczeniowe do rzędnej -2,0 m p.p.m.. 7. Wymiana oświetlenia wraz z szafkami rozdzielczymi (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) szafki rozdzielcze mają być wyposażone w system przedpłatowy i przyłącze wody. Przedmiotowy system winien być kompatybilny z systemem zastosowanym w pozostałej części Portu Jachtowego. 8. Zakup szlabanu wjazdowego elektromechanicznego na terenie Portu Jachtowego na pilota wykonanego ze stali ocynkowanej i lakierowanej na kolor ciemno szary. Układ składać się powinien z motoreduktora z silnikiem 24V prądu stałego oraz wbudowanej w górnej części płyty sterującej wraz z transformatorem zasilającym silnik. Szlaban powinien mieć umiejscowienie centrali sterującej pod kopułą celem ułatwienia dostępu i podłączenia. Doprowadzony i zabezpieczony jest kabel energetyczny do miejsca montażu szlabanu. Miejsce doprowadzenia kabla zostanie wskazane przed montażem zakupionego szlabanu. 9. Zakup i montaż czterech kamer wraz ze skonfigurowaniem ich z istniejącym systemem monitoringu ZPM Kołobrzeg. Winny być to kamery kompaktowe dzień/noc o rozdzielczości 1920x1080 (2 MPix), z obiektywem o zmiennej ogniskowej 2,8 mm do 12 mm z autoirysem oraz obudową zewnętrzną z grzałką. Parametry techniczne systemu zgodne z systemem kamer zamontowanych już u Zamawiającego. Kamery zostaną zamontowane na wskazanych przez Zamawiającego słupach oświetleniowych. Dodatkowe informacje dla wykonawców: - należy pamiętać że zestawienie zbrojenia dotyczy wszystkich sekcji, - nie należy zabezpieczać profili PU12 przed korozją, - dopuszcza się zastosowanie innego modelu pompy o parametrach nie gorszych niż założone w projekcie, - inwestor przewiduje skorygowanie kąta nachylenia slipu, jednak na nie mniejszy niż 6°,.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III 4.1.
 • W ogłoszeniu jest: - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..
 • W ogłoszeniu powinno być: - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV. 4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Szyprów 1
  78-100 Kołobrzeg..

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu "Remont Falochronu Wschodniego"

Kołobrzeg: Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg
Numer ogłoszenia: 34050 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. , ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, faks 94 3516765.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpm.portkolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie konstrukcji nabrzeża (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) przy planowaniu prac z przedmiotowego zakresu należy uwzględnić: - dopuszczalność użycia innej ścianki o parametrach nie gorszych niż ścianka PU-12. Przy zamianie ścinaki szczelnej należy uwzględnić rodzaj stali (lepszy lub tożsamy z S 270 GP), wymagany wsp. wytrzymałości wieksza rowna 1200 cm 3, oraz grubość ścianki, - wypalenie łącznie ok. 200 otworów filtracyjnych o wymiarach 15 x 1,5 cm, 3 otwory w jednym brusie, co drugi brus. Odległość od dolnej części oczepu wynosi 30 cm. Odległość pomiędzy otworami 30,0 cm. Otwory pod przepuszczenie strzemion wykonać zgodnie z rys 10, - uwzględnić możliwość odstąpienia od wykonania zasypów pod płytą slipu oraz za nabrzeżem, w związku z czym nie będzie konieczności wykonania filtra odwrotnego, - pachoły oraz drabinki należy wykonać ze stali cynkowanej ogniowo, - do prac należy uwzględnić beton C25 łamane na30 (B30), klasa wodoodporności W-6, klasa mrozoodporności F150, - należy całkowicie usunąć istniejące pachoły cumownicze oraz skuć ok. 20 cm grub. istniejącego oczepu na całej długości nabrzeża, - projekt zakłada wykonanie deskowania traconego z blachy grubości 2 mm, dopuszczalne jest inne rozwiązanie deskowania. Należy rozwiązanie zamienne uzgodnić z Inwestorem i Nadzorem Autorskim. 2. Montaż odbojnic przyziemnych na nabrzeżu stałym przyległym do basenu (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) w postaci 44 sztuk opon staro użytecznych. 3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem odwodnienia wykopów (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 4. Roboty nawierzchniowe - chodnik (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 5. Wyposażenie Basenu Łodziowego w sprzęt ratowniczy winno być rozmieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 1993 r.); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.); ZARZĄDZENIE Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 stycznia 2003 r. Przepisy Portowe (Gdańsk, dnia 5 lutego 2003 r.). 6. Prace pogłębiarskie Basenu Łodziowego (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) przewidywane są jako roboty podczyszczeniowe do rzędnej -2,0 m p.p.m.. 7. Wymiana oświetlenia wraz z szafkami rozdzielczymi (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) szafki rozdzielcze mają być wyposażone w system przedpłatowy i przyłącze wody. Przedmiotowy system winien być kompatybilny z systemem zastosowanym w pozostałej części Portu Jachtowego. 8. Zakup szlabanu wjazdowego elektromechanicznego na terenie Portu Jachtowego na pilota wykonanego ze stali ocynkowanej i lakierowanej na kolor ciemno szary. Układ składać się powinien z motoreduktora z silnikiem 24V prądu stałego oraz wbudowanej w górnej części płyty sterującej wraz z transformatorem zasilającym silnik. Szlaban powinien mieć umiejscowienie centrali sterującej pod kopułą celem ułatwienia dostępu i podłączenia. Doprowadzony i zabezpieczony jest kabel energetyczny do miejsca montażu szlabanu. Miejsce doprowadzenia kabla zostanie wskazane przed montażem zakupionego szlabanu. 9. Zakup i montaż czterech kamer wraz ze skonfigurowaniem ich z istniejącym systemem monitoringu ZPM Kołobrzeg. Winny być to kamery kompaktowe dzień łamane na noc o rozdzielczości 1920x1080 (2 MPix), z obiektywem o zmiennej ogniskowej 2,8 mm do 12 mm z autoirysem oraz obudową zewnętrzną z grzałką. Parametry techniczne systemu zgodne z systemem kamer zamontowanych już u Zamawiającego. Kamery zostaną zamontowane na wskazanych przez Zamawiającego słupach oświetleniowych. 10. Na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego uzyskanie zgody na: - wycinkę 30 drzew na terenie Portu Jachtowego (według załączonej inwentaryzacji Zamawiającego), - wycięcie 30 drzew na terenie Portu Jachtowego - wykonanie nasadzeń zastępczych drzew z gatunku dąb piramidalny, Zamawiający nie posiada zezwolenia na wycinkę, Wykonawca w ramach umowy winien uzyskać zgodę na wycinkę i rekompensatę celem zasadzenia zastępczego. Nasadzenia powinny być wykonane zgodnie z uzyskaną zgodą. Wykonawca zatem zobowiązany jest do odpowiednio wczesnego złożenia wniosków celem otrzymania zezwolenia na wycięcie drzew. Termin wykonania tego zadania wynosi 30 dni od uprawomocnienia się decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Dodatkowe informacje dla wykonawców: -należy pamiętać że zestawienie zbrojenia dotyczy wszystkich sekcji, - nie należy zabezpieczać profili PU12 przed korozją, - dopuszcza się zastosowanie innego modelu pompy o parametrach nie gorszych niż założone w projekcie, - inwestor przewiduje skorygowanie kąta nachylenia slipu, jednak na nie mniejszy niż 6°,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - nie więcej niż 50% wartości robót podstawowych w trybie z wolnej ręki - wykonawcy robót podstawowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP. dotyczących: a) koniecznych zmian w projekcie budowlanym, z przyczyn ujawnionych po zawarciu umowy; b) zaniechania robót; c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d) zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego obniżenie; e) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, dotyczących wysokości stawki podatku VAT f) zmniejszenia środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wielkością ograniczenia środków. W razie braku zgody Wykonawcy na zmianę umowy z powodu zmniejszenia środków jak wyżej, zawarta przez strony umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron. W przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego z wolnej ręki wykonawcy robót podstawowych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.40.00.00-1, 45.24.15.00-3, 45.31.00.00-3, 45.23.14.00-9, 45.24.00.00-1, 45.21.33.40-8, 45.24.36.00-8, 45.24.22.00-7, 45.25.51.21-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium Wysokość wadium wynosi 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne są zobowiązani spełniać łącznie opisane warunki: - posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadać wiedzę i doświadczenie, - dysponowac odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania, - posiadać sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie zadania; - nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - warunki oceniane będą łącznie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznej o wartości łącznej, co najmniej 1 000 000,00 PLN.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dopuszcza dysponowanie, na innych zasadach niż posiadanie samoistne, sprzętu niezbędnego do realizacji robót. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji robót, którym będzie dysponował Wykonawca należy załączyć do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorze na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru Budowlanego. Kierownik robót hydrotechnicznych Kwalifikacje: uprawnienie budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. Kierownik robót elektrycznych Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dodatkowo świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru w zakresie obsługi konserwacji, remontu i montażu instalacji elektrycznych. Doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. Kierownik robót instalacyjnych, Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja ekonomiczna 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się średniorocznym przychodem ze sprzedaży towarów i usług w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN w okresie ostatnich trzech lat obrotowych. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy zobowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, mają obowiązek przedłożyć do oferty sprawozdanie finansowe zawierające bilans i rachunek zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie objętych obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych, wymaga się złożenia innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy są zobowiązani przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Sytuacja finansowa Wykonawca powinien posiadać zdolność kredytową lub dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest wskazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o wysokości, co najmniej 500.000,00 (pięćset tysięcy) PLN Warunek ten wykonawca jest zobowiązany potwierdzić informacją banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zaświadczeniem potwierdzającym zdolność kredytową Wykonawcy, na dzień wystawienia informacji banku. Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznej o wartości łącznej, co najmniej 1 000 000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument zawierający nazwę Zamawiającego, rodzaj robót budowlanych, termin i miejsce ich wykonania, wartość wykonanych robót ze stwierdzeniem, że roboty wykonane zostały z należytą starannością (nazwa dokumentu jest dowolna: mogą to być referencje, zaświadczenie zamawiającego, protokół bezusterkowego odbioru robót zawierające dane, o których mowa wyżej).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu wymienione w pkt 5 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpm.portkolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na stronie internetowej Zamawiajacego www.zpm.portkolobrzeg.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja finansowana ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Kołobrzeg: Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Morskim Kołobrzeg
Numer ogłoszenia: 33836 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. , ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, faks 94 3516765.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpm.portkolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Morskim Kołobrzeg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Montaż balustrady ochronnej na Falochronie Wschodnim: a) Balustrada ochronna stała o wysokości 1,10 m: - długość - 151,20 m, - wysokość - 1,10 m, - odległość między słupkami głównymi sekcji typowej - 1,40 m, - odległość między prętami pionowymi - 0,14 m, - odległość dolnego rygla balustrady od poziomu terenu - 0,15 m, - mocowanie słupka głównego: - blacha stalowa o wymiarach 170x170x5 mm - 1 szt. na 1 słupek, - kotwy stalowe z prętów ø 16 mm, długości 220 mm - 4 szt. na 1 słupek. Balustrada składa się z płaskowników 80x10 mm - słupki główne, płaskowników 80x8 mm - poręcz balustrady, płaskowników 50x8 mm - pręty pionowe oraz dolny rygiel balustrady. Odległość pomiędzy słupkami głównymi może być inna w przypadku zmiany kierunku balustrady lub w miejscach umożliwiających wejście/dojście do ostróg, lamp oświetleniowych, studni kablowych lub pachołków cumowniczych. W tych miejscach zostanie zamontowana balustrada z 3 rzędów łańcuchów. Przestrzeń między kotwą a betonem zostanie wypełniona klejem do stali i betonu. Balustradę należy ocynkować powłoką o grubości ok. 200 um. b) Balustrada ochronna stała o wysokości 0,48 m: - długość - 259,28 m, - wysokość - 0,48 m, - odległość między słupkami głównymi sekcji typowej - 1,40 m, - odległość między prętami pionowymi - 0,14 m, - odległość dolnego rygla balustrady od poziomu krawężnika - 0,10 m, - mocowanie słupka głównego: - blacha stalowa o wymiarach 170x170x5 mm - 1 szt. na 1 słupek, - kotwy stalowe z prętów ø16 mm, długości 100 mm - 4 szt. na 1 słupek. Balustrada składa się z płaskowników 80x10 mm - słupki główne, płaskowników 80x8 mm - poręcz balustrady, płaskowników 50x8 mm - pręty pionowe oraz dolny rygiel balustrady. Odległość pomiędzy słupkami głównymi może być inna w przypadku zmiany kierunku balustrady lub w miejscach umożliwiających wejście/dojście do ostróg, lamp oświetleniowych, studni kablowych lub pachołków cumowniczych. W tych miejscach zostanie zamontowana balustrada z 1 rzędu łańcucha. Przestrzeń między kotwą a betonem zostanie wypełniona klejem do stali i betonu. Balustradę należy ocynkować powłoką o grubości ok. 200 um. Uwaga: w przypadku wykonywania prac określonych w punkcie 2a) poniżej wysokość barierki będzie wynosić 0,58 m. c) Balustrada ochronna demontowana o wysokości 1,10 m: - długość - 39,28 m, - wysokość - 1,10 m, - odległość między słupkami głównymi - 1,40 m, - odległość między prętami pionowymi - 0,14 m, - odległość dolnego rygla balustrady od poziomu terenu - 0,15 m, - mocowanie słupka głównego (ilości potrzebne na 1 moduł): - pierścień stalowy dystansowy w wymiarach ø 100 na 50 mm, grubości 5 mm - 2 szt., - rura stalowa ø 60,3 na 5 mm, długości 400 mm - 2 szt., - rura stalowa ø 76,1 na 6 mm, długości 400 mm - 2 szt. Balustrada składa się z płaskowników 80x10 mm - słupki główne, płaskowników 80x8 mm - poręcz balustrady, płaskowników 50x8 - pręty pionowe oraz dolny rygiel balustrady. Mocowanie każdego przęsła balustrady do powierzchni terenu wykonane zostanie przez wpuszczenie w terenie dwóch rur stalowych ø 76,1 na 6 mm, długości 400 mm w rozstawach dopasowanych do modułu balustrady, który wynosi 1,40 m. Rurę ø 60,3 na 5 mm wraz z całym przęsłem balustrady będzie można wyjąć. Końcówki rur zabezpieczone powinny być z jednej strony denkiem. Balustradę należy ocynkować powłoką o grubości ok. 200 um. 2. Naprawa nawierzchni części spacerowej długości 260 m Falochronu Wschodniego: a) Wykonanie dodatkowej warstwy górnej nawierzchni części spacerowej długości 260 m, szerokości 3,2 m i grubości 0,10 m. Nawierzchnia powinna być wykonana z betonu lub asfaltobetonu o odpowiednich parametrach technicznych (odporność na mrozy, wodę morską). Istniejący element zachować w dotychczasowym stanie jako podbudowę. b) Skucie istniejącej nawierzchni betonowej o łącznej długości 110 m, szerokości 3,2 m i grubości 0,10 m i w to miejsce wylanie nowej warstwy nawierzchni z materiału jak w punkcie 2a). 3. Montaż szlabanu w celu zabezpieczenia wejścia na Falochron Wschodni. W przypadku wykonywania dodatkowej warstwy górnej nawierzchni Falochronu wykonawca obowiązany jest uzyskać opinię projektanta (Biuro Projektów BPBM Bimor w Szczecinie) na wykonanie wyższej balustrady ochronnej. Wysokość balustrady będzie wtedy wynosić 0,58 m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - nie więcej niż 50% wartości robót podstawowych w trybie z wolnej ręki - wykonawcy robót podstawowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP. dotyczących: a. koniecznych zmian w projekcie budowlanym, z przyczyn ujawnionych po zawarciu umowy, b. zaniechania robót, c. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d. zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego obniżenie, e. zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, dotyczących wysokości stawki podatku VAT, f. zmniejszenia środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wielkością ograniczenia środków. W razie braku zgody Wykonawcy na zmianę umowy z powodu zmniejszenia środków jak wyżej, zawarta przez strony umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron. W przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego z wolnej ręki wykonawcy robót podstawowych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.24.15.00-3, 45.21.33.40-8, 45.25.51.21-3, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8.500,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne są zobowiązani: - posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadać wiedzę i doświadczenie, - dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania; - posiadać sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie zadania; - nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznej o wartości łącznej, co najmniej 500 000,00 PLN.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dopuszcza dysponowanie, na innych zasadach niż posiadanie samoistne, sprzętu niezbędnego do realizacji robót. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji robót, którym będzie dysponował Wykonawca należy załączyć do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorze na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru Budowlanego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja ekonomiczna Wykonawca zobowiązany jest wykazać się średniorocznym przychodem ze sprzedaży towarów i usług w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN w okresie ostatnich trzech lat obrotowych. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy zobowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, mają obowiązek przedłożyć do oferty sprawozdanie finansowe zawierające bilans i rachunek zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie objętych obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych, wymaga się złożenia innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy są zobowiązani przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Sytuacja finansowa Wykonawca powinien posiadać zdolność kredytową lub dysponować własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest wskazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o wysokości, co najmniej 300.000,00 (trzysta tysięcy) PLN Warunek ten wykonawca jest zobowiązany potwierdzić informacją banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zaświadczeniem potwierdzającym zdolność kredytową Wykonawcy, na dzień wystawienia informacji banku. Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budowli hydrotechnicznej o wartości łącznej, co najmniej 500 000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument zawierający nazwę Zamawiającego, rodzaj robót budowlanych, termin i miejsce ich wykonania, wartość wykonanych robót ze stwierdzeniem, że roboty wykonane zostały z należytą starannością (nazwa dokumentu jest dowolna: mogą to być referencje, zaświadczenie zamawiającego, protokół bezusterkowego odbioru robót zawierające dane, o których mowa wyżej).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpm.portkolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na stronie internetowej www.zpm.portkolobrzeg.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Szyprów 1 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wystąpiono ośrodki z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 Kołobrzeg, dnia 23 grudnia 2011 roku

 

ZPM/DN/1135 /2011

Do wszystkich wykonawców

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759) Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zawiadamia , że unieważnia wszczęte ogłoszeniem z dnia 23.112011 r. postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg” oznaczonego numerem ZPM/03/PJ/2011

          Niniejsze postępowanie podlega unieważnieniu w pierwszej kolejności na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 w zw. z art. 144 ust. 2 powołanej wyżej Ustawy i art. 648 § 2 ustawy Kodeks cywilny , albowiem jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego : na podstawie zapytań kierowanych przez wykonawców stwierdzono niekompletność projektu Budowlanego na Zadanie 1 i 2 zawarte w SIWZ uniemożliwiającą wykonawcom złożenie ofert rzeczowo-cenowych obejmujących wszystkie objęte postępowaniem zadania , a nie jest możliwym bezzwłoczne uzyskanie brakujących dokumentów w celu zachowania ustalonego obecnie terminu składania ofert .

          Powyższe okoliczności zdecydowały również o unieważnienie postępowania z uwagi na przepisy art. 93 ust. 1a pzp , albowiem nie zostały przyznane środków z budżetu Unii Europejskiej lub z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części lub całości zamówienia. Zgodnie                              z wymienionym przepisem unieważnienie ma miejsce, z braku przyznania środków, co oznacza, że zamawiający podejmował starania o wsparcie finansowe , którego obecnie nie otrzymał. Bezzwłocznie po otrzymaniu wnioskowanej dotacji zamawiający ogłosi postępowanie ponownie i odrębnie zawiadomi o tym wszystkich dotychczas zainteresowanych wykonawców .

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 392262 - 2011 data 23.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, fax. 94 3516765.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IVpkt 4.17.
 • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które maiały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które maiały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:tak.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV. 4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2011 godzina 09:00, Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 09:00, Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (sekretariat)..

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 392262 - 2011 data 23.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, fax. 94 3516765.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (sekretariat).

Kołobrzeg: Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg znak ZPM/03/PJ/2011
Numer ogłoszenia: 392262 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. , ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, faks 94 3516765.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg znak ZPM/03/PJ/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Basen Łodziowy branża hydrotechniczno - konstrukcyjna, branża elektroenergetyczna: Elementy 1.Wykonanie konstrukcji nabrzeża (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 2.Montaż odbojnic przyziemnych na nabrzeżu stałym przyległym do basenu (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg) 3.Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem odwodnienia wykopów (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 4.Roboty nawierzchniowe - chodnik (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 5.Wykonanie kraty do wodowania jednostek ze slipu. 6.Wyposażenie nabrzeża w sprzęt ratowniczy. 7.Pogłębianie basenu (według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 8.Wymiana oświetlenia wraz z szafkami rozdzielczymi(według projektu nr B 626 dla zadnia Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg). 9.Wykonanie istniejącego nabrzeża z polbruku. 10.Rozbiórka ogrodzenia na odcinku od ul. Warzelniczej do bramy SAR. 11.Zakup szlabanu wjazdowego na terenie Portu Jachtowego na pilota. 12.Zakup i montaż czterech kamer wraz ze skonfigurowaniem ich z istniejącym systemem monitoringu ZPM Kołobrzeg. Zadanie 2 Nabrzeże Szkolne Elementy 1.Odeskowanie naturalnym twardym drewnem powierzchni pionowych i poziomych Nabrzeża Szkolnego oraz wymiana odbojnic wykonanych z opon staroużytecznych. 2.Wykonanie wyposażenia Nabrzeża Szkolnego w barierki ochronne. 3.Zagospodarowanie terenu poprzez uzyskanie pozwolenia na wycinkę 20 drzew - drzewo własnością zamawiającego i wykonanie nasadzeń 20 drzew gatunku dąb piramidalny.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:  nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Dotyczących :koniecznych zmian w projekcie budowlanym, z przyczyn ujawnionych po zawarciu umowy; zaniechania robót; zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego obniżenie; zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, dotyczących wysokości stawki podatku VAT;  zmniejszenia środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wielkością ograniczenia środków. W razie braku zgody Wykonawcy na zmianę umowy z powodu zmniejszenia środków jak wyżej, zawarta przez strony umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zpmkolobrzeg@post.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:07.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie uzupełniające do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu - etep I

Nr zamówienia ZPM/01/PR/2010

1. NAVIMOR – INVEST S.A.
ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

2. „GROT” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 36,  84-300 Lębork

3. PRO-BUD S.A.
ul. Św. Wojciecha 4, 78-100 Kołobrzeg

 4.Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI
ul. Szczawiowa 69A, 70-010 Szczecin

 

5. Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i hydrotechnicznych „MARINEX” Sp. z o.o.
      Al. Niepodległości 606/610, 81 -879 Sopot

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa Pomostu Rybackiego w Porcie Rybackim w Kołobrzegu”

Z A W I A D O M I E N I E

 o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych prowadzonym na zasadach i trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)


Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż dokonał oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w wyżej określonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość została ustalona kosztorysem inwestorskim na kwotę 1 210 272,19  PLN brutto.
W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.12.2010r. do Zamawiającego wpłynęło pięć ofert.
Komisja Przetargowa ustaliła:
W trakcie badania ofert stwierdzono, że:
- wszyscy wykonawcy spełnili warunki podmiotowe,
Ocenie poddano pięć ofertWykonawców:

 

 

Wartość oferty brutto

Navimor-Invest S.A

1 210 272,19 zł 

GROT Sp. z o.o.

1 393 132,94 zł

PRO-BUD S.A

1 294 821,00 zł

PUH „Rusiecki”

1 681 910,73 zł

MARINEX Sp. z o.o

1 643 795,12 zł

 Wobec tegoZamawiający informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne
na roboty budowlane, hydrotechniczne, na realizacje zadania pn. „Przebudowa Pomostu Rybackiego w Porcie Rybackim w Kołobrzegu” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy NAVIMOR – INVEST S.A s siedzibą w Gdańsku przy , ul. Grunwaldzka 212
Ofertę złożono na kwotę 1 210 272,19  PLN brutto.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Kołobrzeg, dnia 23.12.2010r

ZPM/DN/   1272  /2010      

                                                                                                                         
Do wszystkich wykonawców

             W odpowiedzi na zapytania odnośnie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji „Przebudowa Pomostu Rybackiego w Porcie Rybackim” Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. odpowiada:

 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowego projektu instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.

Ad.1 Dysponujemy jedynie projektem  budowlano – wykonawczym branży elektroenergetycznej opracowanej przez Pracownie Inżynierii Wodnej Waldemar Bury z siedzibą w Szczecinie. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia chętnie udzielimy wszystkim oferentom na miejscu w uzgodnionym terminie.

        2.Jaką stawkę VAT należy przyjąć dla wykonawców krajowych? Czy ma być to 23% czy 0%?

Ad.2    Należy przyjąć stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w trakcie fizycznie przeprowadzanych robót budowlanych

       3. a) W ogłoszeniu, SIWZ oraz opisie w zakres przetargu wchodzi: wymiana oświetlenia pomostu wraz z szafkami rozdzielczymi oraz montaż tablicy informacyjnej. Brak projektu na w/w elementy, rysunków oraz przedmiarów.
     
3.b) Czy wymienione elementy wchodzą w zakres przetargu, jeżeli tak to na jakiej podstawie je wycenić?

Ad. 3aW uzupełnieniu do ogłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej przedmiar na roboty elektroenergetyczna przewidziane do wykonania w ramach zamówienia pn. „Przebudowa Pomostu Rybackiego w Porcie Rybackim”

Ad. 3b Tablice informacyjną prosimy wykonać zgodnie z informacją zawartą w SIWZ pkt. 3.2 tire ósme.

       4.Czy powyższy przetarg składa się z zadania nr 1 i zadania nr 2 jak na to wskazują załączniki do SIWZ?

Ad.4    Zamówienie pn. „Przebudowa Pomostu Rybackiego w Porcie Rybackim” obejmuje dwa zadania

       5.Dot. Zadania nr 1 załącznik nr 2 do oferty formularz 1.1 Zbiorcze zestawienie zadania 1. W związku z wymogiem dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych i szczegółowych zwracamy się z pytaniem w jakiej pozycji lub dziale robót hydrotechnicznych ująć pkt. 1.3. w/w zestawienia – Odbiór robót i dokumentacja powykonawcza?

Ad. 5   Zarówno w zadaniu nr 1 jak i  zadaniu nr 2 należy przewidzieć nakłady na odbiór robót i dokumentacje powykonawczą

       6.Czy załącznikiem nr 8 do oferty powinny być kosztorysy szczegółowe?

Ad. 6   Do oferty należy załączyć kosztorysy szczegółowe.

      7.Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pokrycia pomostów z drewna egzotycznego Azowe na modrzew syberyjski lub sosna impregnowana ciśnieniowo lub inne?

Ad. 7   Z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji jest współfinansowana ze środków unijnych jak również Zamawiający zawnioskował o ściśle określony gatunek drewna Zamawiający nie dopuszcza zmiany pokrycia pomostu.

       8.a) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych niż projektowanych, równoważnych systemów renowacji elementów betonowych?

        8.b) Pomosty z pokładem drewnianym czy bez pokładu?

Ad. 8aDopuszcza się zastosowanie równoważnych systemów renowacji elementów betonowych.

Ad. 8bNależy przyjąć zgodnie z projektem

      9.W związku z prowadzeniem prac z wody i koniecznością zastosowania sprzętu pływającego zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem. Czy Zamawiający posiada batymetrie dna w rejonie prowadzonych prac, lub przekroje uwzględniające istniejące głębokości?

Ad. 9 Zamawiający posiada dane dotyczące głębokości rejonu prowadzonych prac.

      10.Na jakiej powierzchni należy wykonać atesty i sondaże dna? W jakiej odległości od zarysu remontowanego pomostu?

Ad. 10Zamawiający oczekuje wykonania atestów i sondaży w odległości 5 m od zarysu remontowanego pomostu.

      11.Czy grodzice zastosowane do odbojnic należy zabezpieczyć antykorozyjnie lub pomalować?

Ad.11 Grodzice należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

        12.Czy zamawiający dopuszcza zmianę grodzic G-62 na inne o parametrach równoważnych?

Ad. 12 Należy przyjąć zgodnie z projektem.

        13. Ze względu na późniejsze udostępnienie części dokumentacji technicznej oraz przedmiarów robót branży elektryczne jeden z oferentów zawnioskował                      o przesunięcie terminu składania ofert.

Ad. 13 Zamawiający przychylił się do przesunięcia terminu składania ofert. Oferty można składać w siedzibie Spółki do dnia 04.01.2011r. do godz. 900

      14.Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym?

Ad. 14 Należy przyjąć zgodnie z projektem.

    15.Czy zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót Hydrotechnicznych przez jedną osobę?

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót Hydrotechnicznych przez jedną osobę jeżeli spełnia ona kryteria zawarte w SIWZ.

   16.Czy zamawiający dopuszcza udział podwykonawców dla: zadania nr 1 – branża budowlano – montażowa, zadania nr 2 – branża elektryczna?

Ad. 16  Zamawiający zgodnie z pkt. 22.3 SIWZ dopuszcza udział podwykonawców tylko na zadanie nr 2 – branża elektryczna.

Kołobrzeg, dnia 23.12.2010 r.

ZPM/DN/  1263 /2010

Wszyscy Wykonawcy

Dot. przetargu nieograniczonego inwestycji pn. „Przebudowa Pomostu Rybackiego

w Porcie Rybackim w Kołobrzegu”

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że Zamawiający zgodnie  z zapisami art. 38.1. ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 04 stycznia 2011 r., do godz. 9.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2011 r. godz. 09.30w siedzibie Zamawiającego. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert cyt.: 
           ”Z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia”

Wobec tego odpowiedzi na zadane pytania zostaną opracowane zbiorczo oraz przesłane do Wykonawców w terminie do    28 grudnia 2010 r. Odpowiedzi zostaną umieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego.

 

           Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane , hydrotechniczne, elektroenergetyczne pn. Przebudowa   Pomostu Rybackiego w Porcie Rybackim w Kołobrzegu”

 

  

 

Numer ogłoszenia: ZPM/01/PR/2010;  data zamieszczenia 13 grudnia 2010 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Adres: 78-100 KOŁOBRZEG    ul. Szyprów 1

Tel.: +48 0-94 35 167 65

Fax.: +48 0-94 35 167 65

NIP 671-16-02-794  REGON 331046773

KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 20 165 000.00 PLN


Adres strony internetowej zamawiającego:   www.zpm.portkolobrzeg.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:  Jacek Kasprzak

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego (samorządowa spółka z o.o.)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa Pomostu Rybackiego w Porcie Rybackim w Kołobrzegu  Znak ZPM/01/PR/2010
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:

 Port Rybacki, Pomost Rybacki ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • wymiana elementów drewnianych i stalowych istniejącego pomostu,
 • montaż wejściowych drabinek bezpieczeństwa,
 • montaż odbojnic przyziemnych prostych na nabrzeżu stałym przyległym do pomostu,
 • piaskowanie i malowanie konstrukcji istniejących odbojnic oraz pachołów cumowniczych,
 • malowanie linii bezpieczeństwa na pomoście,
 • wymiana oświetlenia pomostu wraz z szafkami rozdzielczymi,
 • montaż tablicy informacyjnej realizowanego zadania o wymiarze nie mniejszym niż 110 cm x 90 cm

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Przedmiot podstawowy:CPV 45200000-9

CPV 45400000-1      

CPV 45241500-3      

CPV 45310000-3

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak, na zasadach określonych w siwz i art. 67 ust. 1 ustawy PZP.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie robót budowlanych i przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy
o wykonawstwo, a ich zakończenie - w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 31 sierpnia 2011 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium.

10.2. Wysokość wadium wynosi 35 000 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

10.3 Wadium, w zależności od wyboru Wykonawcy, może być wniesione przed terminem składania ofert w:

a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy:

BZ WBK nr. rachunku: 78 1090 2659 0000 0001 1488 4510

z dopiskiem w rubryce 

Wadium: ZPM/01/PR/2010

b) lub w jednym z form przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, z zaznaczeniem na dokumencie, iż dotyczy to przedmiotu zamówienia.

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

b) posiadać wiedzę i doświadczenie, w zakresie wykonywania wszystkich prac objętych zamówieniem ZPM/01/PR/2010,

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,

d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, (art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP),

e) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP. 
 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie:

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dotyczące każdego z nich,

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP (podmioty zbiorowe), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia lub decyzję, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

e) potwierdzające, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a mianowicie:

1. wykazać, iż w ostatnich 5 latach, lub okresie krótszym wykonał z należytą starannością
co najmniej jedno zamówienie w zakresie robót hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej niż 750 000 zł,

2. wykazać się rocznym przychodem co najmniej 750 000 zł,

3. posiada środki własne lub dostęp do kredytu na kwotę 500 000 zł.

4. jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 500 000 zł

5. dysponuje osobami zdolnymi pełnić samodzielne funkcje budowlane tj.: kierownika budowy, kierownika robót hydrotechnicznych i elektrycznych,

6. dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena

Kryteria

1. cena o wadze 100%

1. cena  o wadze 80

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg oraz na stronie internetowej www.zpm.portkolobrzeg.pl
do dnia 29 grudnia 2010 r.                               

IV.3.2) Termin składania ofert:

do29 grudnia 2010 r. do godz. 09.00., miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
w  siedzibie Zamawiającego – Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (sekretariat)
IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni od terminu składania ofert.

IV.3.5) Zamawiający unieważni postępowanie:

 1. z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 ustawy PZP w tym w przypadku kiedy cena najkorzystniejszej oferty, przewyższy kwotę zamawiający zamierzał przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia.

2. z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1a ustawy PZP, w przypadku, kiedy środki przeznaczonych na realizację całości lub części zamówienia nie zostały Zamawiającemu przyznane, a także w razie cofnięcia Zamawiającemu takich środków.

 

 

 

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJI

Specyfikacja techniczna

Nr zamówienia ZPM/02/PJ/2010

 1. Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne

Sp. z o.o. ul. Matejki 10, 78-100 Kołobrzeg

2.Kombinat Budowlany Sp. z o.o. ul. Wylotowa 87,
78-100 Kołobrzeg

 3.PRO-BUD S.A. ul. Św. Wojciecha 4,
78-100 Kołobrzeg
4.URDEMA S.A. / CYES INFRAESTRUCTURAS S.A.
      
ul. Pytlasińskiego 11/1, 00-777 Warszawa

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu – etap I”

 Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych prowadzonym na zasadach i trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż dokonał oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w wyżej określonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość została ustalona kosztorysem inwestorskim na kwotę 10 419 888,52 PLN netto.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty wspólne.

Komisja Przetargowa ustaliła: 

W trakcie badania ofert stwierdzono, że:

- wszyscy wykonawcy spełnili warunki podmiotowe, przy czym w trakcie porównania
i oceny ofert, Komisja Przetargowa ustaliła, że:

- oferta złożona przez:

Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu podlega odrzuceniu ze względu na to, że

a) złożona oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
co powoduje konieczność zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, a mianowicie:

Wykonawca nie uwzględnił w wycenie wykonania płyty podposadzkowej o wartości według kosztorysu inwestorskiego 192 208,15 zł. oraz brak jest wyceny znaków drogowych
o wartości kosztorysowej 837,40 zł. Wykonawca był zobowiązany wycenić wszystkie elementy robót.

b) złożona oferta w zakresie podania terminu realizacji zamówienia w 127 dniach, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, natomiast w dołączonym do formularza oferty harmonogramie realizacji zamierzeń budowlanych, wynika, że termin realizacji zamówienia ma nastąpić

w 182 dniach. To spowodowało, że Zamawiający nie mógł dokonać oceny kryterium pod nazwą „termin wykonania”. Art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych stanowi, że Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli nie odpowiada ona treści specyfikacji i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W tym konkretnym przypadku za czyn nieuczciwej konkurencji należy uznać zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie niemożliwym do zrealizowania tj. w ciągu 4 miesięcy, przy projektowanych około 12 miesięcy. Ponadto różnica w terminie wykonania zamówienia podana w ofercie i w harmonogramie nie pozwalała na ocenę tej oferty w kryterium pod nazwą „termin wykonania”. Różne terminy wykonania zamówienia podane w ofercie należy uznać za istotny błąd, którego stosownie do art. 87 ust. 1a ustawy PZP nie da się usunąć przez wyjaśnienie treści oferty, ani poprawić jako błąd nieistotny w sytuacji, kiedy termin jest kryterium oceny ofert.

Wobec odrzucenia jednej oferty, ocenie poddano trzy pozostałe ofertyWykonawców, którzy uzyskali następującą ilość punktów:

 

KRYTERIA OCENY OFERT

Oferta

Cena

   Termin

Suma punktów

kwota w PLN

punkty

dni

punkty

Nr 2

 

9 991 911,53

80,00 pkt

316 dni

14,43 pkt

94,43 pkt

Nr 3

 

10 114 858,79

79,02 pkt

228 dni

20,00 pkt

99,02 pkt

Nr 4

 

11 087 742,48

72,09 pkt

239 dni

19,07 pkt

91,16 pkt

 2. Kombinat Budowlany Sp. z o.o. ul. Wylotowa 87,
78-100 Kołobrzeg


3. PRO-BUD S.A. ul. Św. Wojciecha 4, 78-100 Kołobrzeg 

4.  URDEMA S.A. / CYES INFRAESTRUCTURAS S.A.
ul. Pytlasińskiego 11/1, 00-777 Warszawa 

Wobec tegoZamawiający informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne
na roboty budowlane, hydrotechniczne, drogowe i obiekty budowlane na realizacje zadania
pn. „Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Kołobrzegu – etap 1” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy PRO-BUD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Św. Wojciecha 4, 78-100 Kołobrzeg Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Hydro – Eko” Sp. z o.o.

Oferta uzyskała  99,02 pkt.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg informuje, że został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 173/2 w Porcie jachtowym w Kołobrzegu. Na przetarg w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie wpłaty wadium.

Zwycięzcą licytacji została firma KOMPAS S.C. K.W. Dubois, A.K. Patro z siedzibą w Kołobrzegu za kwotę 101 tys. zł czynszu dzierżawnego rocznie.

drukuj ()

 • autor: Alicja Rodziicz-Rezmer, data: 03.09.2008

Rozstrzygnięcie przetargu

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG Sp. z o.o. Informuje, że w dn. 12.05.2006 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane "Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu"Wyłoniono wykonawcę robót:
KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SP. Z O.O.

Z GDAŃSKA


Rozstrzygnięcia przetargów

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg  Sp. Z o.o. informuje, że w dniu 04.04.2006 r. nastąpiło otwarcie ofert dot. PRZETARGU W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO„Zarządzanie i nadzór nad robotami inżynieryjno – budowlanymi i rozliczenie
Projektu „Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu” 
Nr zamówienia - ZPM 1/SPO/02/06
 
Ofertę złożyła firma: EKO-INWEST S.A. ze Szczecina
 
 
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg  Sp. z o.o. informuje, że w dniu 06.04.2006 r. nastąpiło otwarcie wniosków dot.PRZETARGU W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
Projektu "Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu" - Roboty budowaneNr zamówienia - ZPM 2/SPO/03/06
Wnioski złożyły firmy:

1) Hydrobudowa S.A z Gdańska

2) Korporacja Budowlana Doraco Sp.z o.o. z Gdańska


Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.


Zaprasza do składania ofert na dzierżawę parkingu


położnego na terenie Portu Morskiego w Kołobrzegu.


Łączna powierzchnia  parkingu 1855 m².


Osoby zainteresowane dzierżawą proszone są o kontakt z


Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp.o.o. tel. 0-94/ 35 167 65

www.portkolobrzeg.pl         E-mail: zpmkolobrzeg@post.pl
PARKING w trakcie trwania inwestycji przy ul. Stoczniowej

Galeria

więcej zdjęć

Sonda

Co chciałbyś zmienić w naszym serwisie ?
więcej aktualności
38%
zmiana wyglądu
43%
więcej animacji
1%
więcej fotografii
18%
oddane głosy: 98

Dane kontaktowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg         Polityka prywatności
adres spółki: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
email: zpmkolobrzeg@post.pl www: http://www.zpm.portkolobrzeg.pl
Copyright © ZPM Kołobrzeg 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by netadmin 7.01